• Ebook Chinh phục bài tập điền từ Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Chinh phục bài tập điền từ Tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Chinh phục từ vựng Tiếng Anh" sẽ giúp các em học sinh chinh phục tốt phần từ vựng trong kì thi THPT Quốc gia, cũng như là tài liệu tốt để các em phục vụ cho kì thi IELTS, TOEFL, TOEIC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   127 p hce 28/02/2017 8 3

 • Ebook Chinh phục bài tập điền từ Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Chinh phục bài tập điền từ Tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chinh phục bài tập điền từ Tiếng Anh" giới thiệu tới người đọc các bài tập điền từ tiếng Anh theo chủ đề, các bài tập tự luyện và gợi ý đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hce 28/02/2017 3 0

 • Ebook 600 essential words for the TOEIC Test: Phần 1

  Ebook 600 essential words for the TOEIC Test: Phần 1

  Cuốn sách giúp bạn nắm vững những nền tảng cơ bản để hiểu những ngữ cảnh đặc biệt thường gặp trong một bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một ngữ cảnh chuyên môn cụ thể và những từ mới kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   150 p hce 28/02/2017 7 4

 • Ebook 600 essential words for the TOEIC Test: Phần 2

  Ebook 600 essential words for the TOEIC Test: Phần 2

  Ngoài 50 bài học và thực hành chính, sách còn hướng dẫn bạn cách xây dựng vốn từ như: phân tích các thành tố từ, nhận dạng các hình thái ngữ pháp, nhận dạng họ từ, tạo từ điển cá nhân, viết nhật ký đọc hàng ngày. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   192 p hce 28/02/2017 5 2

 • Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan niệm của Mác về phương thức sản xuất - Hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p hce 28/02/2017 7 0

 • Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhà nước và phát triển, chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước,......

   247 p hce 28/02/2017 4 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi

  Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi

  Phân tích hoạt động kinh doanh do ThS. Trịnh Văn Sơn và Đào Nguyên Phi biên soạn trình bày những cơ sở lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những khái niệm, ý nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, trình tự phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Mời...

   170 p hce 28/02/2017 3 0

 • Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

  Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

  Giáo trình Kiểm toán trình bày về bản chất và mục đích của Kiểm toán, khái niệm sử dụng trong Kiểm toán, trình tự các bước Kiểm toán, phương pháp Kiểm toán, Kiểm toán viên và tổ chức Kiểm toán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

   393 p hce 28/02/2017 7 2

 • Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 1

  Cuốn sách tham khảo "Luật hải quan một số nước" gồm các văn bản dịch ra tiếng Việt các luật Hải quan của một số nước trong khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung Luật hải quan của nước Cộng hòa Inđônêxia năm 1995 và Luật hải quan Philippin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   286 p hce 28/02/2017 5 1

 • Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật hải quan một số nước", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật hải quan Úc năm 1901, Luật hải quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p hce 28/02/2017 5 1

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự cần thiết sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, nội dung cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hce 28/02/2017 5 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p hce 28/02/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số