• Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Trong bài viết này, tác giả trình bày các nghiên cứu về kỹ thuật lập trình gen và phân tích các thuộc tính của các kiểu tấn công mạng để từ đó đề xuất ứng dụng lập trình gen nhằm nâng cao khả năng phát hiện tấn công mạng. Bố cục bài báo được trình bày như sau: Sau mục 1 giới thiệu, mục 2 kiến thức nền tảng sẽ giới thiệu các công trình...

   22 p hce 26/10/2018 2 0

 • Rút trích văn bản từ tập tin hình ảnh tesseract

  Rút trích văn bản từ tập tin hình ảnh tesseract

  Trong bài báo này, chúng tôi bước đầu tìm hiểu các phương pháp trích lọc văn bản từ hình ảnh của một số công trình liên quan đồng thời cũng tìm hiểu, hiệu chỉnh công cụ mã nguồn mở Tesseract để thực hiện trích lọc văn bản tiếng Anh từ tập tin hình ảnh. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy công cụ này rút trích khá tốt các văn bản từ...

   7 p hce 26/10/2018 4 0

 • Giải pháp ảo hoá hạ tầng máy tính

  Giải pháp ảo hoá hạ tầng máy tính

  Bài viết giới thiệu tổng quan về mô hình giải pháp VDI, những ưu điểm, hạn chế của hệ thống ảo hóa và giải pháp để khắc phục những hạn chế khi sử dụng giải pháp này.

   5 p hce 26/10/2018 1 0

 • Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 1

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 1

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel) - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Cấm thành - Hoàng thành qua các cuộc khai quật, Đoan Môn - Con đường lát gạch hoa thời Trần, Trường Lạc Cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   62 p hce 28/09/2018 32 0

 • Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 2

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 2

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel) - Phần 2 trình bày những nội dung chính như: Nét đẹp của đồ gốm sứ trong hoàng cung Thăng Long, những dấu tích cung điện xưa, giếng ở Hoàng thành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p hce 28/09/2018 28 1

 • Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 3

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 3

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel) - Phần 3 trình bày những nội dung chính sau: Giếng ở Hoàng thành, những viên gạch kể chuyện mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hce 28/09/2018 30 0

 • Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 4

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel): Phần 4

  Ebook Hoàng thành Thăng Long (Thang Long Imperial Citadel) - Phần 4 trình bày những nội dung chính sau: Giảng Võ trường, Thăng Long trong bề dày lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p hce 28/09/2018 20 0

 • Ebook Khổng tử và luận ngữ: Phần 2

  Ebook Khổng tử và luận ngữ: Phần 2

  Ebook Khổng tử và luận ngữ - Phần 2 giới thiệu về Luận Ngữ. Những nội dung chính trong phần này gồm có: Giới thiệu nguồn gốc và các bản; dịch và chú thích; các phụ lục: Khổng Tử, học và tu dưỡng, xử thế, các hạng người, chính trị, tên người- tên đất- tên triều đại, những câu thường dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p hce 28/09/2018 24 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2) do Nguyễn Hiến Lê vàThiên Giang biên soạn gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 9 chương, trình bày những sự kiện lịch sử chính như: Tình hình thế giới vào cuối thời thượng cổ, Đế quốc La Mã sau khi các rợ xâm lăng, sự bành trướng của Đạo Da Tô, sự bành trướng của đạo Hồi, Đế quốc...

   68 p hce 28/09/2018 20 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3) - Phần 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Trung Hoa Nhà Minh - Nhà Thanh (Từ Thuận Trị đến Càn Long), Nhật Bản lược sử từ khởi thủy đến thời Mạc Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hce 28/09/2018 25 0

 • Ebook Khổng tử và luận ngữ: Phần 1

  Ebook Khổng tử và luận ngữ: Phần 1

  Bộ Luận ngữ đứng đầu trong Tứ thư, tất cả các học giả từ xưa đến nay đều coi nó là kinh của Khổng giáo cũng như Đạo đức kinh của Lão giáo. Nó còn chép rất trung thực tư tưởng của Khổng Tử. Cuốn sách "Khổng tử và luận ngữ" do Nguyễn Hiến Lê dịch gồm có 2 phần. Phần 1 sẽ giới thiệu về Khổng Tử, mời các bạn cùng tham khảo.

   243 p hce 28/09/2018 21 0

 • Ebook Những trang sử vẻ vang I: Phần 2

  Ebook Những trang sử vẻ vang I: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Những trang sử vẻ vang I" gồm có những chủ đề chính sau: Xin chém đầu tôi rồi hãy hàng; Vì nước quên thù riêng; Vì nước quên thù nhà; Lời thề anh hùng; Anh hùng tí hon; Quê mùa hơn học thức;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p hce 28/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số