• Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của ngoại thương và chính sách ngoại thương trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển, sự chuyển hướng chính sách ngoại thương của Ấn Độ thời kỳ cải cách. Mời các...

   131 p hce 27/06/2017 5 0

 • Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - ý nghĩa của cải cách chính sách ngoại thương Ấn Độ - Thực tiến và bài học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 1

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Buổi đầu của công cuộc cân bằng lại, bước ngoặc của công cuộc cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 2

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Về tư nhân hóa, tác động của tư nhân hóa, tương lai của công luật cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p hce 27/06/2017 1 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Mai Văn Nam biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 8 chương. Nhằm giúp cá cbajn hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực hành trên máy tính có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận các môn học chuyên ngành kinh tế.

   135 p hce 27/06/2017 1 0

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học vi mô (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học vi mô cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế, giúp cho các nhà hoạch định chính sách vĩ mô và các nhà quản trị doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu rõ các quy luật và xu hướng phát triển kinh tế, từ đó, có thể vận dụng lý thuyết kinh tế vào việc ra quyết định khi tham gia vào nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo...

   85 p hce 27/06/2017 2 0

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học vi mô (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây với nội dung chương V trở đi. Cuốn giáo trình này đặc biệt đáp ứng nhu cầu đào tạo từ xa, được thiết kế theo kết cấu khoa học bao gồm lý thuyết, tóm tắt, câu hỏi ôn tập, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự làm. Với kết cấu trên sẽ giúp cho người học nâng cao chất...

   49 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 - Thị trường cao su tự nhiên thế giới bao gồm: Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới; thị trường các nước nhập khẩu cao sụ tự nhiên chủ yếu, kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị...

   82 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, Mộ số giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 1

  Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những thách thức ở phương Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một chương trình hành động cho phương Nam, tình hình của phương Nam, sự phát triển tự chủ hướng về nhân dân - Phương diện quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   206 p hce 27/06/2017 1 0

 • Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 2

  Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức ở phương Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Sự vận động của phương Nam - Tiến tới một sự hợp tác gia tăng giữa các nước đang phát triển, những quan hệ Bắc - Nam và việc quản lý hệ thống quốc tế, phương Nam trước ngưỡng của của thế kỷ XXI. Mời các bạn tham khảo.

   172 p hce 27/06/2017 3 0

 • Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 1

  Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội" cung cấp cho người đọc các đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN & CGCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh từ 1975-2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   321 p hce 27/06/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số