• Bảo vệ môi trường xanh: Phần 1

  Bảo vệ môi trường xanh: Phần 1

  Tài liệu Các công tác nhằm bảo vệ môi trường xanh được chia sẻ dưới đây sẽ giới thiệu, cung cấp đến bạn đọc 10 khía cạnh khác nhau, giúp bạn có thể tìm ra những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường sống, để cùng chung tay gánh vác trọng trách cứu vãn trái đất, kéo dài nền văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hce 28/11/2019 10 0

 • Bảo vệ môi trường xanh: Phần 2

  Bảo vệ môi trường xanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Các công tác nhằm bảo vệ môi trường xanh đánh giá tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, điều mà mỗi người đều biết đều nhiệt tình ủng hộ nhưng sự cố gắng trong hành động vẫn còn rời rạc, chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt, cấu trúc của sách không chia theo chương, mục...

   80 p hce 28/11/2019 9 0

 • Đầu tư tài chính: Phần 1

  Đầu tư tài chính: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư, cấu trúc rủi ro, mô hình kinh doanh chênh lệch giá, tỷ suất sinh lợi ngoại lệ, danh mục chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p hce 28/11/2019 11 1

 • Đầu tư tài chính: Phần 2

  Đầu tư tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Rủi ro tỷ suất sinh lợi thặng dư, nguyên tắc nền tảng của quản trị danh mục, dự báo nâng cao, phân tích thông tin, xây dựng danh mục đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   350 p hce 28/11/2019 12 1

 • Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 2

  Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ thu nóng không khí, thiết bị thu bức xạ hội tụ, hệ đun nước nóng có tích giữ nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p hce 28/11/2019 12 0

 • Môi trường đô thị: Phần 2

  Môi trường đô thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Môi trường đô thị - Quy hoạch và quản lý cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, cây xanh đối với môi trường đô thị, quản lý môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p hce 28/11/2019 13 1

 • Tóm tắt lý thuyết nhiệt động lực học - Các bài tập từ cơ bản đến nâng cao: Phần 1

  Tóm tắt lý thuyết nhiệt động lực học - Các bài tập từ cơ bản đến nâng cao: Phần 1

  Mỗi phần trong tài liệu Tóm tắt lý thuyết nhiệt động lực học - Các bài tập từ cơ bản đến nâng cao đều gồm mục tóm tắt lý thuyết, các đề bài, lời giải, hướng dẫn và đáp số. Mục tóm tắt lý thuyết nhằm giúp sinh viên nhớ những khái niệm chính của vấn đề và các công thức căn bản để giải toán nhiệt động lực học. Mời các bạn...

   87 p hce 28/11/2019 11 0

 • Cơ sở lý thuyết hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cơ sở lý thuyết hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Cơ sở lý thuyết hóa học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn và Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   82 p hce 28/11/2019 10 0

 • Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Phần 1

  Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định vị không gian, hệ thống định vị toàn cầu, sai số đo GPS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p hce 28/11/2019 9 0

 • Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Phần 2

  Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý định vị máy thu GPS, DGPS và thông điệp RTCM SC104, kỹ thuật định vị trong GPS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p hce 28/11/2019 11 0

 • Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa đại cương - Khái niệm và định luật sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học, cấu tạo nguyên tử, trạng thái tập hợp của các chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p hce 28/11/2019 9 0

 • Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa đại cương - Khái niệm và định luật sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học, cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học, cân bằng pha, tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   260 p hce 28/11/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số