• Giáo trình môn học Kinh tế quốc tế

  Giáo trình môn học Kinh tế quốc tế

  Giáo trình môn học Kinh tế quốc tế gồm có 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thị trường và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p hce 29/09/2021 78 0

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên quan đến việc lập, kiểm tra báo cáo tài chính thông qua số liệu thực tế của các doanh...

   141 p hce 29/09/2021 59 4

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất cung cấp những hiểu biết cơ bản về nhiệm vụ và công việc của một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên...

   164 p hce 29/09/2021 39 1

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức về lập báo cáo tài chính và ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   114 p hce 29/09/2021 32 0

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 cung cấp cho người học những nội dung thực hành về lập báo cáo tài chính và hướng dẫn ứng dụng kế toán doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   79 p hce 29/09/2021 26 1

 • Ebook Phương pháp quản lý tinh gọn Lean

  Ebook Phương pháp quản lý tinh gọn Lean

  Ebook “Phương pháp quản lý tinh gọn Lean" có nội dung cơbản và hướng dẫn áp dụng” cung cấp cho các bạn, cán bộ các doanhnghiệp kiến thức cơ bản về Lean và giới thiệu một số kinh nghiệm áp dụng thực tế tại doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

   112 p hce 29/09/2021 31 0

 • Giáo trình môn học Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Marketing được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên, các tổ chức kinh tế và các tổ chức phi lợi nhuận trong linh vực marketing. Giáo trình gồm có 5 chương, phần 1 giáo trình sẽ trình bày nội dung 2 chương đầu, đó là: Hệ thống nghiên cứu...

   65 p hce 29/09/2021 40 0

 • Giáo trình môn học Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về: Chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hce 29/09/2021 31 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Tri thức cho phát triển' trình bày tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức.

   224 p hce 29/09/2021 28 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Chính sách thúc đẩy thương mại hóa' được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn những thông tin: bối cảnh khoa học công nghệ thế giới; kinh tế tri thức, những xu thế mới; thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu công.

   199 p hce 29/09/2021 27 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Cuốn 'Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển' bao gồm một số bài viết và bài bình luận của các giáo sư, học giả nổi tiếng thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu cứu của Pháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p hce 29/09/2021 24 1

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Nội dung sách tập trung phân tích sự cần thiết của hệ thống ngân hàng và tài chính đối với phát triển, nêu lên triển vọng và các biện pháp nhằm tài trợ cho phát triển và kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p hce 29/09/2021 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số