• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Chương 3.1 giúp người học hiểu về "Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chi phí của doanh nghiệp, doanh thu và thu nhập khác của DN, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DN, những loại thuế của yếu đối với doanh nghiệp.

   30 p hce 28/12/2018 22 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giá trị thời gian của tiền", cụ thể như: Chuỗi thời gian và chuỗi tiền tệ, lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền, giá trị hiện tại của tiền, một số ứng dụng giá trị thời gian của tiền,...

   32 p hce 28/12/2018 18 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - HV Ngân Hàng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về tài chính doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính doanh nghiệp, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc tổ chức tài chính doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hce 28/12/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản cố định của doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định, các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản cố định, biện pháp quản trị tài sản cố định,...

   74 p hce 28/12/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.2 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.2 - HV Ngân Hàng

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Doanh thu của doanh nghiệp, thu nhập khác của doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hce 28/12/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 1: Tổng quan về tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khu vực công và bộ máy nhà nước, vai trò kinh tế của nhà nước, tài chính công và ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước, vai trò của các cấp ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hce 28/12/2018 14 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 2: Chu trình ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phương pháp soạn lập ngân sách, ví dụ về chu trình ngân sách tại EU, chu trình ngân sách Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p hce 28/12/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 3: Đánh giá thu nhập công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thu nhập công, chỉ tiêu đánh giá khả năng tài trợ chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu đánh giá mức độ và năng lực vay nợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hce 28/12/2018 9 0

 • Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 2 - Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 2 - Tĩnh học lưu chất

  Chương 2 "Tĩnh học lưu chất" thuộc bài giảng Cơ học chất lưu trình bày khái niệm, áp suất thủy tĩnh, phương trình vi phân cơ bản của tĩnh học lưu chất, lực tác dụng lên thành phẳng, lực tác dụng lên thành cong đơn giản,... Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   44 p hce 24/08/2018 31 0

 • Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 1 - Mở đầu

  Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 1 - Mở đầu

  Giới thiệu môn học cơ lưu chất, các tính chất cơ bản của lưu chất, lực tác dụng trong lưu chất là những nội dung chính trong chương 1 "Mở đầu" thuộc bài giảng Cơ học chất lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   43 p hce 24/08/2018 22 0

 • Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 3 - Động học chất lưu

  Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 3 - Động học chất lưu

  Hai phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất, một số khái niệm thường dùng, phương trình Bernoulli, phân lọai chuyển động, gia tốc toàn phần của phần tử lưu chất, phân tích chuyển động của lưu chất,... là những nội dung chính trong chương 3 "Động học chất lưu" thuộc bài giảng Cơ học chất lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hce 24/08/2018 25 0

 • Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 4 - Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học chất lưu: Chương 4 - Động lực học lưu chất

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 4 "Động lực học lưu chất Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất" thuộc bài giảng Cơ học chất lưu. Nội dung bài giảng trình bày về tích phân phương trình Euler, phương trình năng lượng, phương trình Bernoulli cho dòng chảy...

   45 p hce 24/08/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số