• Ebook Chiến lược đại dương xanh - W. Chan Kim

  Ebook Chiến lược đại dương xanh - W. Chan Kim

  Cuốn sách Chiến lược đại dương xanh với bố cục 9 chương, mỗi chương bao gồm những luận điểm nhỏ được trình bày ngắn gọn thể hiện nội dung viết về tình bạn, lòng trung thành và niềm tin cần xây dựng trong mối quan hệ với những người xung quanh, đặt biệt trong thị trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Cuốn sách này sẽ không chỉ thách...

   259 p hce 18/04/2012 207 24

 • Chiến lược cạnh tranh: Những chiến lược phân tích ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh

  Chiến lược cạnh tranh: Những chiến lược phân tích ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh

  Tác phẩm tiên phong “Chiến lược cạnh tranh” của Michael E. Porter đã thay đổi cả lý thuyết, thực hành và giảng dạy chiến lược kinh doanh trên toàn thế giới. Hấp dẫn trong sự đơn giản giống như mọi phát minh lớn phân tích của Porter về các ngành công nghiệp đã thâu tóm toàn bộ sự phức tạp của cạnh tranh ngành vào năm yếu tố nền tảng. Porter...

   71 p hce 18/04/2012 139 29

 • Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty trình bày 4 luận điểm chính: Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty, thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng,thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng, ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox. Nội dung tài...

   21 p hce 18/04/2012 223 5

 • Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học

  Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học

  Tài liệu Ra quyết định bằng phương pháp dịch học bao gồm 3 nội dung chính: Dịch học, kinh dịch, triết lý của kinh dịch. Tài liệu trình bày các khái niệm, đưa ra ví dụ cụ thể trong cách thức vận dụng hiệu quả phương pháp dịch học trong đời sống hằng ngày cũng như trong kinh doanh. Mời bạn cùng tham khảo.

   81 p hce 18/04/2012 108 3

 • Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Tài liệu Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng đề cập 4 nội dung chính: Tuyển dụng người bán hàng, lựa chọn người bán hàng, đánh giá quá trình tuyển dụng và lựa chọn, đào tạo nhân viên bán hàng. Từng nội dung được tài liệu trình bày cụ thể từ khái niệm tuyển dụng người bán hàng, quá trình tuyển dụng không chính thức,... Cho...

   26 p hce 18/04/2012 138 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số