• Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2

  Chương 2 "Nội dung một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và đầu tư, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính, phân tích rủi ro.

   28 p hce 23/01/2018 10 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3 trình bày về "Kế hoạch marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế hoạch sản xuất", cụ thể như: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất.

   20 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5 Kế hoạch nhân sự. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự.

   14 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6

  Cùng nắm kiến thức trong chương 6 "Kế hoạch tài chính" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong kế hoạch kinh doanh, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.

   29 p hce 23/01/2018 7 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hce 23/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

  Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: Thị trường và thể chế tài chính, đầu tư tài chính và quản trị tài chính. Các lĩnh vực này đều liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng giác độ khác nhau. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan về quản trị tài chính doanh...

   16 p hce 23/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng - Chương 2: Định giá chứng khoán

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng - Chương 2: Định giá chứng khoán

  Các cặp khái niệm về giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường,... là những nội dung chính của chương 2 "Định giá chứng khoán" thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p hce 23/01/2018 10 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 "Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được khái niệm rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư riêng biệt, danh mục đầu tư và rủi ro của danh mục đầu tư. Đây là tài liệu tham...

   19 p hce 23/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đòn bẩy và rủi ro của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đòn bẩy và rủi ro của doanh nghiệp

  Trong tài chính đòn bẩy được coi là công cụ mà doanh nghiệp có thể sử dụng để gia tăng lợi nhuận. Các đòn bẩy mà các nhà quản trị tài chính thường sử dụng là đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham...

   6 p hce 23/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 5 "Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp" thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các lý thuyết về cơ cấu vốn, những yếu tố ảnh hưởng đến lý thuyết cơ cấu vốn, ảnh hưởng của thuế đến giá trị công ty. Với các bạn đang học chuyên...

   12 p hce 23/01/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá doanh nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 6 "Định giá doanh nghiệp" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu...

   15 p hce 23/01/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số