• Bài giảng Kinh tế học: Chương VII - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương VII - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương VII giúp các bạn nắm được những kiến thức về tổng cung và tổng cầu với những nội dung chính như: những nhân tố quyết định tới tổng cung và tổng cầu hàng hóa dịch vụ, cách xác định trạng thái cân bằng vĩ mô, những tác động của thay đổi tổng cung và tổng cầu tới sản lượng thất nghiệp và mức giá. Bên...

   86 p hce 26/12/2014 92 3

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương VI - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương VI - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương VI do Nguyễn Việt Hưng biên soạn trình bày về hệ thống tài chính tiết kiệm và đầu tư. Bài giảng nhằm giúp các bạn biết được cấu trúc hệ thống tài chính, mô hình thị trường vốn vay và các chính sách thúc đẩy đầu tư trong nước.

   34 p hce 26/12/2014 148 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương V - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương V - Nguyễn Việt Hưng

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: xu thế tăng trưởng dài hạn của một số nền kinh tế thế giới, các nhân tố quyết định tới tăng trưởng kinh tế, một số lý thuyết tăng trưởng và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tài liệu "Bài giảng Kinh tế học: Chương IV".

   42 p hce 26/12/2014 80 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương IV - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương IV - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương IV giới thiệu tới các bạn những vấn đề về thất nghiệp. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được: định nghĩa lực lượng lao động, thất nghiệp; phân loại thất nghiệp; nguyên nhân của thất nghiệp tự nhiên; chi phí và lợi ích của thất nghiệp; tình hình thất nghiệp của các nước đang phát triển.

   50 p hce 26/12/2014 120 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương III - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương III - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương III trình bày về đo lường GDP, tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu về GDP, cách xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường, xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế, giải thích được những hạn chế của chỉ tiêu GDP với vai trò là...

   70 p hce 26/12/2014 120 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương II - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương II - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương II do Nguyễn Việt Hưng biên soạn cung cấp những kiến thức về những vấn đề trọng tâm của kinh tế vĩ mô. Bài giảng giúp các bạn biết được: nguồn gốc của Kinh tế vĩ mô, những vấn đề trọng tâm của kinh tế vĩ mô, nhiệm vụ của nhà kinh tế vĩ mô và những bất đồng tồn tại giữa các nhà kinh tế vĩ mô.

   34 p hce 26/12/2014 101 2

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương I - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương I - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Kinh tế học: Chương I do Nguyễn Việt Hưng biên soạn cung cấp những kiến thức tổng quan về Kinh tế học như: định nghĩa kinh tế học, nguyên lý nền tảng làm định hướng khi nghiên cứu kinh tế học, phân nhánh kinh tế học, phương pháp phân tích kinh tế và một số khái niệm kinh tế cơ bản.

   31 p hce 26/12/2014 128 2

 • Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Trong chương này sẽ giúp người học: Trình bày bảng cán cân thanh toán, rình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái, trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá, và trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ...

   95 p hce 26/12/2014 103 2

 • Giới thiệu bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương)

  Giới thiệu bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương)

  Tài liệu tham khảo môn kinh tế vĩ mô, giúp các bạn học tốt hơn và nắm được các nội dung kiến thức, phục vụ cho việc học tập kinh tế vĩ mô đạt hiệu quả cao.

   7 p hce 26/12/2014 167 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 2 Các biến số vĩ mô cơ bản

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 2 Các biến số vĩ mô cơ bản

  Tổng sản phẩm trong nước (GDP). Khái niệm GDP là tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một quốc gia tại một thời kỳ nhất định.

   33 p hce 26/12/2014 90 3

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính kiệm

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính kiệm

  Bài 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính kiệm gồm các nội dung cần tìm hiểu sau đây: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường và thị trường vốn vay. Để đi sâu vào và nắm rõ hơn các nội dung trên, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   42 p hce 26/12/2014 82 2

 • Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 9 Lạm phát

  Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 9 Lạm phát

  Bài 9 Lạm phát cần tìm hiểu về các nội dung: Khái niệm và phương pháp đo lường, các nguyên nhân gây nên lạm phát, những tổn thất xã hội của lạm phát, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

   26 p hce 26/12/2014 95 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số