• Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 trình bày nội dung 3 chương đầu của giáo trình. Nội dung phần này trình bày đại cương về thuế, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 1 giáo trình.

   110 p hce 24/10/2014 401 24

 • Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về thuế xuất khẩu - nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 giáo trình.

   187 p hce 24/10/2014 130 9

 • Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng do TS. Mai Văn Nam biên soạn gồm 8 chương, trình bày các kiến thức tổng quan về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương pháp sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với biên giá và biên bị chặn và các nội dung khác.

   166 p hce 24/10/2014 444 8

 • Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công, những vấn đề chung về ngân sách nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   90 p hce 24/10/2014 126 7

 • Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Mời các bạn tham khảo tiếp Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 gồm chương 3, 4 và chương 5. Nội dung của 3 chương cuối trình bày về quản lý tín dụng nhà nước, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước và quản lý công sản.

   85 p hce 24/10/2014 225 7

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - TS. Hà Thị Ngọc Oanh

  Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - TS. Hà Thị Ngọc Oanh

  Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam gồm 2 phần chính: Phần 1 - đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, phần 2 - hướng dẫn cách lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật. Nghiên cứu sách sẽ phần nào giúp bạn đọc hình dung bức tranh chung về hội nhập kinh tế của Việt Nam. Mời bạn tham khảo.

   470 p hce 24/10/2014 219 10

 • Giáo trình Bảo hiểm - PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

  Giáo trình Bảo hiểm - PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

  Giáo trình Bảo hiểm gồm 17 chương trình bày về đối tượng nghiên cứu của bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm thân tàu thủy; trách nhiệm dân sự chủ tàu và hội bảo hiểm "P and I", bảo hiểm vật chất các phương tiện vận tải, bảo hiểm xây dựng và...

   519 p hce 24/10/2014 275 9

 • Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mà Nhà nước ban hành và những kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Nội...

   154 p hce 24/10/2014 204 32

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kinh tế quốc tế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các trường đại học, cao đẳng, các lớp chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. Nội dung giáo trình như sau: Giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, về quan hệ thương mại quốc tế, một số vấn đề liên quan đến đầu tư quốc...

   282 p hce 24/10/2014 194 21

 • Ebook Logistics những vấn đề cơ bản - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Ebook Logistics những vấn đề cơ bản - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Cùng nắm kiến thức trong ebook Logistics những vấn đề cơ bản thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Chương 1 tổng quan về Logistics, chương 2 ngành dịch vụ Logistics, chương 3 giải pháp Logistics, chương 4 quản trị Logistics, chương 5 dịch vụ khách hàng, chương 6 hệ thống thông tin, chương 7 dự trữ, chương 8 quản trị vật tư, chương 9 xác định nhu...

   535 p hce 24/10/2014 228 27

 • Ebook Bài tập Kinh tế học vi mô - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Ebook Bài tập Kinh tế học vi mô - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Ebook Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Sách cung cấp phương pháp phân tích rõ ràng, tập trung nhấn mạnh tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc ra quyết định về quản lý; phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây...

   170 p hce 24/10/2014 354 29

 • Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên)

  Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên)

  Giáo trình Lập dự án đầu tư do PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên). Nội dung cuốn giáo trình nêu lên một số vấn đề về đầu tư và dự án đầu tư, trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức dự án, nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án, nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản...

   519 p hce 24/10/2014 286 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số