• Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p hce 25/09/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p hce 25/09/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển, các nước LDCs và sự lựa chọn con đường phát triển, các mô hình phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   17 p hce 25/09/2019 17 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p hce 25/09/2019 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Chương 3 trình bày về "Tổng chi tiêu và mô hình số nhân". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu dùng và tiết kiệm cá nhân, đầu tư (I), chi tiêu chính phủ (G), xuất khẩu ròng (NX), cân bằng chi tiêu, thay đổi của khuynh hướng chi tiêu biên, mô hình số nhân,...

   41 p hce 28/08/2019 18 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thị trường ngoại hối, cân bằng trên thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán.

   27 p hce 28/08/2019 20 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường tiền tệ", cụ thể như: Các chức năng, hình thái, thành phần của tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, cầu tiền tệ, các nhân tố xác định lãi suất, tiền tệ, GDP thực và mức giá,...

   44 p hce 28/08/2019 19 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng cầu (AD), tổng cung (AS), cân bằng kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hce 28/08/2019 21 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các hình thức lương, chứng từ kế toán, kế toán tiền lương, kế toán các khoản trích theo lương, kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hce 25/02/2019 91 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 do Th.S Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Căn cứ pháp lý kế toán tài sản cố định, khái quát về tài sản cố định, tài khoản sử dụng, kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao tài sản cố định,...

   128 p hce 25/02/2019 77 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành, kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng, kế toán CPSXKD phụ.

   91 p hce 25/02/2019 87 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Chương 5 trình bày về "Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế toán thành phẩm, kế toán doanh thu, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán xác định kết quả tiêu thụ,...

   59 p hce 25/02/2019 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số