• Ebook Vật lý hạt nhân hiện đại (Phần I: Cấu trúc hạt nhân): Phần 1

  Ebook Vật lý hạt nhân hiện đại (Phần I: Cấu trúc hạt nhân): Phần 1

  Cuốn sách Vật lý hạt nhân hiện đại giới thiệu với bạn đọc một cách hệ thống các kiến thức cơ bản tối thiểu về cấu trúc hạt nhân, một lĩnh vực rất thiết yếu của vật lý hạt nhân. Nội dung của phần "Cấu trúc hạt nhân" sau đây gồm có 4 chương,, trong phần 1 sẽ giới thiệu đến bạn đọc 2 chương đầu, đó là: các tính chất đặc trưng...

   94 p hce 06/01/2017 1 0

 • Ebook Vật lý hạt nhân hiện đại (Phần I: Cấu trúc hạt nhân): Phần 2

  Ebook Vật lý hạt nhân hiện đại (Phần I: Cấu trúc hạt nhân): Phần 2

  Ebook Vật lý hạt nhân hiện đại (Phần I: Cấu trúc hạt nhân): Phần 2 bao gồm chương 3 và chương 4. Chương 3 trình bày ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ, những kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt nhân. Chương 4 giới thiệu và chọn lọc một số kiến thức cần được tham khảo của cơ học lượng tử để hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu trong...

   142 p hce 06/01/2017 5 0

 • Ebook Thống kê trong nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Ebook Thống kê trong nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Thống kê trong nghiên cứu khoa học" bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của thống kê học như các phân phối trong thống kê học, thuật so sánh và các nghiệm thức, tương quan và hồi quy, đặc biệt là phương pháp thiết lập các mô hình toán học,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   81 p hce 06/01/2017 9 4

 • Ebook Thống kê trong nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Ebook Thống kê trong nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thống kê trong nghiên cứu khoa học" do TS. Nguyễn Ngọc Kiểng biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: So sánh các nghiệm thức; tương quan, hồi quy và phương pháp thiết lập các mô hình toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p hce 06/01/2017 7 3

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai" do NXB ĐH Sư Phạm giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế trong thời kỳ đầu lịch sử cận đại, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ hội nghị Viên đến...

   93 p hce 06/01/2017 4 0

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh Pháp - Phổ đến kết thúc thế chiến thứ nhất (1871 - 1918), quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), quan hệ quốc tế trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

   99 p hce 06/01/2017 4 0

 • Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 2

  Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong các thời kỳ vua Quang Trung chống xâm lược Mãn Thanh; thời kỳ chống quân xâm lược dưới triều Nguyễn, nhân vật lịch sử thời Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p hce 06/01/2017 4 0

 • Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 1

  Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 1

  Di sản văn hóa vật thể, là đình, chùa, đền, miếu mạo… không chỉ gắn liền với tôn giáo, tín ngưỡng mà còn chứa đựng những yếu tố gắn liền với sự phát triển của lịch sử và xã hội, “các kiến trúc đó là một chứng cứ về sự mở rộng đất nước, về những phong tục tập quán cổ truyền, về diễn biến của tư tưởng xã hội, những...

   236 p hce 06/01/2017 2 0

 • Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 1

  Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 1

  "Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức" tập hợp những bài viết ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của những năm tháng không thể nào quên tại chiến trường Điện Biên. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   126 p hce 06/01/2017 3 0

 • Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 2

  Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 2

  Tập sách Con đường tiếp cận lịch sử của Nhà nghiên cứu di sản văn hóa Trần Lâm Biền, một lần nữa, dựa vào “dấu vết của thời gian” để dẫn dắt chúng ta men theo những yếu tố tâm linh gắn với di tích để giải mã những lời nhắn nhủ của quá khứ. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   261 p hce 06/01/2017 3 0

 • Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 1

  Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội" giới thiệu tới người đọc các nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong các thời kỳ: Tiền thăng Long, thời Lý - Trần, thời kỳ nhà Hậu Lê dựng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p hce 06/01/2017 5 0

 • Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 2

  Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Nhật ký chiến dịch Điện Biên Phủ, văn công phục vụ bộ đội ở Điện Biên Phủ, bài Hò kéo pháo nhìn dưới góc độ lịch sử, nhớ đồng đội cũ, những điều kỳ diệu trong chiến dịch Điện Biên Phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p hce 06/01/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số