• Lạm phát và các quy tắc chính sách tiền tệ

  Lạm phát và các quy tắc chính sách tiền tệ

  Trong bài viết này, tác giả cố gắng phân rã CPI thành nhiều thành phần khác nhau. Việc phân rã này góp phần làm rõ xu hướng biến động từng thành phần và từ đó đưa ra những gợi ý phản ứng chính sách thích hợp và chủ động hơn. Tiếp theo, các quy tắc chính sách tiền tệ cũng được thảo luận trong việc theo đuổi mục tiêu kiểm soát lạm phát,...

   13 p hce 31/05/2017 0 0

 • Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Mục đích của bài luận này là tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hce 31/05/2017 0 0

 • Kinh tế học và tri thức

  Kinh tế học và tri thức

  bài luận đề cập đến một loạt các vấn đề hết sức nền tảng về phương pháp luận trong kinh tế học. Cụ thể đó là những câu hỏi: Liệu có khả năng phân tách giữa hai lĩnh vực kinh tế lý thuyết và kinh tế ứng dụng được không? Vì sao phương pháp nghiên cứu kinh tế lý thuyết thuần túy lại là công việc triển khai một hệ thống logic hình thức...

   28 p hce 31/05/2017 0 0

 • Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Hầu hết mọi người cho rằng không gì có thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ của Trung Quốc và thế giới sẽ phải thích nghi với thực tế là người khổng lồ Châu Á này đã trở thành một siêu cường - cũng có lẽ là siêu cường duy nhất. Tất cả bọn họ đều khắc họa một bức tranh về thế kỷ XXI với nhân vật chính là Trung Quốc. Niềm tin...

   18 p hce 31/05/2017 0 0

 • Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam

  Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam

  Bài này nhằm vào việc tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Đồng thời, cho phép chúng ta rút ra những bài học quý báu về chính sách tài chính lành mạnh, nhằm tận dụng được các cơ hội phát triển, hội nhập kinh tế trong tương lai. Vì tính phức tạp của vấn đề, bài viết này chỉ mong đóng góp thêm phần nào vào nhận thức chung về...

   17 p hce 31/05/2017 1 0

 • Sự di cư qua lại Nga-Việt: Những khía cạnh lịch sử, kinh tế-xã hội và chính trị

  Sự di cư qua lại Nga-Việt: Những khía cạnh lịch sử, kinh tế-xã hội và chính trị

  Rất nhiều người trên thế giới di cư để tìm những công việc tốt hơn, thêm cơ hội học tập, thoát đói nghèo và kể cả theo dạng du khách. Những người không di cư cũng sẽ phải chịu những ảnh hưởng của sự di cư như não bộ thu/hút hay gửi/nhận sự chuyển đổi đa văn hoá của các thành phố và làng xã. Trong thế kỷ XX, Nga và Việt Nam có rất...

   36 p hce 31/05/2017 2 0

 • Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Trong bài thảo luận này gồm có những ý chính sau: Phân tích từ giỏ hàng hoá tính CPI, phân tích mức sống dân cư, phân tích điều chỉnh cấu trúc sản xuất - mô hình bảng I/O, một số nhận xét kết luận và hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 31/05/2017 1 0

 • Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Nội dung chính trong bài này gồm có: Sự khác biệt trong cách tính nợ công của Việt Nam và thế giới, những đặc điểm nợ công ở Việt Nam, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   14 p hce 31/05/2017 1 0

 • Hai mươi ngộ nhận về thị trường

  Hai mươi ngộ nhận về thị trường

  Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét hai mươi ngộ nhận, được chia thành bốn nhóm chính: Phê phán từ quan điểm đạo đức, phê phán từ quan điểm kinh tế, phê phán từ quan điểm kết hợp giữa kinh tế và đạo đức, ủng hộ một cách quá nhiệt tình. Mời bạn đọc tham khảo.

   36 p hce 31/05/2017 1 0

 • Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Những nội dung chính trong bài thảo luận này gồm có: Biến động trên thị trường dầu thô thế giới, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc tham khảo.

   17 p hce 31/05/2017 1 0

 • Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Mục đích của báo cáo này là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan toả của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung-cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA.

   41 p hce 31/05/2017 1 0

 • Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2011-2015, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016-2020, một số nhận xét và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hce 31/05/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số