• Giáo trình kinh tế vi mô - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình kinh tế vi mô - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Kinh tế học vi mô này được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu kinh tế học, trình bày những nguyên lý cơ bản của môn kinh tế vi mô, để đi sâu và tìm hiểu rõ hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   379 p hce 24/10/2014 298 21

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Hay Sinh

  Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Hay Sinh

  Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có các chương sau: Chương 1: Khái quát về kinh tế cọc, chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường, chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí, chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, chương 6: Thị trường độc quyền thuần túy, chương 7: Thị trường cạnh tranh...

   80 p hce 24/10/2014 256 9

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về kinh tế vĩ mô, hiểu biết về các vấn đề vĩ mô như GDP, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại… Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các công cụ mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô trong kinh tế thị trường và tác động của những...

   92 p hce 24/10/2014 219 5

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - TS Lương Minh Việt

  Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - TS Lương Minh Việt

  Vì sao ở mọi quốc gia Nhà nước đều phải can thiệp vào nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế quốc dân? Đó là một câu hỏi, cần được mọi cán bộ - công chức tự đặt ra cho mình và phải có được lời giải có sức thuyết phục cao.

   83 p hce 24/10/2014 2006 6

 • Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.TS. Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.TS. Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư được biên soạn gồm 8 chương, được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tế giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận với thực tế về công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong thị trường xây...

   228 p hce 24/10/2014 335 7

 • Giáo trình Phân tích dự án đầu tư - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Phân tích dự án đầu tư - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Phân tích dự án đầu tư được biên soạn theo hướng vừa trang bị kiến thức cơ bản về lý luận phân tích dự án đầu tư phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, vừa sát với yêu cầu thực tiễn quản lý đầu tư và xây dựng đang diễn ra ở VN trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo và học tốt.

   257 p hce 24/10/2014 243 5

 • Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô - Biên soạn Nguyễn Tri Khiêm

  Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô - Biên soạn Nguyễn Tri Khiêm

  Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong quá trình học tập và nghiên cứu kinh tế vĩ mô, làm cơ sở cho sinh viên hiểu các nguyên lý và các mô hình kinh tế vĩ mô và có thể lý giải được một số vấn đề kinh tế trong thực tế.

   157 p hce 24/10/2014 174 10

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô của Lê Thị Thiên Hương trình bày gồm có 6 chương trình bày: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cung cầu và giá trị thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung của giáo trình.

   196 p hce 24/10/2014 108 6

 • Giáo trình Tài chính công - GS.TS. Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công - GS.TS. Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công của GS.TS. Vũ Văn Hóa trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính và ngân sách hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức và học tốt.

   86 p hce 24/10/2014 147 8

 • Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 1 trình bày nội dung 3 chương đầu của giáo trình. Nội dung phần này trình bày đại cương về thuế, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 1 giáo trình.

   110 p hce 24/10/2014 557 24

 • Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

  Giáo trình Thuế: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về thuế xuất khẩu - nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 giáo trình.

   187 p hce 24/10/2014 150 10

 • Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Kinh tế lượng do TS. Mai Văn Nam biên soạn gồm 8 chương, trình bày các kiến thức tổng quan về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương pháp sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với biên giá và biên bị chặn và các nội dung khác.

   166 p hce 24/10/2014 556 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số