• Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2" chiến lược kinh doanh quốc tế; các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   99 p hce 27/07/2021 6 0

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1" để nắm chi tiết các kiến thức tổng quan về kinh doanh quốc tế; những khác biệt giữa các quốc gia; môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu.

   200 p hce 27/07/2021 7 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 cung cấp các nội dung chính như: Tổng quan về nghiên cứu khoa học; Vấn đề nghiên cứu; Phương pháp định tính; Phương pháp định lượng; Phương pháp hỗn hợp; Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng; Đo lường và thu thập dữ liệu định lượng; Đo lường khái niệm nghiên cứu. Mời các bạn...

   344 p hce 27/07/2021 7 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học; Cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo; Mô hình EFA; Kiểm định giá trị thang đo; Mô hình T-Test và Anova: Kiểm định khác biệt trung bình; Mô hình hồi quy đơn và bội: Kiểm định...

   332 p hce 27/07/2021 7 0

 • Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  "Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước" với các nội dung những định hướng mới đây về nghiên cứu và thực hành quản lý tài chính công trên trường quốc tế; những phát hiện của nghiên cứu; các kết luận và các khuyến nghị chính sách.

   46 p hce 23/07/2021 7 0

 • Giáo trình Luật đầu tư quốc tế"

  Giáo trình Luật đầu tư quốc tế"

  "Giáo trình Luật đầu tư quốc tế" trình bày khái quát về đầu tư quốc tế và luật đầu tư quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế; nguyên tắc tối huệ quốc; nguyên tắc đối xử quốc gia; nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (fet) và nguyên tắc bảo vệ và an ninh đầy đủ; nguyên tắc bảo đảm cho nhà đầu tư nước...

   197 p hce 23/07/2021 6 0

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p hce 23/07/2021 8 1

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p hce 23/07/2021 7 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" tiếp nối phần 1 với các kiến thức về phương pháp tổng hợp cân đối; sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán.

   79 p hce 23/07/2021 8 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" gồm 4 chương với các nội dung bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp tính giá hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

   104 p hce 23/07/2021 8 0

 • Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  "Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển" trình bày tổng quan về thực trạng tài chính cho phát triển của Việt Nam; tài chính công cho phát triển của Việt Nam; các nguồn tài chính tư nhân; quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững trong Khung tài chính tích hợp quốc gia.

   116 p hce 23/07/2021 8 0

 • Ebook Hội và tự do hiệp hội – Một cách tiếp cận dựa trên quyền

  Ebook Hội và tự do hiệp hội – Một cách tiếp cận dựa trên quyền

  "Ebook Hội và tự do hiệp hội – Một cách tiếp cận dựa trên quyền" giúp người học nắm được những kiến thức về từ hội đến quyền tự do hiệp hội; quyền tự do hiệp hội trong luật nhân quyền quốc tế; quan hệ giữa tự do hiệp hội với một số quyền tự do khác; pháp luật về tự do hiệp hội của một số quốc gia; pháp luật về tự do hiệp...

   126 p hce 23/07/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số