• Ebook Cẩm nang sửa chữa ổ đĩa và bộ nhớ - NXB Thống Kê

  Ebook Cẩm nang sửa chữa ổ đĩa và bộ nhớ - NXB Thống Kê

  Ebook Cẩm nang sửa chữa ổ đĩa và bộ nhớ chứa đựng những lời khuyên thực tiễn giúp giải quyết nhanh vấn đề trên PC. Tài liệu giúp các ban nắm được thông tin về những công nghệ bộ nhớ tân tiến nhất cũng như kỹ thuật chọn lựa, cài đặt, tối ưu hóa và xử lý sự cố trên mọi hệ thống máy tính PC.

   553 p hce 29/09/2014 211 6

 • Ebook Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối & sửa chữa mạng không dây - KS. Nguyễn Công Minh

  Ebook Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối & sửa chữa mạng không dây - KS. Nguyễn Công Minh

  Cuốn sách "Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây" bao gồm 16 chương, 3 phụ lục, giới thiệu về công nghệ không dây, các tiêu chuẩn cũng như những mong đợi về mạng không dây. Tài liệu còn trình bày các thành phần để nối mạng không dây thông thường và hướng dẫn các tiến trình lắp đặt mạng không dây điển hình tại nhà, nơi...

   307 p hce 29/09/2014 52 7

 • Ebook Sổ tay kỹ thuật Tin học - NXB Thống kê

  Ebook Sổ tay kỹ thuật Tin học - NXB Thống kê

  Ebook Sổ tay kỹ thuật Tin học hướng dẫn các bạn thành thạo hơn trong Tin học về những vấn đề như: Sử dụng internet, giao tiếp bằng e-mail qua internet, e-mailt trong Outlook Express, e-mail miễn phí trên Web, nguyên tắc và thủ thuật sử dụng e-mail, sắc màu e-card.

   144 p hce 29/09/2014 91 6

 • Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Access 2010 - Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng

  Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Access 2010 - Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng

  Microsoft Access là một thành phần trong Microsoft Office của hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện, trực quan trong việc xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các thao tác cơ bản trong MS Access, những điểm mới cũng như tính năng mà một...

   165 p hce 29/09/2014 162 15

 • Ebook Tự học SQL: Phần 2 - Nguyễn Công Tuấn, Lê Trần Diễm Quý

  Ebook Tự học SQL: Phần 2 - Nguyễn Công Tuấn, Lê Trần Diễm Quý

  Ebook Tự học SQL: Phần 2 giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Kiểm soát việc xử lý giao tác, cách sử dụng con trỏ, một số đặc trưng của SQL. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới SQL.

   84 p hce 29/09/2014 171 3

 • Ebook Tự học SQL: Phần 1 - Nguyễn Công Tuấn, Lê Trần Diễm Quý

  Ebook Tự học SQL: Phần 1 - Nguyễn Công Tuấn, Lê Trần Diễm Quý

  SQL là một công cụ quản lý dữ liệu đưuọc sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực nhất là trong việc tạo ra các trang web động. Ebook Tự học SQL: Phần 1 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công cụ này. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   101 p hce 29/09/2014 112 3

 • Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 1) - NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 1) - NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 1) giúp các bạn nắm được những nét khái quát trong phần mềm Microsoft Excel 2010 như: những nét mới trong Microsoft Excel 2010, thao tác với bảng tính, làm việc với dữ liệu trên Excel, công thức và hàm trong Excel 2010.

   73 p hce 29/09/2014 98 7

 • Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2) - NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2) - NXB Văn hóa Thông tin

  "Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2)" giới thiệu về: một số hàm cơ bản trong Excel 2010, cách in ấn trong Excel 2010, thủ thuật với Excel, một số phím tắt trong Excel. Tài liệu giúp các bạn bổ sung kiến thức về Tin học văn phòng.

   56 p hce 29/09/2014 90 6

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương IX- TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương IX- TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương IX - Ngoại tác và hàng hóa công có nội dung trình bày về khái niệm ngoại tác, ngoại tác và sự không hiệu quả của thị trường, những giải pháp tư nhân đối với ngoại tác, các chính sách của chính phủ đối với ngoại tác và các nội dung khác.

   68 p hce 29/09/2014 92 5

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VIII - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VIII - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VIII - Thị trường với thông tin không cân xứng có nội dung trình bày về thông tin bất cân xứng và sự không hiệu quả của thị trường, những liên quan của tình trạng thông tin không cân xứng, phát tín hiệu để giảm bớt tình trạng thông tin không cân xứng.

   57 p hce 29/09/2014 111 4

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VII - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VII - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế trình bày các nội dung về phân tích thế cân bằng tổng quát, hiệu quả trong trao đổi, hiệu quả trong sản xuất, hiệu quả trong thị trường đầu ra, tổng quát về hiệu quả của các thị trường, những thất bại của thị trường – lý do có sự can thiệp của chính phủ.

   50 p hce 29/09/2014 118 6

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VI - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương VI - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Thị trường các yếu tố sản xuất có nội dung trình bày các thuật ngữ như yếu tố sản xuất, đầu vào; thị trường các yếu tố sản xuất cạnh tranh và một số nội dung liên quan khác.

   29 p hce 29/09/2014 135 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số