• Bài giảng Hóa phân tích - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa phân tích - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa phân tích trình bày đại cương về hóa phân tích, phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích (chuẩn độ Acid baz, chuẩn độ phức chất, chuẩn độ oxy hóa khử, chuẩn độ kết tủa).

   217 p hce 21/12/2014 150 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương - TS. Đặng Văn Hoài

  Bài giảng Hóa học đại cương - TS. Đặng Văn Hoài

  Bài giảng Hóa học đại cương do TS. Đặng Văn Hoài biên soạn trình bày nội dung kiến thức về vận tốc phản ứng, phương trình động học, hằng số vận tốc phản ứng - bậc phản ứng, năng lượng hoạt hoá, phương trình Arrhenius, phương trình phản ứng bậc nhất - bậc hai,...Tham khảo tài liệu này để hiểu hơn về chi tiết môn học.

   70 p hce 21/12/2014 117 2

 • Bài giảng môn Hóa đại cương - Đinh Thanh Tùng

  Bài giảng môn Hóa đại cương - Đinh Thanh Tùng

  Bài giảng môn Hóa đại cương trình bày các nội dung về đồng phân, các hiệu ứng điện tử, Hidrocacbon, Ankin, Phenol như định nghĩa, phân loại, hiệu ứng điện tử và các nội dung khác.

   156 p hce 21/12/2014 105 2

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa đại cương 2 - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa đại cương 2 gồm 3 phần. Nội dung bài giảng trình bày các kiến thức về đồng phân, Hidrocarbon, Ancol và Phenol như định nghĩa, phân loại, hiệu ứng điện tử và các nội dung khác.

   164 p hce 21/12/2014 159 2

 • Bài giảng Hóa đại cương 1 - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa đại cương 1 - ĐH Nông Lâm TP.HCM

  Bài giảng Hóa đại cương 1 gồm 4 chương. Nội dung bài giảng gồm các phần: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, nhiệt hóa học, tốc độ Pư-cân bằng hóa học.

   196 p hce 21/12/2014 91 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - Nguyễn Văn Đồng

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - Nguyễn Văn Đồng

  Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Bài giảng Hóa học đại cương chương II, trong phần giảng này trình bày các nội dung về các đặc trưng của liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị giúp các sinh viên có thêm tư liệu để củng cố các kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng.

   65 p hce 21/12/2014 109 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III - Nguyễn Văn Đồng

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương III - Nguyễn Văn Đồng

  Bài giảng Hóa học đại cương chương III - Nhiệt hóa học do Nguyễn Văn Đồng biên soạn dành cho các sinh viên Đại học, Cao đẳng và giáo viên trình bày nội dung chính về các áp dụng nguyên lý 1 nhiệt động lực học, nguyên lý 2 nhiệt động lực học - chiều quá trình. Mời các bạn tham khảo

   35 p hce 21/12/2014 87 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Đồng

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương I - Nguyễn Văn Đồng

  Nội dung trong chương 1: Cấu tạo nguyên tử thuộc bài giảng Hóa học đại cương trình bày về các nguyên tử đồng vị, tổng hợp các nguyên lý của cơ lượng tử, cấu tạo nguyên tử theo thuyết cơ lượng tử. Tham khảo tài liệu này để hiểu hơn về chi tiết môn học.

   55 p hce 21/12/2014 78 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương VI - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương VI - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương VI trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, pha chế của Amin.

   8 p hce 21/12/2014 80 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương IV trình bày các vấn đề về tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phản ứng hóa học, pha chế của hợp chất Carbonyl.

   9 p hce 21/12/2014 88 2

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV trình bày các vấn đề của động hóa học và cân bằng hóa học như một số khái niệm, phương trình động học một số phản ứng đơn giản, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng.

   40 p hce 21/12/2014 88 2

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II - ThS. Nguyễn Vinh Lan

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II trình bày về Hidrocarbon (Ankan, Anken, Ankin, Hidrocarbon thơm) như tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lí, điều chế, tính chất hóa học.

   23 p hce 21/12/2014 95 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số