• Giáo trình Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng)" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Lý thuyết xác suất" bao gồm: Biến ngẫu nhiên, các định lý giới hạn, vectơ ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p hce 23/11/2016 4 1

 • Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân: Phần 1 - Lương Hà

  Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân: Phần 1 - Lương Hà

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết độ đo và tích phân" giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần 1 - Độ đo bao gồm: Đại số tập hợp, độ đo trên một đại số tập hợp, thác triển độ đo, độ đo trên IRk, hàm số đo được. Cuối chương có phần câu hỏi và bài tập ôn tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   64 p hce 23/11/2016 3 1

 • Giáo trình Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng)", phần 2 - Lý thuyết thống kê cung cấp cho người đọc các nội dung: Lý thuyết mẫu, ước lượng đặc trưng đám đông, kiểm định giải thiết thống kê, lý thuyết tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p hce 23/11/2016 7 1

 • Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân: Phần 2 - Lương Hà

  Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân: Phần 2 - Lương Hà

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung chương 2 - Tích phân Lebesgue bao gồm: Tích phân Lebesgue, các tính chất sơ cấp, qua giới hạn dưới dấu tích phân. Cuối chương có phần câu hỏi và bài tập ôn tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   57 p hce 23/11/2016 5 1

 • Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 1

  Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập hình học xạ ảnh" giới thiệu tới người đọc phần tóm tắt lý thuyết và đề bài các bài tập về không gian xạ ảnh, tọa độ xạ ảnh, phương trình m-phẳng - Tọa độ xạ ảnh, tỷ số kép, nguyên tắc đối ngẫu, siêu mặt bậc hai và siêu mặt lớp 2 trong Pn,.,. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hce 23/11/2016 4 1

 • Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 2

  Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập hình học xạ ảnh" do Phạm Đình Đô biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc phần hướng dẫn giải chi tiết các bài tập ở phần 1 để người đọc tiện tra cứu với kết quả bài làm của mình.

   118 p hce 23/11/2016 4 1

 • Ebook Lý thuyết hạt cơ bản: Phần 1

  Ebook Lý thuyết hạt cơ bản: Phần 1

  Cuốn sách Lý thuyết hạt cơ bản do tác giả Phạm Thúc Tuyền biên soạn gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 3 chương với những nội dung cơ bản như sau: Nhập môn, đối xứng Unitary của Hadron, cơ học lượng tử cho Fermion. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hce 23/11/2016 5 1

 • Ebook Bài tập Vật lý lý thuyết (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Vật lý lý thuyết (Tập 1): Phần 2

  Ebook "Bài tập vật lí lí thuyết" được biên soạn gồm các bài tập và lời giải sẵn từ dễ đến khó để giúp các sinh viên làm quen với các phương pháp giải bài tập vật lí, qua đó tự bản thân mỗi sinh viên có thể giải được những bài tập vật lí lý thuyết phức tạp hơn, và giúp sinh viên hiểu sâu hơn những vấn đề cơ bản được trình bày...

   123 p hce 23/11/2016 3 1

 • Ebook Bài tập Vật lý lý thuyết (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý lý thuyết (Tập 1): Phần 1

  Ebook "Bài tập vật lí lí thuyết" được biên soạn gồm các bài tập và lời giải sẵn từ dễ đến khó để giúp các sinh viên làm quen với các phương pháp giải bài tập vật lí, qua đó tự bản thân mỗi sinh viên có thể giải được những bài tập vật lí lý thuyết phức tạp hơn, và giúp sinh viên hiểu sâu hơn những vấn đề cơ bản được trình bày...

   180 p hce 23/11/2016 2 1

 • Ebook Lý thuyết hạt cơ bản: Phần 2

  Ebook Lý thuyết hạt cơ bản: Phần 2

  Phần 2 của ebook Lý thuyết hạt cơ bản gồm có những nội dung chính sau: Giải phương trình dirac, lý thuyết trường chuẩn cổ điến, mô hình tiêu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hce 23/11/2016 4 1

 • Ebook Các phương pháp phân tích hạt nhân: Phần 1

  Ebook Các phương pháp phân tích hạt nhân: Phần 1

  Cuốn sách Các phương pháp phân tích hạt nhân do tác giả Nguyễn Văn Đỗ biên soạn gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích kích hoạt hạt nhân như: Cơ sở vật lý và kỹ thuật của phương pháp phân tích kích hoạt, các phương pháp xác định hàm lượng, các bước trong quy trình phân tích kích...

   55 p hce 23/11/2016 5 1

 • Ebook Các phương pháp phân tích hạt nhân: Phần 2

  Ebook Các phương pháp phân tích hạt nhân: Phần 2

  Ebook Các phương pháp phân tích hạt nhân: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phân tích huỳnh quang tia X, phân tích Urani, phương pháp phân tích dựa trên hiệu ứng tán xạ ngược Rutherford, phân tích cacbon phóng xạ sử dụng khối phổ kế gia tốc (AMS). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   90 p hce 23/11/2016 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số