• Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức về quy phạm pháp luật, cơ cấu quy phạm pháp luật, phân loại quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hce 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Những kiến thức cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Những kiến thức cơ bản về pháp luật

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 3: Những kiến thức cơ bản về pháp luật" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, kiểu và hình thức pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hce 31/08/2020 17 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 2: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày khái niệm bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy NN XHCN Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hce 31/08/2020 14 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, bộ máy Nhà nước XHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hce 31/08/2020 9 1

 • Đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 - Phần ngữ pháp

  Đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 - Phần ngữ pháp

  Tài liệu cung cấp đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 với phần ngữ pháp, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học Tiếng Nhật có thể đánh giá năng lực ngữ pháp Tiếng Nhật và có các biện pháp ôn luyện để vượt qua kỳ thi dễ dàng.

   9 p hce 31/08/2020 15 1

 • Đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 - Phần từ vựng

  Đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 - Phần từ vựng

  Tài liệu cung cấp đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 với phần từ vựng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học Tiếng Nhật có thể đánh giá năng lực từ vựng Tiếng Nhật, vượt qua kỳ thi với điểm số như mong đợi.

   11 p hce 31/08/2020 14 1

 • 135 typical IELTS speaking part one questions

  135 typical IELTS speaking part one questions

  The statements below are very approximately in order by the most likely topic and the most likely questions within each topic. That will mean that topics low in the list and questions low in each list are fairly unlikely, but they are given anyway to give some idea of the potential variability of IELTS questions. As the IELTS questions changed all the time and are no longer published, there will certainly be questions in the exam that are not...

   6 p hce 31/08/2020 11 1

 • Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Tài liệu cung cấp đến cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP, phương pháp làm bài, một số dạng bài tập mẫu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học tập và ôn luyện trước kì thi TOEFL ITP. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết.

   7 p hce 31/08/2020 9 1

 • 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Oxford

  3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Oxford

  Tài liệu cung cấp với 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong Oxford; giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các từ vựng.

   158 p hce 31/08/2020 10 1

 • Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tài liệu trình bày cấu trúc của một câu trong tiếng Anh, một số công thức ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh, đại từ trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   24 p hce 31/08/2020 11 1

 • Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5

  Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5

  Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5 bao gồm kỹ năng nghe là 45 câu trong 30 phút, kỹ năng đọc hiểu 45 câu trong 40 phút và viết 10 câu trong 40 phút. Bạn có thêm 5 phút để điền thông tin thí sinh và 10 phút cuối để điền đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học và muốn tìm hiểu về ngôn ngữ tiếng Trung, mời các bạn...

   25 p hce 31/08/2020 15 1

 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

  Tài liệu Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thông dụng được chia sẻ dưới đây giúp bạn ôn tập và củng cố vững chắc vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình để bạn tự tin khi bước vào những kì thi quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p hce 31/08/2020 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số