• CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

  Công ty là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản bằng toàn bộ tài sản do Công ty sở hữu, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. b. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được...

   35 p hce 18/10/2013 73 2

 • BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

  BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

  ThuDuc House đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng từ ngày 21/07/2006. ThuDuc House đã tiến hành thủ tục tách mệnh giá cổ phiếu từ 100.000 đồng/CP thành 10.000 đồng/CP và niêm yết lên sàn giao dịch ngày 13/12/2006.

   20 p hce 18/10/2013 89 2

 • BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY XI MĂNG HẢI VÂN

  BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY XI MĂNG HẢI VÂN

  Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100184 ngày 15/12/1994 của Ủy ban kế hoạch Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cấp (nay Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng), Công ty Xi măng Hải Vân có các chức năng hoạt động kinh doanh sau: Công nghiệp sản xuất xi măng. Kinh doanh xi măng các loại.

   20 p hce 18/10/2013 91 2

 • BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

  BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

  Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và...

   57 p hce 18/10/2013 123 2

 • Báo cáo bạch: Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế

  Báo cáo bạch: Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế

  Công ty Kinh doanh Tổng hợp và Xuất khẩu Lao động Ninh Bình chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế theo quyết định số 300/QĐ-UB ngày 04/02/2005 và phương án cổ phần hóa doanh nghiệp đã được duyệt theo quyết định số 1187/QĐ-UB ngày...

   22 p hce 18/10/2013 96 2

 • ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

  ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

  Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm đạt được thỏa thuận trong khi giữa ta và phía bên kia có những quyền lợi có thể chia sẻ và những quyền lợi đối kháng

   32 p hce 18/10/2013 84 18

 • Tổ chức để thay đổi

  Tổ chức để thay đổi

  Khi con người và các doanh nghiệp trở nên lưu động hơn, họ sẽ chuyển tới những địa phương hấp dẫn và rời bỏ những nơi kém hấp dẫn. Thời gian và khoảng cách được rút ngắn trên thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là những phát triển ở nơi khác trên thế giới có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của các địa phương từng được cho là an toàn.

   24 p hce 18/10/2013 87 2

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở của các sinh viên ngành kế toán, tài chính, quản trị,... Môn học giới thiệu những những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán, cũng như giới thiệu những hoạt động kế toán cơ bản của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

   24 p hce 18/10/2013 157 15

 • Giáo trình kế toán tài chính 2

  Giáo trình kế toán tài chính 2

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn...

   193 p hce 18/10/2013 211 8

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  Nhiệm vụ kế toán: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp...

   167 p hce 18/10/2013 239 4

 • Bài giảng _Kế toán tài chính 2

  Bài giảng _Kế toán tài chính 2

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn...

   193 p hce 18/10/2013 64 3

 • Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên)

  Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên)

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa...

   226 p hce 18/10/2013 234 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số