• Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số giải pháp để có thể áp dụng quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p hce 31/08/2017 2 0

 • Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước theo hướng kết quả đầu ra ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p hce 31/08/2017 3 0

 • Giáo trình Hành chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến

  Giáo trình Hành chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến

  Giáo trình Hành chính công cung cấp những vấn đề cơ bản của hành chính công. Nội dung cuốn sách bắt đầu từ những kiến thức cơ bản về hành chính công dưới góc độ khoa học và thực tiễn và tiếp nối những nội dung cơ bản của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; Thể chế hành chính; Phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý...

   563 p hce 31/08/2017 4 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - TS. Bùi Ngọc Tuyền

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - TS. Bùi Ngọc Tuyền

  Cuốn "Pháp luật đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Nội dung của phần 2 trong giáo trình Pháp luật đại cương trình bày những vấn...

   102 p hce 31/08/2017 2 0

 • Pháp luật đại cương - Luật sư Th.S Bùi Ngọc Tuyền

  Pháp luật đại cương - Luật sư Th.S Bùi Ngọc Tuyền

  Cuốn "Pháp luật đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Phần 1 tài liệu gồm 4 bài học trình bày về: Những vấn đề chung về nhà...

   56 p hce 31/08/2017 3 0

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 1 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các vấn đề: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, phương pháp hành chính nhà nước.

   74 p hce 31/08/2017 3 0

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các nội dung: Quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

   60 p hce 31/08/2017 1 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Cuốn sách này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của các nền kinh tế lớn trên thế giới và kinh tế Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ quản lý kinh tế, của sinh viên kinh tế. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   63 p hce 31/08/2017 2 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân có kết cấu gồm 12 chương. Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 7 trở đi. Nội dung giáo trình nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của các nền kinh tế lớn trên thế giới và kinh tế Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   55 p hce 31/08/2017 1 0

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1

  Giáo trình Lập và phân tích dự án (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lập và phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham...

   58 p hce 31/08/2017 2 0

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2

  Giáo trình Lập và phân tích dự án (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Lập và phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư, phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư, ứng dụng excel trong lập và phân tích dự án, một số nội dung về quản lý thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hce 31/08/2017 1 0

 • Giáo trình Quản lý ngân sách (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1

  Giáo trình Quản lý ngân sách (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1

  Giáo trình Quản lý ngân sách (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý ngân sách và kỹ năng giải quyết những vấn đề về quản lý ngân sách trong hệ thống quản lý ngân sách và tài chính kế toán trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Sau đây là phần 1 sau trình.

   61 p hce 31/08/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số