• Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Công cụ tài chính phái sinh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Công cụ tài chính phái sinh

  Quyền mua cổ phần, chứng quyền, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền lựa chọn,... là những nội dung chính của chương 7 "Công cụ tài chính phái sinh" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hce 23/01/2018 14 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp

  Sáp nhập và mua lại công ty đã và đang là một phương tiện ngày càng quan trọng trong việc tái phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thế giới và cho việc thực thi chiến lược công ty. Một hệ thống cấu trúc hạ tầng đã và đang ngày càng phát triển nhằm làm cho các giao dịch sáp nhập và mua lại công ty trở nên dễ dàng hơn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn...

   15 p hce 23/01/2018 4 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng chương 1 giới thiệu những nội dung khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương này giúp người học có những hiểu biết tổng quan báo cáo tài chính, biết được cơ chế lập báo cáo tài chính, tìm hiểu về các chuẩn mực báo cáo tài chính và biết cách phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 5, 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 5, 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 5 và 6 tập trung tìm hiểu về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích báo cáo tài chính. Chương này trình bày một số nội dung sau: Nhóm các tỷ số thanh khoản, nhóm các tỷ số nợ, ứng dụng phân tích báo cáo tài chính trong dự báo tài chính, ứng dụng phân tích tài chính trong phân tích chứng khoán,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 23/01/2018 6 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 3 giới thiệu về bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung sau: Thành phần của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận chi phí, xử lý và phân tích các khoản mục không thường xuyên (nonrecuring items), xác định và điều chỉnh thu nhập trên cổ phần.

   35 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 2 của bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày các kiến thức liên quan đến bảng cân đối kế toán. Nội dung của chương 2 giúp người học nắm bắt khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bảng cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn, phân tích nguồn vốn nợ và thuê...

   84 p hce 23/01/2018 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Mục tiêu của chương 4 nhằm giúp người học biết được khái niệm về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biết phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nắm bắt được các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hiểu được thế nào là dòng tiền tự do (Free Cash Flows) và các chỉ số phân tích dòng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính từ chương 5 đến chương 10 gồm có các nội dung sau: Phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, phân tích khả năng sinh lời, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hce 23/01/2018 11 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình...

   45 p hce 23/01/2018 8 0

 • Ebook Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng năm 2008

  Ebook Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng năm 2008

  Nội dung của cuốn sách diễn giải sự tương đồng kỳ lạ giữa cuộc khủng hoảng hiện tại và những sự kiện đã gây ra Đại suy thoái 1929-1933, và giải thích những phương cách để tránh khỏi thảm họa.

   54 p hce 31/12/2017 8 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô - Robert C.Guell

  Ebook Kinh tế vĩ mô - Robert C.Guell

  Sách Kinh tế vĩ mô của tác giả Robert C.Guell đề cập đế các chủ đề tổng thể như GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, tổng cung và cầu, chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách cùng với đề cập mở rộng về các định chế WB, IMF, các hiệp định thương mại quốc tế và sự tác...

   256 p hce 31/12/2017 10 0

 • Ebook Kinh tế phát triển - Robert C.Guell

  Ebook Kinh tế phát triển - Robert C.Guell

  Ebook Kinh tế phát triển của Robert C.Guell gồm có 17 chương, nhằm giúp các bạn hiểu được tăng trưởng và phát triển kinh tế, chính sách nông nghiệp, môi trường, kinh tế học về thuốc trị bệnh, chăm sóc sức khỏe,...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung của cuốn sách.

   319 p hce 31/12/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số