• Giáo trình Thuế: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thuế" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 5 bao gồm: Tổng quan về thuế, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p hce 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Thuế: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Thuế" trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, các sắc thuế khác, quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p hce 26/03/2023 1 0

 • Giáo trình Tính chi phí kinh doanh (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Tính chi phí kinh doanh (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tính chi phí kinh doanh" trình bày các nội dung: Khái lược về tính chi phí kinh doanh, nguyên lý tính chi phí kinh doanh, tính chi phí kinh doanh theo loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p hce 26/03/2023 1 0

 • Giáo trình Tính chi phí kinh doanh (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Tính chi phí kinh doanh (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tính chi phí kinh doanh" trình bày các nội dung chương 4 và 5 bao gồm: Hình thành các điểm chi phí, tính chi phí kinh doanh theo điểm và theo đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p hce 26/03/2023 1 0

 • Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giao tiếp trong kinh doanh" trình bày bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh, môi trường giao tiếp trong kinh doanh, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, giao tiếp bằng văn bản trong kinh doanh, giao tiếp qua email và tin nhắn trong kinh doanh, giao tiếp qua thư từ trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p hce 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giao tiếp trong kinh doanh" trình bày các nội dung: Giao tiếp bằng các thông điệp thuyết phục, giao tiếp với thông tin không vui, giao tiếp bằng báo cáo kinh doanh, dự thảo báo cáo kinh doanh, đề án và báo cáo kinh doanh chính thức, thuyết trình trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p hce 26/03/2023 1 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển - Phần 1

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển - Phần 1

  Tài liệu "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Buổi đầu của công cuộc cân bằng lại; Bước ngoặt của công cuộc cân bằng lại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p hce 26/03/2023 1 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển - Phần 2

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân: Kinh nghiệm các nước đang phát triển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư nhân hóa; Tác động của tư nhân hóa; Tương lai của công luật cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   160 p hce 26/03/2023 1 0

 • Ebook Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 1

  Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 1 gồm các nội dung chính sau: chất thải của các cơ sở kinh tế gây ô nhiễm môi trường nghiên trọng ở Việt Nam; các cơ hội can thiệp nhằm giải quyết các vấn đề quản lý chất thải; công tác quản lý chất thải tại Việt Nam; chất thải rắn và quản lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam. Mời...

   108 p hce 26/03/2023 0 0

 • Ebook Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 2

  Tiếp phần 1, Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 2 gồm các nội dung chính sau: sử dụng mô hình I/O cho nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát thải ra môi trường ở đồng bằng sông Hồng; chất thải sinh hoạt ở đô thị Việt Nam; thúc đẩy phát triển bền vững và hiệu quả sinh thái trong công nghiệp; những đặc điểm...

   113 p hce 26/03/2023 2 0

 • Ebook Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế: Phần 1

  Ebook Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế" mang tới cái nhìn tổng quan về lịch sử, cơ chế vận hành, đặc trưng của các nền kinh tế thế giới, từ đó phóng chiếu về viễn cảnh tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   267 p hce 26/03/2023 0 0

 • Ebook Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế: Phần 2

  Ebook Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế: Phần 2

  Cuốn sách "Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế" trình bày tỉ mỉ bằng những cứ liệu thuyết phục về các biến động kinh tế nhưng đằng sau đó. Trong cuốn sách này, tác giả xác định 10 dấu hiệu nhận diện những chuyển động hệ trọng nhằm phát hiện những biến động trong tình hình kinh tế. Đề cập đến những thực...

   316 p hce 26/03/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số