• Bài giảng Hệ thống thông tin: Công cụ người bạn của nhà quản lý - Phạm Ngọc Quang

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Công cụ người bạn của nhà quản lý - Phạm Ngọc Quang

  Bài giảng này trình bày một số nội dung như: Lãnh đạo và mô hình cân bằng lực, mô hình cân bằng lực – tổ chức, mô hình cân bằng lực – môi trường, mô hình cân bằng lực – trạng thái, mô hình cân bằng lực – mục đích,... Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết.

   22 p hce 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tổng quan quản trị học - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tổng quan quản trị học - TS. Bùi Quang Xuân

  Với mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức quản trị, vận dụng các kiến thức này vào công tác quản trị các doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tổng quan quản trị học". Với các bạn đang học chuyên ngành Quản trị thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   101 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về TSCĐ - CCDC, phương pháp kế toán TSCĐ, phương pháp kế toán CCDC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hce 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và đầu tư chứng khoán" trình bày các nội dung phần 1 - Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bao gồm: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

   87 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán, kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hce 27/06/2017 8 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu giới thiệu tới người đọc mục tiêu và những nội dung chính của môn học, các yêu cầu cầu đối với học sinh khi học môn học và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo

   10 p hce 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng" trình bày các nội dung: Khái quát về thanh toán vốn qua NH, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p hce 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" được biên soạn nhằm mục tiêu: Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến KTNH, giúp sinh viên xác định được đối tượng trong KTNH, cung cấp thông tin về tổ chức hệ thống tài khoản trong KTNH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hce 27/06/2017 14 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nhân lực quốc tế là quá trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho các nhân sự làm việc ở các vị trí khác nhau ở hải ngoại. Nội dung chương 9 sẽ giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản nhất về chiến lược nguồn nhân sự.

   26 p hce 30/04/2017 9 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 6: Môi trường chính trị - luật pháp

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 6: Môi trường chính trị - luật pháp

  Bài giảng nội dung chương 6 gồm có môi trường chính trị và môi trường pháp luật, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo!

   7 p hce 30/04/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số