• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến chiến lược chung marketing. Nội dung chính trong chương này gồm có: Marketing mục tiêu (S-T-P), phân đoạn thị trường, chiến lược chung marketing.

   19 p hce 28/04/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Giới thiệu khái quát về marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Bản chất của marketing, quá trình tiến động marketing, vai trò và chức năng của hệ marketing, dối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.

   21 p hce 28/04/2018 16 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 - Chính sách sản phẩm. Những vấn đề cần chú ý trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, sản phẩm - chu kỳ sống sản phẩm, nội dung cơ bản của chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/04/2018 14 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Chương 7 - Chính sách giá. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chính sách giá, quy trình định giá cơ bản, các chính sách giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hce 28/04/2018 12 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Hệ thống thông tin marketing là gì? Nghiên cứu marketing? Quy trình nghiên cứu marketing? Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hce 28/04/2018 14 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Môi trường marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô, sự ảnh hưởng của các yếu tố trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp.

   21 p hce 28/04/2018 14 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Thị trường và hành vi mua của khách hàng. Những vấn đề cần chú ý trong chương này gồm có: Thị trường là gì? Cấu trúc thị trường, khái niệm hành vi mua của khách hàng, nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua, quy trình quyết định mua của khách hàng.

   25 p hce 28/04/2018 16 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Chương 8 - Chính sách phân phối. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số vấn đề cơ bản về phân phối, nội dung cơ bản của chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   18 p hce 28/04/2018 15 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Chương 9 - Chính sách xúc tiến. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số vấn đề cơ bản về xúc tiến, nội dung chính sách xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   33 p hce 28/04/2018 11 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Thương mại

  Chương 10 - Xu thế phát triển của marketing. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xây dựng mối quan hệ với khách và trách nhiệm xã hội của marketing, mở rộng các ứng dụng và triển vọng của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hce 28/04/2018 13 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hce 28/04/2018 14 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê là gì, một số khái niệm thường dùng, các loại thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 28/04/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số