• Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951: Phần 2

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính...

   53 p hce 30/04/2020 16 0

 • Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 2

  Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 2

  Nối tiếp nộidung phần 1, phần 2 của tài liệu Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về một số văn bản về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14-11-2008 của Quốc hội CHXHCN Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ...

   749 p hce 30/04/2020 12 0

 • Ebook Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Ebook Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết về Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu. Nội dung chính của cuốn sách này là: Mặt hàng...

   530 p hce 30/04/2020 17 0

 • Ebook Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

  Ebook Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

  Tài liệu Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam trình bày các nội dung về trị giá xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu với một số khối nước và xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung...

   510 p hce 30/04/2020 17 0

 • Ebook Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011

  Ebook Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011

  Để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu, người dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011. Nội dung của tài liệu gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, thuộc...

   76 p hce 30/04/2020 15 0

 • Ebook Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Ebook Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết về Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Trị giá xuất...

   592 p hce 30/04/2020 14 0

 • Ebook Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp

  Ebook Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp

  Tài liệu Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm và giải thích chung về thực trạng của các doanh nghiệp, một số nhận định chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008, số liệu doanh nghiệp trong 3 năm (2006-2008). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   787 p hce 30/04/2020 15 0

 • Ebook Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng

  Ebook Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng

  Tài liệu Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng và thực hiện cơ chế khoán sản phẩm trong các HTX và TĐSX thủy sản về một số kinh nghiệm bước đầu, mục đích và ý nghĩa các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng, nội dung và hình thức khoán sản...

   68 p hce 30/04/2020 15 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hce 30/04/2020 15 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   17 p hce 30/04/2020 17 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội" cung cấp cho người học cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến, một số dạng hàm, hồi quy tuyến tính K biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p hce 30/04/2020 16 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p hce 30/04/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số