• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin.

   33 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của nghiên cứu, giai đoạn kế hoạch NC, giai đoạn thực hiện NC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" trình bày một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 5: Viết báo cáo chuyên đề nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Viết là một phương pháp nghiên cứu, các dạng báo cáo, PP Trích dẫn tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 5: Phương pháp trình bày báo cáo khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Viết nghiên cứu khoa học, trích dẫn tài liệu và tài liệu tham khảo theo quy định của VNUA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hce 28/01/2019 4 0

 • Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 1

  Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: 1. Biết phải làm gì thôi chưa đủ, 2. Khi nói thay thế làm, 3. Khi ký ức thay thế tư duy, 4. Khi nỗi sợ hãi ngăn cản hành động dựa trên kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   65 p hce 28/12/2018 42 0

 • Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 - Lí Tuấn Kiết

  Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 - Lí Tuấn Kiết

  Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 sẽ lí giải trong quá trình bán hàng, người bán hàng cần có kĩ năng gì, nên áp dụng các thuật tâm lí như thế nào để tác động tích cực đến khách hàng và khiến khách hàng nảy sinh hành vi mua hàng. Cuốn sách được viết dựa trên những kinh nghiệm bán hàng nhiều năm của chính tác giả cùng...

   81 p hce 28/12/2018 44 1

 • Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Nhu cầu tăng trưởng, làm thế nào để đánh bại các đối thủ mạnh nhất?, khách hàng sẽ muốn mua sản phẩm nào?, khách hàng tốt nhất cho sản phẩm của chúng ta là ai?, xác định đúng quy mô doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p hce 28/12/2018 34 0

 • Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Tổ chức của bạn có khả năng tăng trưởng phá vỡ hay không?, quản lý quy trình phát triển chiến lược, đồng tiền tốt và xấu, vai trò của nhà điều hành cấp cao trong việc lãnh đạo quá trình tăng trưởng mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   137 p hce 28/12/2018 26 0

 • Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoăn, những kế hoạch kinh doanh có thể đơn giản và gọn gàng, bản đánh giá, chương trình Marketing: Đang triển khai những gì?, quy trình bán hàng của bạn: Điều gì đang diễn ra?,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p hce 28/12/2018 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số