• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" giúp người học có thể thực hiện quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng hóa, ghi nhận các bút toán chi phí bán hàng, chi phí quản...

   96 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1:Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp các kiến thức giúp cho người học các kiến thức cơ bản về nghề kế toán, hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính giúp cho người học có thể giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dữ liệu trên bảng tính, kết chuyển số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" đã giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" đã Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1 "Kinh tế môi trường là gì?" trình bày về các nội dung như: Kinh tế môi trường là gì?, tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề môi trường, khung phân tích lợi ích chi phí. Mời các bạn cùng tham...

   10 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường trình bày về hiệu quả kinh tế và thị trường, thất bại thị trường, thất bại chính sách. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như công tác của mình. Để nắm vững nội dung thông tin bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   72 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường trình bày về mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường thiên nhiên; kinh tế môi trường và kinh tế tài nguyên thiên nhiên; mô hình dòng chu chuyển của hoạt động kinh tế; mô hình cân bằng vật chất - mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và môi trường thiên...

   16 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường trình bày về các nguyên tắc đánh giá, các tiêu chí đánh giá, so sánh các công cụ dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá, một số vấn đề khác. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   13 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát) trình bày về tiêu chuẩn môi trường, phân loại tiêu chuẩn môi trường, kinh tế học và tiêu chuẩn, tác động khuyến khích của tiêu chuẩn, kinh tế học về sự cưỡng chế, đánh gia ưu nhược điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài...

   33 p hce 30/09/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số