• Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 gồm nội dung chương 3, 4, 5. Chương 3 trình bày về đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế. Chương 4 trình bày về hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán tiền tệ. Chương 5 trình bày về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời bạn đọc tham khảo.

   205 p hce 28/08/2014 201 8

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Phần 1 cuốn Giáo trình Kinh tế quốc tế gồm nội dung chương 1 và chương 2 giáo trình. Chương 1 trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn học kinh tế quốc tế do GS.TS. Đỗ Đức Bình biên soạn. Chương 2 trình bày về thương mại quốc tế do Nguyễn Thị Thúy Hồng biên soạn. Mời bạn đọc tham khảo.

   127 p hce 28/08/2014 57 10

 • Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 gồm nội dung chương 4, 5, 6 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày về mô hình tăng trưởng Tân cổ điển mở rộng, các mô hình tăng trưởng nội sinh, nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.

   167 p hce 28/08/2014 61 6

 • Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Các mô hình tăng trưởng kinh tế" gồm nội dung 1 đến chương 3. Nội dung phần 1 của sách trình bày các vấn đề về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Domar.

   119 p hce 28/08/2014 57 9

 • 100 bài tập Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Vũ Kim Dũng

  100 bài tập Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Vũ Kim Dũng

  Nội dung Phần 2 cuốn sách "100 bài tập Kinh tế vĩ mô" là các đáp số và lời giải được trình bày ở phần 1 cuốn sách. Hy vọng cuốn sách hữu ích cho những ai đang học môn kinh tế vĩ mô ở các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

   99 p hce 28/08/2014 211 9

 • 100 bài tập Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Vũ Kim Dũng

  100 bài tập Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Vũ Kim Dũng

  Nội dung cuốn "100 bài tập Kinh tế vĩ mô" trình bày những bài tập phổ biến nhất thường được sử dụng trong Kinh tế học vĩ mô và cũng được sắp xếp theo trình tự thống nhất với nội dung giáo trình Kinh tế vĩ mô đã được Bộ GD và ĐT cho phép sử dụng giảng dạy ở tất cả các trường ĐH và Cao đẳng trong cả nước. Phần 1 cuốn sách gồm các...

   77 p hce 28/08/2014 189 19

 • 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 2

  500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 2

  Nội dung Phần 2 cuốn sách "500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô" gồm 15 bài kiểm tra tuần, phần lời giải gợi ý, đáp án câu hỏi lựa chọn và đáp án 100 câu hỏi đúng, sai. Cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2.

   121 p hce 28/08/2014 306 6

 • 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  Nội dung Phần 1 cuốn sách "500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô" gồm phần các câu hỏi trắc nghiệm của môn học kinh tế vi mô. Phần 1 gồm 8 bài test và 100 câu hỏi đúng sai.

   89 p hce 28/08/2014 96 8

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 trình bày các nội dung về lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   42 p hce 28/08/2014 51 5

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 trình bày tổng quan về kinh tế vi mô, cầu cung và giá cả thị trường. Sau mỗi chương có bài tập tham khảo để sinh viên củng cố lại kiến thức được học. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   31 p hce 28/08/2014 41 3

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu các kiến thức nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Phần thứ 2 trình bày...

   198 p hce 28/08/2014 94 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực của Đại học Mở TP Hồ Chí Minh gồm 6 chương trình bày tổng quan về quản trị nhân lực. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực.

   112 p hce 28/08/2014 63 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số