• Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 giúp người học hiểu về "Giới thiệu lý thuyết trò chơi". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, một số khái niệm, phân loại trò chơi, các giả định quan trọng, cân bằng Nash (Nash equilibrium), một số qui luật trong lý thuyết trò chơi.

   12 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

  Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 giới thiệu đến các bạn nội dung chương trình, tài liệu tham khảo, yêu cầu môn học.

   13 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 do Nguyễn Văn Dư biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền,một số thị trường đặc biệt.

   28 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 trình bày các nội dung sau: Lý thuyết cung cầu, độ co giãn của cung - cầu, thặng dư và thuế, cầu cá nhân và cầu thị trường, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo

   24 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong nền kinh tế, chính sách giá, chính sách thuế, ảnh hưởng ngoại tác, hàng hóa công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 5 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 5 - Nguyễn Văn Dư

  Chuyên đề 5 trình bày về "Doanh nghiệp trong nền kinh tế mở". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Ngoại thương, lợi thế so sánh, tỷ giá hối đoái, bảo hộ thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển giao quốc tế về công nghệ, cân bằng trên thị trường thế giới.

   15 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 6 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 6 - Nguyễn Văn Dư

  Nội dung Chuyên đề 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thông tin và sự suy thoái của thị trường", cụ thể như: Thông tin bất cân xứng, sự suy thoái thị trường, người ủy nhiệm, người tác nghiệp, vai trò của tiêu chuẩn hóa và thương hiệu.

   15 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng, xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, một số thuật ngữ, nguyên tắc định giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p hce 29/06/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số