• Bài giảng Lãnh đạo và quản lý dự án - TS. Đỗ Bá Khang

  Bài giảng Lãnh đạo và quản lý dự án - TS. Đỗ Bá Khang

  Bài giảng Lãnh đạo và quản lý dự án được thực hiện nhằm giúp cho các bạn có hiểu biết tốt về khái niệm, cơ cấu và các công cụ quản lý dự án dựa theo kết quả trong sự nhạy cảm về giới; những yêu cầu và kỳ vọng chính của dự án; kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế trong việc quản lý dự án.

   33 p hce 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tổng quan quản trị học - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tổng quan quản trị học - TS. Bùi Quang Xuân

  Với mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức quản trị, vận dụng các kiến thức này vào công tác quản trị các doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tổng quan quản trị học". Với các bạn đang học chuyên ngành Quản trị thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   101 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trương Thị Hương Xuân

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trương Thị Hương Xuân

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp có kế cấu gồm 5 chương với nội dung như sau: tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản của quản trị trong doanh nghiệp, marketing trong doanh nghiệp, quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   212 p hce 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu

  Nội dung Bài giảng môn Quản trị thương hiệu gồm 5 chương, giúp người học nắm vững các kiến thức tổng quan về thương hiệu, quản trị chiến lược thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu, đánh giá quá trình quản trị thương hiệu.

   90 p hce 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư

  Bài giảng "Quản trị dự án đầu tư" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện có rủi ro và không chắc chắn, nội dung kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của một dự án đầu tư hình thức Hồ sơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p hce 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng "Quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị, môi trường quản trị, thông tin quản trị, quyết định quản trị, hạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p hce 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán" do Nguyễn Mạnh Hiển biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức cơ bản nhất của số mũ, Lôgarit, chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy" trình bày các nội dung: Đệ quy, ví dụ về đệ quy, đệ quy có thể không kết thúc, đệ quy có thể không kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích độ phức tạp, phân tích độ phức tạp tiệm cận, ký hiệu Ô lớn, ký hiệu Ô-mê-ga lớn, ký hiệu Tê-ta lớn, tính chất bắc cầu, tốc độ tăng của một số hàm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về cây, cài đặt cây, duyệt cây theo thứ tự trước, duyệt cây theo thứ tự sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hce 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về bảng băm, so sánh các cấu trúc dữ liệu, hàm băm, một hàm băm đơn giản, một hàm băm cho các xâu ký tự, thiết kế bảng băm, xâu chuỗi tách rời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hce 31/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số