• Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phát triển là gì, so sánh trình độ phát triển, tăng dân số thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng về thu nhập, nghèo và đói, giáo dục, sức khỏe và tuổi thọ, công nghiệp hóa và hậu công...

   87 p hce 28/02/2018 15 0

 • Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân - Tìm ra một sự kết hợp hợp lý, toàn cầu hóa - Đầu tư nước ngoài và viện trợ nước ngoài, nguy cơ của thay đổi khí hậu toàn cầu,... Mời...

   130 p hce 28/02/2018 19 0

 • Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 1

  Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tiến hành cải cách, môi trường thay đổi, những ảnh hưởng chính đến quá trình chuyển đổi. Mời các bạn tham khảo.

   163 p hce 28/02/2018 22 0

 • Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 2

  Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết)", phần 2 trình bày các nội dung: Những đáp ứng về chiến lược và tổ chức; văn hóa, những thái độ và những niềm tin về tổ chức; hiệu năng; những suy nghĩ về quản lý sự thay đổi; tiến tới tư...

   221 p hce 28/02/2018 16 0

 • Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 1

  Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010" giới thiệu tới người học các nội dung: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, khoa học và công nghệ; hiện trạng kinh tế xã hội và những vấn đề đặt ra đối với khoa học và công nghệ Ninh Bình;...

   128 p hce 28/02/2018 22 1

 • Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 2

  Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010", phần 2 trình bày các nội dung: Mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình; các giải pháp chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010;... Mời các bạn...

   136 p hce 28/02/2018 15 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" do NXB Tổng Hợp Đồng Nai phát hành cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học - Nghiên cứu về chi phí cơ hội, cung và cầu; khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất; sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp; cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh tế và lợi...

   128 p hce 28/02/2018 20 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Lương tối thiểu, kiểm soát tiền thuê, các nghiệp đoàn, tại sao sách giáo khoa đại học quá đắt, nếu xây dựng sân vận động, các cầu thủ có đến không; và các câu hỏi khác về thể thao, tác động kinh tế của việc đánh bạc ở sòng bạc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p hce 28/02/2018 19 0

 • Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p hce 28/02/2018 23 0

 • Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ; giá năng lượng; thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia; chi tiêu liên bang; NAFTA, CAFTA, GATT, WTO - Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta.

   136 p hce 28/02/2018 19 0

 • Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có kết cấu gồm 5 chương với nội dung: tổng quan về cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu, truy vấn, ngôn ngữ SQL, biểu mẫu.

   112 p hce 28/02/2018 21 0

 • Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng

  Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng

  Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng giúp bạn nắm bắt các kiến thức chung về phân tích hệ thống hướng đối tượng, các loại sơ đồ trong UML 2.0. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   60 p hce 28/02/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số