• Ebook 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Nguyên tắc thứ ba: Xây dựng, nguyên tắc thứ tư: Phát triển quy trình hướng đến khách hàng, nguyên tắc thứ năm: Tận dụng sức mạnh công nghệ, nguyên tắc thứ sáu: Thu hút và giữ chân những người tài năng nhất, nguyên tắc thứ bảy: Dự đoán bức tranh tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p hce 29/06/2018 11 1

 • Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Các bên tham gia, quyết định mua hoặc bán, những chuẩn bị của bên mua, bên bán chuẩn bị cho thương vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p hce 29/06/2018 8 0

 • Ebook 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Quan niệm thực tiễn về doanh nghiệp nhỏ, bạn thật sự là người có tinh thần doanh nhân?, nguyên tắc thứ nhất: Thiết lập và duy trì mục đích rõ ràng, nguyên tắc thứ hai: Hiểu biết thấu đáo về thương trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p hce 29/06/2018 12 1

 • Ebook Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Khi mọi thứ chệch hướng, xây dựng thương hiệu cho những người khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng thương hiệu bất động sản cho các nhà đầu tư nhỏ, quản lý thương hiệu bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   103 p hce 29/06/2018 11 0

 • Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Quá trình diễn ra thương vụ mua bán, thẩm định chi tiết, định giá, lập kế hoạch sáp nhập, các vấn đề tài chính, kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

   9 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm sản xuất và những ứng dụng của hàm sản xuất, hàm sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi, hàm sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi, một số hàm sản xuất cơ bản (hàm tuyến tính, Hàm Cobb-Doughlas,…)

   17 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích sản xuất, hàn cực biên, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   7 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Nội dung chương 3.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm cực biên", cụ thể như: Khái niệm về hàm cực biên, các dạng hàm cực biê, hàm cực biên và Hàm trung bình, các loại mô hình hàm cực biên có tham số, ước lượng hàm cực biên, ứng dụng của hàm cực biên,...

   10 p hce 29/06/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Sau khi học xong chương 5 "Phân tích lợi nhuận" này người học có thể hiểu về: Những vấn đề chung về lợi nhuận, doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận, định giá để tối đa hóa lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại ứng, khái niệm hàng hóa công cộng, tính phi hiệu quả của ngoại ứng, sửa chữa những thất bại của thị trường,...

   10 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 "hi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất, các loại chi phí, quyết định của doanh nghiệp trong sản xuất, một số hàm sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 29/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số