• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Dưới đây là Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2. Giáo trình bao gồm những nội dung về việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích rủi ro của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

   60 p hce 31/05/2017 1 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 của PGS.TS. Trương Bá Thanh sau đây để bổ sung thêm kiến thức tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

   53 p hce 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - Vũ Duy Thành

  Chương này giới thiệu về môn học Kinh tế lượng. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Giới thiệu về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng.

   21 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Vũ Duy Thành

  Chương 1 - Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Mô hình và một số khái niệm, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS, độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu.

   48 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2 trình bày về mô hình hồi quy bội. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội, mô hình hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, một số dạng của mô hình hồi quy.

   40 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

  Chương 3 cung cấp những kiến thức về suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy. Nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của suy diễn thống kê, quy luật PPXS của một số thống kê mẫu, 2 ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy, đánh giá sai số dự báo.

   79 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy với biến định tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm biến giả, mô hình chứa biến giả là biến độc lập, mô hình chứa biến giả và biến tương tác, kiểm định sự khác biệt giữa hàm hồi quy của hai nhóm, biến định...

   43 p hce 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

  Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình. Nội dung chính của chương này gồm có: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, vấn đề đa cộng tuyến, mô hình chứa biến không thích hợp.

   56 p hce 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

  Chương 6 - Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Nội dung chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, chuỗi thời gian dừng và không dừng, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

   60 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tự tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan.

   26 p hce 31/05/2017 0 0

 • Chủ nghĩa tư bản là gì?

  Chủ nghĩa tư bản là gì?

  Chủ nghĩa tư bản, một thuật ngữ dùng để định danh hệ thống kinh tế thống trị ở phương Tây kể từ khi chủ nghĩa phong kiến sụp đổ. Điều cốt yếu ở bất kỳ hệ thống nào được gọi là tư bản, là các mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất phi nhân tính được gọi chung là vốn và những công nhân tự do nhưng...

   29 p hce 31/05/2017 1 0

 • Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế trong quá trình chuyển đổi ở các tỉnh của Việt Nam. Trước tiên tác giả xây dựng một mô hình tăng trưởng tân cổ điển với nhiều loại chi tiêu chính phủ khác nhau, giống như trong các nghiên cứu của Barro (1990) và Devarajan et al (1996). Mô hình cố gắng xác...

   16 p hce 31/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số