• Giáo trình Hàm số biến số thực: Phần 2 - Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng

  Giáo trình Hàm số biến số thực: Phần 2 - Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng

  Phần 2 Giáo trình Hàm số biến số thực do Nguyễn Định & Nguyễn Hoàng biên soạn gồm nội dung chương 3 và chương 4 của giáo trình. Chương 3 trình bày lý thuyết độ đo Lesbegue, đây là một nội dung quan trọng, đồng thời là cơ sở đê xây dựng tích phân Lesbegue ở chương 4. Giáo trình dùng cho sinh viên khoa Toán ở các trường đại học. Mời các bạn cùng...

   121 p hce 15/12/2014 169 2

 • Giáo trình Hàm số biến số thực: Phần 1 - Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng

  Giáo trình Hàm số biến số thực: Phần 1 - Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng

  Giáo trình Hàm số biến số thực do Nguyễn Định & Nguyễn Hoàng biên soạn gồm 4 chương chính và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Chương 1 dành cho khái niệm mêtríc. Chương 2 trình bày các yếu tố tổng quát và cơ bản của giải tích.

   137 p hce 15/12/2014 123 2

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Phần 2 Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2) của tác giả Lương Duyên Bình gồm nội dung các chương: Chương 5 - Từ trường, chương 6 - cảm ứng điện từ - điện từ trường, chương 7 - thuyết Macxoen về điện từ trường, chương 8 - sóng điện từ, chương 9 - sóng ánh sáng, chương 10 - thuyết tương đối và hạt ánh sáng.

   123 p hce 15/12/2014 172 2

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Phần 1 Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2) của tác giả Lương Duyên Bình gồm nội dung các chương: Chương 1 - điện trường tĩnh, chương 2 - vật dẫn - tụ điện, chương 3 - điện môi, chương 4 - dòng điện. Giáo trình được biên soạn cho sinh viên các trường cao đẳng.

   117 p hce 15/12/2014 288 2

 • Giáo trình Giải tích (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Xuân Liêm

  Giáo trình Giải tích (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Xuân Liêm

  Phần 2 Giáo trình Giải tích (Tập 1) của tác giả Nguyễn Xuân Liêm gồm nội dung chương VI - đạo hàm của hàm một biến số, đạo hàm riêng của hàm số nhiều biến số và phần bài tập - hướng dẫn giải - đáp số của các chương.

   235 p hce 15/12/2014 226 2

 • Giáo trình Giải tích (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Xuân Liêm

  Giáo trình Giải tích (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Xuân Liêm

  Giáo trình Giải tích (Tập 1) của tác giả Nguyễn Xuân Liêm gồm nội dung 5 chương đầu của tài liệu. Phần này gồm nội dung các chương: Chương I - tập hợp số thực, chương II - giới hạn, chương III - đạo hàm, chương IV - tích phân, chương V - không gian Rp.

   237 p hce 15/12/2014 436 2

 • Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 2 - Trần Thị Bình

  Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 2 - Trần Thị Bình

  Phần 2 Ebook Cơ sở hóa học phức chất của tác giả Trần Thị Bình gồm nội dung chương III đến chương V của tài liệu. Nội dung phần này gồm có: Chương III - hiện tượng đồng phân của phức chất, chương IV - các phản ứng và cơ chế phản ứng của phức chất kim loại, chương V - phức chất của nguyên tố d.

   127 p hce 15/12/2014 114 2

 • Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 1 - Trần Thị Bình

  Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 1 - Trần Thị Bình

  Ebook Cơ sở hóa học phức chất của tác giả Trần Thị Bình có kết cấu gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu: Chương I - mở đầu, chương II - liên kết trong phức chất.

   112 p hce 15/12/2014 108 2

 • Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Phần 2 Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1) của tác giả Lương Duyên Bình gồm các bài tập phần Nhiệt học. Phần này gồm nội dung chương 6, chương 7. Trong mỗi chương được trình bày theo các phần sau: Tóm tắt những khái niệm, định luật, công thức cơ bản; tóm tắt phương pháp giải các loại bài tập của từng chương; bài giải các bài tập ví...

   29 p hce 15/12/2014 210 2

 • Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lí đại cương (Tập 1) của tác giả Lương Duyên Bình dành cho sinh viên và giảng viên các trường cao đẳng được viết theo sát từng chương của Giáo trình Vật lí đại cương dành cho các trường cao đẳng. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm bài tập 5 chương của phần Cơ học.

   72 p hce 15/12/2014 128 2

 • Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 - TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên)

  Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 - TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên)

  Phần 2 Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam do TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên) gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của một số nước và khu vực trên thế giới; thực trạng...

   151 p hce 15/12/2014 105 2

 • Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 - TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên)

  Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 - TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên)

  Ebook Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam do TSKH. Phân Xuân Dũng (chủ biên) biên soạn gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề chung về công nghệ cao; thực trạng, dự báo phát triển công nghệ tiên...

   122 p hce 15/12/2014 116 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số