• Giáo trình Phân tích dự án đầu tư - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Phân tích dự án đầu tư - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Phân tích dự án đầu tư được biên soạn theo hướng vừa trang bị kiến thức cơ bản về lý luận phân tích dự án đầu tư phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, vừa sát với yêu cầu thực tiễn quản lý đầu tư và xây dựng đang diễn ra ở VN trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo và học tốt.

   257 p hce 24/10/2014 227 5

 • Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô - Biên soạn Nguyễn Tri Khiêm

  Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô - Biên soạn Nguyễn Tri Khiêm

  Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong quá trình học tập và nghiên cứu kinh tế vĩ mô, làm cơ sở cho sinh viên hiểu các nguyên lý và các mô hình kinh tế vĩ mô và có thể lý giải được một số vấn đề kinh tế trong thực tế.

   157 p hce 24/10/2014 163 10

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô của Lê Thị Thiên Hương trình bày gồm có 6 chương trình bày: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cung cầu và giá trị thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung của giáo trình.

   196 p hce 24/10/2014 100 6

 • Giáo trình Tài chính công - GS.TS. Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công - GS.TS. Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công của GS.TS. Vũ Văn Hóa trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính và ngân sách hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức và học tốt.

   86 p hce 24/10/2014 137 8

 • Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 trình bày nội dung 3 chương đầu của giáo trình. Nội dung phần này trình bày đại cương về thuế, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 1 giáo trình.

   110 p hce 24/10/2014 518 24

 • Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về thuế xuất khẩu - nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 giáo trình.

   187 p hce 24/10/2014 145 10

 • Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng do TS. Mai Văn Nam biên soạn gồm 8 chương, trình bày các kiến thức tổng quan về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương pháp sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với biên giá và biên bị chặn và các nội dung khác.

   166 p hce 24/10/2014 535 8

 • Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công, những vấn đề chung về ngân sách nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   90 p hce 24/10/2014 140 7

 • Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Mời các bạn tham khảo tiếp Giáo trình Tài chính công và công sản: Phần 2 gồm chương 3, 4 và chương 5. Nội dung của 3 chương cuối trình bày về quản lý tín dụng nhà nước, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước và quản lý công sản.

   85 p hce 24/10/2014 272 7

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - TS. Hà Thị Ngọc Oanh

  Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - TS. Hà Thị Ngọc Oanh

  Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam gồm 2 phần chính: Phần 1 - đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, phần 2 - hướng dẫn cách lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật. Nghiên cứu sách sẽ phần nào giúp bạn đọc hình dung bức tranh chung về hội nhập kinh tế của Việt Nam. Mời bạn tham khảo.

   470 p hce 24/10/2014 249 10

 • Giáo trình Bảo hiểm - PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

  Giáo trình Bảo hiểm - PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

  Giáo trình Bảo hiểm gồm 17 chương trình bày về đối tượng nghiên cứu của bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm thân tàu thủy; trách nhiệm dân sự chủ tàu và hội bảo hiểm "P and I", bảo hiểm vật chất các phương tiện vận tải, bảo hiểm xây dựng và...

   519 p hce 24/10/2014 342 9

 • Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mà Nhà nước ban hành và những kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Nội...

   154 p hce 24/10/2014 228 32

Hướng dẫn khai thác thư viện số