• Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" Phần 2 gồm các nội dung chính như Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mời các bạn cùng tham...

   111 p hce 26/10/2023 232 0

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" Phần 1 gồm các nội dung chính như Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay; thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   363 p hce 26/10/2023 201 0

 • Ebook Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội: Phần 2

  Ebook Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề kinh tế - xã hội Nhật Bản thời kỳ Edo; Những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế ở Nhật Bản thời Edo; Vị thế kinh tế của đẳng cấp samurai ở Nhật...

   282 p hce 26/10/2023 194 0

 • Ebook Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội: Phần 1

  Ebook Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội: Phần 1

  Tài liệu "Nhật Bản với Châu Á - Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhật Bản với những mối liên hệ lịch sử, văn hóa truyền thống; Về cơ chế hai chính quyền cùng song tồn tại trong lịch sử Việt Nam và Nhật Bản; Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật...

   264 p hce 26/10/2023 220 0

 • Ebook Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn: Phần 2

  Ebook Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư duy về tiền bạc; Bảo đảm hoạt động ổn định ở mọi bộ phận; Tái tập trung đổi mới; Hỗ trợ đội ngũ: Những chức năng của nhân viên; Tầm nhìn từ cương vị lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   78 p hce 26/10/2023 234 2

 • Ebook Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn: Phần 1

  Ebook Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn: Phần 1

  Tài liệu "Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thử thách quản lý trong nền kinh tế toàn cầu suy thoái và bất ổn; Cương vị lãnh đạo: Những công việc mà các CEO, quản lý khu vực kinh doanh và quản lý khu vực cần làm; Đứng trên chiến tuyến: Bán hàng và tiếp thị;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   87 p hce 26/10/2023 209 2

 • Ebook Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác trong doanh nghiệp; Mối quan hệ giữa liên kết chuỗi cung ứng và hợp tác trong doanh nghiệp; Vai trò niềm tin và công nghệ thông tin đối với hợp tác chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p hce 26/10/2023 213 1

 • Ebook Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu "Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị tích hợp và quy trình chuỗi cung ứng; Liên kết trong chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p hce 26/10/2023 204 1

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày những nội dung chính sau: chương 4 - phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; chương 5 - phân tích báo cáo tài chính; bài giải và bài tập phân tích hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p hce 26/10/2023 201 1

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Phần 1 của cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; chương 2 - phân tích kế quả sản xuất; chương 3 - phân tích giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p hce 26/10/2023 204 0

 • Ebook Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research)" gồm những nội dung chính sau: Chương VIII - Chọn mẫu nghiên cứu; Chương IX - Thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu - bảng câu hỏi; Chương X - Xử lý thông tin thu thập được - quy trình xử lý dữ liệu hay xây dựng bảng biểu; Chương XI - Xử lý thông tin thu thập được - Phân...

   198 p hce 26/10/2023 192 0

 • Ebook Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Nghiên cứu tiếp thị (Marketing research)" gồm những nội dung chính sau: Chương I - Tổng quan về nghiên cứu tiếp thị; Chương II - Xác định vấn đề tiếp thị; Chương III - Chuẩn bị kế hoạch và đề cương nghiên cứu; Chương IV - Phương pháp sử dụng các dữ liệu có sẵn; Chương V - Các phương pháp nghiên cứu định tính; Chương VI -...

   158 p hce 26/10/2023 206 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce