• Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 1

  Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 1

  Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết là một tập của bộ tài liệu Thế giới như là ý chí và biểu tượng, được xem là một kiệt tác triết học của Arthur Schopenhauer. Tác phẩm đưa ra quan điểm của Schopenhauer về hai vấn đề quan trọng nhất của con người: tình yêu và cái chết. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của tài liệu...

   101 p hce 30/04/2020 91 0

 • Ebook Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ: Phần 2

  Tài liệu Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ: Phần 2 cung cấp thông tin về xuất xứ của các dòng sông như: Sông Tư Thuỷ, sông Liên Thuỷ, sông Tương Thuỷ, sông Ly Thuỷ, sông Trân Thuỷ, sông Khuông Thuỷ, sông Thâm Thuỷ, sông Chung Thuỷ, sông Lỗi Thuỷ, sông Mễ Thuỷ, sông Lộc Thuỷ, sông Cống Thuỷ, sông Tiệm Giang Thuỷ, sông Cán Giang Thuỷ, hai mươi con sông từ...

   485 p hce 30/04/2020 75 0

 • Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Hoàng Việt xuân thu (còn gọi là Việt Lam xuân thu, hay Việt Lam tiểu sử) là tác phẩm tương truyền do Vũ Xuân Mai khởi thảo, Lê Hoan biên tập và đề tựa. Hoàng Việt xuân thu chưa minh định được niên đại dù biết là nằm trong khoảng thế kỉ XIX. Tác phẩm này kể lại những cuộc đấu tranh của người Việt Nam chống quân Minh Trung Quốc trong giai đoạn 1400...

   261 p hce 30/04/2020 43 0

 • Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 2

  Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 2

  Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết là một tài liệu nhỏ và được xem là kiệt tác triết học của Arthur Schopenhauer. Bằng những lời lẽ dung dị, gần gũi hiếm thấy ở các triết gia, ông đi vào phân tích bản chất của tình yêu và cái chết, hai đối tượng vốn mãi mãi ám ảnh nhân loại nhưng cũng mãi mãi không ai có thể hiểu thấu...

   107 p hce 30/04/2020 45 0

 • Ebook Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ: Phần 1

  Tìm hiểu về Thủy kinh chú sớ là một tập đại thành của các nhà nghiên cứu, tài liệu chú thích kỹ nơi xuất xứ của các dòng sông, khảo cứu tường tận sự thiên lưu của chúng và các dấu vết của việc thành lập các châu quận cùng sự duyên cách, hưng phế của các thành trì Trung Quốc. Tài liệu này biên dịch từ phần sông Giang trở xuống vì phần...

   502 p hce 30/04/2020 80 0

 • Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 2

  Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 2

  Hoàng Việt Xuân Thu là tác phẩm viết tay và chưa rõ tác giả. Trong bộ sử này tác giả đã khởi chép từ đời hậu Trần, Hồ Quý Ly thoái vị, Hồ mạt, quân nhà Minh sang xâm lược, Lê Lợi khởi nghĩa. Đây là giai đoạn lịch sử Việt Nam có biến đổi rất lớn. Tài liệu gồm phần Việt ngữ và Hán văn. Sau đây là phần 2 - Phần nguyên tác Hán văn của tác...

   232 p hce 30/04/2020 39 0

 • Ebook Triết thuyết về Khổng Tử: Phần 1

  Ebook Triết thuyết về Khổng Tử: Phần 1

  Đức Khổng Tử là một bậc hiền triết Trung Hoa, được dân tộc Trung Hoa tôn thờ. Suốt đời đi chu du các nước truyền bá học thuyết. Đem lại trật tự tôn ty cho một xã hội đầy chiến tranh loạn lạc, tạo đạo đức trong loài người… Ông cũng là nhà luân lý , nhà chính trị và một sử gia. Triết thuyết chính trị của ông được coi là quốc giáo liên...

   120 p hce 30/04/2020 67 0

 • Ebook Triết thuyết về Khổng Tử: Phần 2

  Ebook Triết thuyết về Khổng Tử: Phần 2

  Khổng Tử và học thuyết Nho gia có ảnh hưởng rất lớn đối với các nền văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trí thức Việt Nam đã tiếp thu và ứng dụng triết lý của ông. Còn ngày nay, sự minh triết trong tư tưởng Khổng Tử có thể giúp gì cho chúng ta khi đối diện với vô số vấn đề của cuộc sống hiện đại? Tài liệu Triết...

   144 p hce 30/04/2020 88 0

 • Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1

  Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1

  Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1 trình bày các cuộc nổi dậy của nông dân Phụng Hiệp, Chi bộ Đảng ra đời, cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945, tình hình kinh tế - xã hội huyện Phụng Hiệp thời Pháp thuộc, những cuộc nổi dậy của nông thôn Phụng Hiệp, Đảng bộ lãnh đạo nhân...

   116 p hce 30/04/2020 51 0

 • Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 2

  Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng bộ, quân và dân Phụng Hiệp góp phần cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1951-1954), 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính...

   209 p hce 30/04/2020 39 0

 • Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951 Phần 1

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951 Phần 1

  Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 2951: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hce 30/04/2020 80 0

 • Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 1

  Ebook Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII: Phần 1

  Tài liệu Chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Chính phủ khóa XII được xuất bản góp phần tăng cường tính công khai về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trước nhân dân. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung sau: Một số văn bản về tổ chức và hoạt...

   552 p hce 30/04/2020 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số