• Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I trình bày cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học như sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ học lượng tử, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

   47 p hce 21/12/2014 59 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương chương 3: Động lực học vật rắn trình bày các nội dung chính về vật rắn, khối tâm, chuyển động của vật rắn, phương trình động lực học vật rắn, phương pháp giải bài toán động lực học vật rắn, ma sát chuyển động lăn của vật rắn. Hãy tham khảo tài liệu này để có thêm tư liệu giúp ích cho việc học tập.

   19 p hce 21/12/2014 77 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Chương 2: Động lực học chất điểm thuộc bài giảng Vật lý đại cương trình bày nội dung về các định luật Newton, lực cơ học, phương pháp động lực học, động lượng và xung lượng, mômen động lượng - mômen lực, nguyên lý tương đối Galilée - lực quán tính. Tham khảo tài liệu này để nắm rõ chi tiết môn học.

   18 p hce 21/12/2014 80 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Dưới đây là Bài giảng Vật lý đại cương Chương 4 Công và năng lượng trình bày các nội dung chính: Công, công suất, năng lượng, động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế, va chạm. Chúng ta hãy tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức một cách chặt chẽ hơn.

   10 p hce 21/12/2014 854 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Lê Văn Nam

  Mời các thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo bài giảng chương 1: Động học chất điểm trình bày các nội dung chính như khái niệm cơ bản về chuyển động, tốc độ và vận tốc, gia tốc, vận tốc gia tốc trong chuyển động tròn, một số chuyển động đơn giản giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng và các bạn sinh viên có...

   30 p hce 21/12/2014 122 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 8 Cơ học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ học lượng tử, lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng, hàm sóng ánh sáng, giả thuyết de Broglie, nguyên lý bất định Heisenberg,...

   13 p hce 21/12/2014 48 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 7 Quang học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: bản chất của bức xạ điện từ, bức xạ nhiệt, các đại lượng đặc trưng, định luật Kirchhoff, bức xạ của vật đen tuyệt đối,...

   17 p hce 21/12/2014 47 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 4 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 4 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 4 Giao thoa ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những ví dụ về giao thoa ánh sáng, tổng hợp sóng ánh sáng, hình ảnh giao thoa, giao thoa ánh sáng,...

   16 p hce 21/12/2014 60 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 5 Nhiễu xạ ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những ví dụ về nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, nguyên lý Huygen-Fresnel, nhiễu xạ sóng cầu (nhiễu xạ Fresnel), phương pháp đới cầu Fresnel,...

   27 p hce 21/12/2014 61 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 6 Phân cực ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phân cực ánh sáng, ánh sáng tự nhiên (không phân cực), ánh sáng phân cực, định luật malus (về phân cực ánh sáng), phân cực ánh sáng do khúc xạ,...

   11 p hce 21/12/2014 46 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 3 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 3 Cơ sở của quang học cổ điển thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quang học, cơ sở của quang học sóng, hàm sóng ánh sáng, hàm sóng ánh sáng tại một điểm, một số quy luật liên quan đến quang lộ,...

   10 p hce 21/12/2014 44 1

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 2 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 2 - GV. Lăng Đức Sỹ

  Chương 2 Dao động và sóng điện từ thuộc bài giảng Vật lý 2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sóng vô tuyến và ứng dụng, dao động điện từ và mạch LC, sóng điện từ phẳng đơn sắc, dao động điện từ điều hòa,...

   15 p hce 21/12/2014 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số