• Ebook Nghiên cứu và ứng dụng thủy động lực học: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu và ứng dụng thủy động lực học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Âm, sóng va chạm, chuyển động một chiều của khí nén được, sự giao nhau của các mặt gián đoạn, dòng chảy phẳng của một chất khí nén được, dòng bao quanh các vật hữu hạn, thủy động lực học về sự cháy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   452 p hce 30/05/2020 14 0

 • Ebook Nghiên cứu và ứng dụng thủy động lực học: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu và ứng dụng thủy động lực học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lỏng lý tưởng, chất lỏng nhớt, tính chảy rối, lớp biên, sự dẫn nhiệt trong chất lỏng, sự khuếch tán, hiện tượng mặt ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   409 p hce 30/05/2020 13 0

 • Ebook Quản lý bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước: Phần 2

  Ebook Quản lý bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bảo vệ và sử dụng nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và cải thiện chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hce 30/05/2020 10 0

 • Ebook Quản lý bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước: Phần 1

  Ebook Quản lý bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước: Phần 1

  Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 1 đề cập tới những vấn đề cơ bản về nguồn nước, ô nhiễm và cách bảo vệ nguồn nước. Đây là một tài liệu hữu ích với những bạn đang theo học chuyên ngành Môi trường và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   87 p hce 30/05/2020 9 0

 • Ebook Kỹ thuật và phương pháp phân tích thành phần hóa học nước biển: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và phương pháp phân tích thành phần hóa học nước biển: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các phương pháp phân tích hóa học nước biển" cung cấp cho người đọc các kiến thức 2 chương đầu bao gồm: Xác định độ muối nước biển, xác định các khí hòa tan trong nước biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p hce 30/05/2020 14 0

 • Ebook Kỹ thuật và phương pháp phân tích thành phần hóa học nước biển: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và phương pháp phân tích thành phần hóa học nước biển: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các phương pháp phân tích hóa học nước biển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xác định các thành phần của hệ cacbonat trong nước biển, xác định các hợp phần dinh dưỡng vô cơ và các chất hữu cơ trong nước biển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hce 30/05/2020 7 0

 • Ebook Hóa học và một số vấn đề chọn lọc (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học và một số vấn đề chọn lọc (Tập 1): Phần 1

  Tập 1 gồm 7 chương trình bày những kiến thức về cấu tạo chất và một số phương pháp phổ dùng trong hóa học cùng những kiến thức về nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kiến thức mở đầu về hóa học qua phần 1 cuốn sách.

   58 p hce 30/05/2020 14 0

 • Ebook Hóa học và một số vấn đề chọn lọc (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học và một số vấn đề chọn lọc (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về cấu tạo nguyên tử, đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, một số phương pháp phổ nghiên cứu hóa học,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hce 30/05/2020 14 0

 • Ebook Xây dựng mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường cho người dân: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường cho người dân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, lời giải cho bài toán cải tạo ở Thái Bình, khởi sắc một làng hoa, bữa ăn của người vùng đất chật người đông,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p hce 30/05/2020 12 0

 • Ebook Tài nguyên nước - Khai thác và bảo vệ: Phần 1

  Ebook Tài nguyên nước - Khai thác và bảo vệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cung cấp cho người học các kiến thức: Điều tra địa chất thủy văn chuyên môn, khoan và kết cấu giếng khoan địa chất thủy văn, xác định các thông số địa chất thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p hce 30/05/2020 10 0

 • Ebook Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học" trình bày các nội dung: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học, nghiên cứu công nghệ hóa học và hóa học bằng mô tả thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p hce 30/05/2020 14 0

 • Ebook Địa chất công trình - ứng dụng lý thuyết cơ sở địa chất: Phần 2

  Ebook Địa chất công trình - ứng dụng lý thuyết cơ sở địa chất: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cơ sở địa chất - Địa chất công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng phong hóa, hoạt động dịch chuyển trọng lực của đất đá trên sườn dốc và mái dốc, hiện tượng xói ngầm và cát chảy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p hce 30/05/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số