• Hướng dẫn lập, đọc báo cáo tài chính theo Thông tư 200

    Hướng dẫn lập, đọc báo cáo tài chính theo Thông tư 200

    Sau đây là tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất. Tài liệu hướng dẫn cách lấy số liệu cho từng chỉ tiêu từ nguồn sổ cái kế toán và bảng cân đối số phát sinh. Cùng với đó, hướng dẫn và khuyến cáo một số nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị số liệu và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu. Tài liệu hướng...

     16 p hce 27/08/2015 298 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số