• Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của tiền tệ, giá trị hiện tại của tiền tệ, các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản trị tài sản" giúp người học hiểu và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp; hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản; nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   36 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học nắm được khái niệm đầu tư dài hạn và phân loại dự án đầu tư, biết cách xác định dòng tiền của dự án, sử dụng được phương pháp thẩm định dự án đầu tư; nắm được ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu được tầm quan trọng của quyết định tài trợ đối với DN, nắm được các phương thức tài trợ cơ bản của DN, xác định được chi phí sử dụng vốn, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, các loại đòn bẩy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học do Nguyễn Thị Oanh biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hệ thống tiền tệ quốc tế", cụ thể như: Hệ thống tiền tệ quốc tế trước đại chiến thế giới II, hệ thống tiền tệ quốc tế sau đại chiến thế giới II, hệ thống tiền tệ quốc tế thời kì hậu BWS.

   9 p hce 29/06/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Chương 5 trình bày về "Học thuyết ngang giá lãi suất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu chí lựa chọn đồng tiền đầu tư và đi vay, quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP - Covered Interest Rate Parity), quy luật ngang giá lãi suất không có bảo hiểm (UIP – Uncovered Interest Rate Parity), hiệu ứng Fisher Quốc tế, nhân tố tác động tới tỷ giá.

   21 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngang giá sức mua, quy luật một giá, các dạng biểu hiện của PPP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 "Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái" doTS. Nguyễn Trọng Tài biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế, chế độ tỷ giá và vai trò của NHTW, chính sách tỷ giá hối đoái.

   46 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu của BOP, nguyên tắc hạch toán kép, thặng dư và thâm hụt BP, hiệu ứng tuyến J,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   53 p hce 29/06/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số