• Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  SPSS sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế - xã hội, cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ họa dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng biểu, báo cáo được trình bày đẹp, linh hoạt.

   23 p hce 25/09/2019 30 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Crystall Ball Là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định.

   17 p hce 25/09/2019 22 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Trần Thanh San

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Xử lý văn bản với Microsoft word 2007" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về Microsoft Word, định dạng văn bản, tạo khung viền và bóng đổ cho đoạn văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   337 p hce 25/09/2019 18 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thanh San

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành Windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Windows 7, màn hình làm việc và các thao tác cơ bản, quy ước về tập tin và các thao tác cơ bản, chương trình Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p hce 25/09/2019 23 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trần Thanh San

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính" trình bày một số khái niệm cơ bản về máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, hệ đếm, biểu diễn ký tự, ổ đĩa, tập tin, du lịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p hce 25/09/2019 19 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Trần Thanh San

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Trình diễn với Microsoft PowerPoint" cung cấp cho người học các kiến thức về cửa sổ giao diện MS PowerPoint, các chế độ hiển thị của MS PowerPoint, tạo một phiên bản trình diễn, các thao tác với tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p hce 25/09/2019 18 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng "Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Công cụ toán, các bài toán kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 25/09/2019 17 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng "Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình cân đối liên ngành, các mô hình cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hce 25/09/2019 16 0

 • Bài giảng Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp làm mịn dữ liệu, các phương pháp dự báo đơn giản, phương pháp phân tích chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hce 25/09/2019 19 1

 • Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng cung trong ngắn hạn", cụ thể như: Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, giới thiệu đường Phillips, vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, lý thuyết tổng cung mới,...

   22 p hce 25/09/2019 11 0

 • Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7 "Thị trường các yếu tố sản xuất", trình bày các nội dung sau: Thị trường yếu tố cạnh tranh, thị trường trong đó người mua có sức mạnh độc quyền mua, thị trường trong đó người bán các yếu tố có sức mạnh độc quyền bán,...

   20 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn, tiền, lãi suất và tỷ giá hối đối,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p hce 25/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số