• Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 1: Khái quát quản trị marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về marketing là gì? Thị trường là gì? Sự trao đổi? Sản phẩm alf gì? Các quan điểm định hướng kinh doanh.

   76 p hce 28/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm làm rõ các vấn đề sau: Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty, lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing.

   50 p hce 28/02/2017 7 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 3: Thu thập và phân tích thông tin marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing bao gồm các nội dung sau: Khái niệm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing, phân tích môi trường nội bộ, phân tích môi trường khách hàng, phân tích môi trường bên ngoài, thu thập thông tin và dữ liệu marketing.

   65 p hce 28/02/2017 5 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 4: Khách hàng, phân khúc và thị trường mục tiêu thuộc bài giảng Quản trị marketing có những kiến thức cơ bản sau: Hành vi khách hàng của thị trường tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng của thị trường tổ chức, phân khúc thị trường, nhận dạng các khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu.

   38 p hce 28/02/2017 5 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 5: Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng Quản trị marketing có những nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, Quản trị thương hiệu, chiến lược khác biệt và định vị, quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống, phát triển sản phẩm mới.

   69 p hce 28/02/2017 5 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 6: Chiến lược giá thuộc bài giảng Quản trị marketing để nắm rõ các vấn đề mời các bạn tham khảo những nội dung chính sau: Vai trò của giá trong chiến lược marketing, các vấn đề chính trong chiến lược giá, sự co giãn giá theo nhu cầu, chiến lược giá căn bản, điều chỉnh giá, thay đổi giá, vấn đề đạo đức trong việc định giá.

   36 p hce 28/02/2017 5 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 7: Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị marketing kiến thức nội dung được tổng hợp như sau: Bản chất và chức năng của kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh,tổ chức xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, các hệ thống kênh, mâu thuẫn trong kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất.

   40 p hce 28/02/2017 5 1

 • Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Nội dung Bài giảng Quản trị truyền thông marketing tích hợp gồm có: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp (bản chất truyền thông marketing, xây dựng truyền thông hiệu quả), quảng cáo, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp, marketing trên mạng internet.

   78 p hce 28/02/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 9: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing của trường Đại học Mở TP.HCM sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Hệ thống tổ chức quản trị marketing, thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing, đánh giá và kiểm tra.

   27 p hce 28/02/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin HTK trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hce 27/02/2017 2 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hce 27/02/2017 6 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu, nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hce 27/02/2017 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số