• Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty trình bày 4 luận điểm chính: Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty, thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng,thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng, ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox. Nội dung tài...

   21 p hce 18/04/2012 162 5

 • Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học

  Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học

  Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học bao gồm 3 nội dung chính: Dịch học, kinh dịch, triết lý của kinh dịch. Tài liệu trình bày các khái niệm, đưa ra ví dụ cụ thể trong cách thức vận dụng hiệu quả phương pháp dịch học trong đời sống hằng ngày cũng như trong kinh doanh. Mời bạn cùng tham khảo.

   81 p hce 18/04/2012 67 3

 • Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng đề cập 4 nội dung chính: Tuyển dụng người bán hàng, lựa chọn người bán hàng, đánh giá quá trình tuyển dụng và lựa chọn, đào tạo nhân viên bán hàng. Từng nội dung được tài liệu trình bày cụ thể từ khái niệm tuyển dụng người bán hàng, quá trình tuyển dụng không chính thức,... Cho...

   26 p hce 18/04/2012 102 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số