• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 1 "Kinh tế môi trường là gì?" trình bày về các nội dung như: Kinh tế môi trường là gì?, tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề môi trường, khung phân tích lợi ích chi phí. Mời các bạn cùng tham...

   10 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường trình bày về hiệu quả kinh tế và thị trường, thất bại thị trường, thất bại chính sách. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như công tác của mình. Để nắm vững nội dung thông tin bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   72 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường trình bày về mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường thiên nhiên; kinh tế môi trường và kinh tế tài nguyên thiên nhiên; mô hình dòng chu chuyển của hoạt động kinh tế; mô hình cân bằng vật chất - mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và môi trường thiên...

   16 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường trình bày về các nguyên tắc đánh giá, các tiêu chí đánh giá, so sánh các công cụ dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá, một số vấn đề khác. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   13 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường (Các chính sách mệnh lệnh - kiểm soát) trình bày về tiêu chuẩn môi trường, phân loại tiêu chuẩn môi trường, kinh tế học và tiêu chuẩn, tác động khuyến khích của tiêu chuẩn, kinh tế học về sự cưỡng chế, đánh gia ưu nhược điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài...

   33 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế) trình bày về nội dung phân loại ô nhiễm, thuế Pigou (Pigouvian Tax), thuế phát thải (Emission Tax), trợ cấp môi trường (Subsidy), hệ thống ký quỹ – hoàn trả (Deposit – Refund). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   57 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường trình bày tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường, các bước thực hiện một phương pháp đánh giá. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   9 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung trình bày giới thiệu cách tiếp cận phi tập trung để nội hóa chi phí, luật nghĩa vụ pháp lý, quyền sở hữu (Định lý Coase), thuyết phục đạo đức, hàng hóa xanh. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   37 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường

  Nội dung Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường nhằm giải thích giá trị kinh tế, tổng giá trị kinh tế. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

   17 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế) trình bày về nguyên tắc chung, chính sách TDP, thiết lập thị trường TDP, TDP và động cơ khuyến khích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   28 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 3 của bài giảng Quản trị rủi ro cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến môi trường văn hoá và những rủi ro. Chương này đề cập tới những nội dung như: Khái niệm văn hoá, các yếu tố văn hoá, các khía cạnh và khuynh hướng văn hoá, Rủi ro do môi trường văn hoá và cách phòng ngừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 31/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số