• Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, pha chế của hợp chất Carbonyl.

   9 p hce 21/12/2014 79 2

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV trình bày các vấn đề của động hóa học và cân bằng hóa học như một số khái niệm, phương trình động học một số phản ứng đơn giản, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng.

   40 p hce 21/12/2014 72 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II trình bày về Hidrocarbon (Ankan, Anken, Ankin, Hidrocarbon thơm) như tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lí, điều chế, tính chất hóa học.

   23 p hce 21/12/2014 78 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III trình bày về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, phản ứng hóa học, điều chế của Ancol và Phenol.

   9 p hce 21/12/2014 72 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương I - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương I - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương I trình bày nội dung đại cương về hóa hữu cơ như đồng phân (định nghĩa, phân loại), hiệu ứng hóa học (hiệu ứng điện tử, hiệu ứng liên hợp).

   15 p hce 21/12/2014 62 2

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương V - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương V - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương V trình bày các vấn đề của dung dịch như một số khái niệm, dung dịch chất điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.

   34 p hce 21/12/2014 84 2

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III trình bày các nội dung về nhiệt động hóa học như các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động hóa học và hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động hóa học và chiều quá trình hóa học.

   33 p hce 21/12/2014 74 2

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương II - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương II - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương II trình bày liên kết hóa học & cấu tạo phân tử. Nội dung chương gồm các phần: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hyđro, liên kết Van Der Vaal.

   59 p hce 21/12/2014 58 3

 • Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa đại cương: Chương I trình bày cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học như sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ học lượng tử, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

   47 p hce 21/12/2014 102 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương chương 3: Động lực học vật rắn trình bày các nội dung chính về vật rắn, khối tâm, chuyển động của vật rắn, phương trình động lực học vật rắn, phương pháp giải bài toán động lực học vật rắn, ma sát chuyển động lăn của vật rắn. Hãy tham khảo tài liệu này để có thêm tư liệu giúp ích cho việc học tập.

   19 p hce 21/12/2014 134 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Chương 2: Động lực học chất điểm thuộc bài giảng Vật lý đại cương trình bày nội dung về các định luật Newton, lực cơ học, phương pháp động lực học, động lượng và xung lượng, mômen động lượng - mômen lực, nguyên lý tương đối Galilée - lực quán tính. Tham khảo tài liệu này để nắm rõ chi tiết môn học.

   18 p hce 21/12/2014 116 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Dưới đây là Bài giảng Vật lý đại cương Chương 4 Công và năng lượng trình bày các nội dung chính: Công, công suất, năng lượng, động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế, va chạm. Chúng ta hãy tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức một cách chặt chẽ hơn.

   10 p hce 21/12/2014 1154 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số