• Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 1

  Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 1

  Trong tài liệu này, tác giả tham khảo và đưa ra cách tiếp cận mới, đặt trọng tâm tìm hiểu những vấn đề mang tính trải nghiệm cá nhân của những người sử dụng internet và mạng lưới xã hội cũng như sự thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện nay qua internet. Nội dung tài liệu được chia thành 5 chương, phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu với nội...

   187 p hce 31/12/2019 17 0

 • Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

  Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc với Internet: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu tiếp tục chia sẻ với bạn đọc về 2 chương 4,5: Internet và sự thể hiện bản sắc, những vấn đề đặt ra từ sự kết nối mạng lưới xã hội và thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện này trong không gian internet. Hy vọng nội dung của tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về internet và mạng lưới xã hội...

   138 p hce 31/12/2019 15 0

 • Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 2

  Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu Dân số học đại cương và các chính sách dân số đem tới cho các bạn các chương với nội dung sau đấy: Chương 5 - Phân bố dân cư, chương 6 - Các hình thái quần cư, chương 7 - Sự phát triển dân số trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.

   79 p hce 31/12/2019 19 0

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

  Tài liệu là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về hệ thống an sinh xã hội từ góc độ tiếp cận lý thuyết đến những nghiên cứu thực nghiệm. Đây có thể sẽ là một cơ sở để xây dựng một cuốn giáo trình cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội. Nội dung phần 1 tài liệu trình bày 2 chương đầu: Những vấn đề cơ bản về an...

   119 p hce 31/12/2019 16 0

 • Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 1

  Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 1

  Nội dung tài liệu Dân số học đại cương và các chính sách dân số được chia thành các 7 chương, phần 1 tài liệu gồm 4 chương đầu tình bày về: Quan niệm về dân số học và đối tượng nghiên cứu, quá trình dân số, động lực dân số, kết cấu dân số. Các bạn học sinh sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước, hơn lúc nào hết cần...

   48 p hce 31/12/2019 16 0

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Hệ thống an sinh xã hội ở Việt nam; các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. tài liệu là tài liệu nghiên cứu có giá trị đối với những người công tác trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, hy vọng những thông tin được trình bày trong tài liệu sẽ gợi...

   180 p hce 31/12/2019 15 0

 • Biến đổi xã hội - Góp phần tìm hiểu chúng ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Biến đổi xã hội - Góp phần tìm hiểu chúng ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Trong tài liệu, trước hết tác giả thử xây dựng một vài quan điểm mang tính xã hội học để lý giải khía cạnh xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ờ Việt Nam trên cấp độ vĩ mô, bản thân quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội cơ bản, bao trùm nhất... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài...

   100 p hce 31/12/2019 18 0

 • Biến đổi xã hội - Góp phần tìm hiểu chúng ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Biến đổi xã hội - Góp phần tìm hiểu chúng ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 phần 2 tài liệu trình bày nội dung 4 chương cuối. Tác giả phân tích hiện trạng và những vấn đề đặt ra trong 4 chủ đề liên quan mật thiết đến khía cạnh xã hội của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay đó là dân số, văn hóa, kết cấu xã hội, và phúc lợi xã hội. tài liệu đề cập đến những đặc điểm của mô...

   105 p hce 31/12/2019 16 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

  Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số tài liệu về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3...

   158 p hce 31/12/2019 17 0

 • Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý...

   234 p hce 31/12/2019 18 0

 • Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 1

  Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 1

  Bố cục của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý được chia thành 6 chương, ở phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân...

   148 p hce 31/12/2019 17 0

 • Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

  Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày: Những vấn đề cơ bản và giải pháp chủ yếu tua việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của công trình này là nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ,...

   69 p hce 31/12/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số