• Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Chương 1: Một số hàm thông dụng. Nội dung chính trong chương 1 gồm: Hàm toán học và lượng giác, Hàm logic, Hàm thống kê, Hàm xử lý dữ liệu chuỗi, Hàm tra cứu và tìm kiếm, Hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong chương 2 gồm có: Sắp xếp dữ liệu (Sort), lọc dữ liệu (Filter), các hàm cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về đồ thị và in ấn. Thông qua chương này người học có thể biết được những yêu cầu cơ bản để vẽ đồ thị, hiệu chỉnh đồ thị. Đồng thời chương này cũng cung cấp những kiến thức về in ấn như: Thiết lập các tham số in; đặt tiêu đề trên, tiêu đề dưới cho bảng in; thiết lập...

   33 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu

  Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chức năng sub total, chức năng consolidate, tổng hợp thống kê và phân tích số liệu với pivottable. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p hce 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Khủng hoảng tài chính ở các quốc gia phát triển - Chương 9 trình bày khủng hoảng tài chính, các yếu tố nguyên nhân của khủng hoảng, khủng hoảng ở các quốc gia phát triển, tín dụng trong giai đoạn đại khủng hoảng, thảo luận về lý do của Bong bóng giá nhà đất, lãi suất và khủng hoảng tài chính 2007-2009,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Các công cụ của chính sách tiền tệ - Chương 16 trình bày thị trường dự trữ và lãi suất vốn Liêng Bang, cung trên thị trường của dự trữ, tác động của những thay đổi trong 3 công cụ cụ của chính sách tiền tệ tới lãi suất Liên Bang, Vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ, nghiệp vị thị trường mở, ưu điểm của nghiệp vụ thị...

   30 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 4 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 4 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 4 trình bày đo lường lãi suất, chiết khấu dòng tiền tương lai, giá trị hiện tại đơn và dòng thời gian, các loại công cụ nợ, lãi suất đáo hạn, nợ thanh toán cố định, trái phiếu chiết khấu, lãi suất và lợi tức, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 5 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 5 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 5 trình bày các nội dung về các yếu tố quyết định cầu tài sản, lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư. Cung - cầu trong thị trường trái phiếu, thị trường cân bằng, sự thay đổi trong lãi suất cân bằng, dịch chuyển đường cung trái phiếu, hiệu ứng mức giá và hiệu ứng lạm phát kỳ...

   33 p hce 31/03/2018 9 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 6 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 6 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 6 trình bày cấu trúc rủi ro của lãi suất, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, Các đặc điểm của đường công lãi suất, các lý thuyết kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo

   22 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 11 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 11 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 11 trình bày bảng cân đối tài sản của ngân hàng, các nguyên lý quản trị ngân hàng cơ bản, Quản lý nợ, Quản trị vốn, Quản trị rủi ro tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 18 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 18 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets :Chương 18 trình bày các vấn đề về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái trong dài hạn, thị trường ngoại hối thực tiễn, giải thích sự thay đổi của tỷ giá hối đối, Ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất, USD và lãi suất, sự tan rã của cơ chế điều hành tỷ giá hối đối ở châu...

   37 p hce 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Giới thiệu về flash là nội dung chính của bài học 1 thuộc bộ bài giảng Tin học cơ sở. Ở bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về Flash là gì; không gian làm việc của Flash; Timeline (đường thời gian); công cụ; vùng chứa các cửa sổ thiết kế;...

   60 p hce 28/02/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số