• Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Chính sách tỷ giá của Việt Nam". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Diễn biến tỷ giá và các mốc cải cách tỷ giá của Việt Nam, chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các thời kì, đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam.

   5 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Chương 8 Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên cán cân thanh toán quốc tế và hoạt động xuất nhập khẩu. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên cán cân thanh toán quốc tế, hiệu ứng phá giá tiền tệ lên hoạt động xuất nhập khẩu.

   23 p hce 29/06/2018 5 0

 • Ebook Nền kinh tế cảm ơn: Phần 1

  Ebook Nền kinh tế cảm ơn: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Nền kinh tế cảm ơn", tác giả đã nêu lên tầm quan trọng của nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh và sự hỗ trợ của truyền thông trong kinh doanh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   113 p hce 29/05/2018 21 2

 • Ebook Nền kinh tế cảm ơn: Phần 2

  Ebook Nền kinh tế cảm ơn: Phần 2

  Tiếp theo nội dung phần 1, ở phần 2 của cuốn sách này tác giả đã trình bày một vài chiến lược và thủ thuật kinh doanh, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật ứng xử khi áp dụng các chiến lược này.

   191 p hce 29/05/2018 23 2

 • Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Ý tưởng cốt lõi, tự truyện của một triết gia bất thành, thuyết phản hồi, tính phản hồi trong thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   153 p hce 29/05/2018 19 1

 • Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 2 - NXB Tri thức

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Giả thuyết siêu bong bóng, tự truyện của một nhà đầu cơ thành công, dự phóng của tôi cho 2008, một vài khuyến nghị về chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   125 p hce 29/05/2018 18 1

 • Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các chương: Chương 3 - Cải cách cấu trúc: Ngân hàng Phát triển Đa phương, chương 4 - Ổn định Tài chính: Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   36 p hce 29/05/2018 22 1

 • Ebook Các khái niệm cơ bản về kinh tế: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Các khái niệm cơ bản về kinh tế: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Các định nghĩa về kinh tế học, các chuyên ngành kinh tế, bàn tay vô hình, chi phí cơ hội, thị trường: Cung và cầu, cân bằng thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   259 p hce 29/05/2018 33 2

 • Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các chương: Chương 1 - Thương mại Quốc tế: Tổ chức Thương mại Thế giới, chương 2 - Viện trợ Quốc tế: Thành phần còn thiếu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   40 p hce 29/05/2018 23 1

 • Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các phần: Thị trường vận hành như thế nào?, những cạm bẫy khoa học, những cạm bẫy tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   293 p hce 29/05/2018 23 2

 • Ebook Các khái niệm cơ bản về kinh tế: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Các khái niệm cơ bản về kinh tế: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phần II. Kinh tế vĩ mô và kinh tế quốc tế (Chính sách ngân sách, chính sách tiền tệ, lạm phát, giảm phát: Tốt hay xấu,...); Phần III. Tài chính và thuế khóa (Thuế khóa, so sánh thuế trực thu và gián thu, so sánh thu nhập kinh tế và thu nhập kế toán, thuế thu nhập lũy tiến và lũy thoái,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   507 p hce 29/05/2018 27 2

 • Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Gần thế mà vẫn rất khác nhau, các lý thuyết không hoạt động, tạo ra sự thịnh vượng và nghèo khó, những khác biệt nhỏ và các bước ngoặt: sức nặng của lịch sử, trôi dạt xa nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   229 p hce 29/05/2018 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số