• Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng cung trong ngắn hạn", cụ thể như: Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, giới thiệu đường Phillips, vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, lý thuyết tổng cung mới,...

   22 p hce 25/09/2019 11 0

 • Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7 "Thị trường các yếu tố sản xuất", trình bày các nội dung sau: Thị trường yếu tố cạnh tranh, thị trường trong đó người mua có sức mạnh độc quyền mua, thị trường trong đó người bán các yếu tố có sức mạnh độc quyền bán,...

   20 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn, tiền, lãi suất và tỷ giá hối đối,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p hce 25/09/2019 8 0

 • Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

  Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

  Bài giảng Chương 8 "Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu quả trong trao đổi, đường hợp đồng, cân bằng cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, đường giới hạn khả năng thỏa dụng.

   32 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Bài giảng Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường với thông tin không cân xứng", cụ thể như: Thông tin không hoàn hảo, thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược, rủi ro đạo đức – tâm lý ỷ lại, giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng,...

   29 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Chương 6: Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

  Bài giảng Chương 6: Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

  Chương 6 trình bày về "Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các quyết định trò chơi và chiến lược, các chiến lược ưu thế, ma trận kết quả của trò chơi quảng cáo, chiến lược cực đại hóa lợi ích tối thiểu,...

   54 p hce 25/09/2019 6 0

 • Bài giảng Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công

  Bài giảng Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Ngoại tác và hàng hóa công". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Ngoại tác và hàng hóa công, hiệu quả thị trường, ngoại tác tiêu cực và hiệu quả, lợi ích ngoại tác, nội bộ hóa ngoại tác,...

   42 p hce 25/09/2019 7 0

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ sự tác động của FDI đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam dựa trên thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở việt nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.

   10 p hce 25/09/2019 8 0

 • Xu hướng logistics dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

  Xu hướng logistics dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong khuôn khổ bài viết, bên cạnh những đặc điểm ngành logistics bị tác động bởi cách mạng CN 4.0 tác giả đề xuất một vài biện pháp để ngành logistics thích nghi với cách mạng CN 4.0.

   5 p hce 25/09/2019 6 0

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  Bài viết này làm rõ một số vấn đề cơ bản về CNHT, thực trạng phát triển CNHT tại Việt Nam, khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam về ngành CNHT để làm rõ các vấn đề bất cập của ngành này từ góc độ của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó đưa ra một số đề xuất phát triển công...

   11 p hce 25/09/2019 8 0

 • Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu tác động của khoảng cách kinh tế và khoảng cách địa lý đến xuất khẩu của công ty con thuộc công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào lý thuyết khoảng cách của Ghemawat (2001), giả thuyết được đặt ra rằng, khoảng cách kinh tế và khoảng cách địa lý có mối tương quan nghịch với xuất khẩu của công ty con.

   9 p hce 25/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số