• Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội" gồm 4 nội dung đó là mô hình hồi quy k biến; phương pháp bình phương nhỏ nhất; hệ số xác định bội; một số ví dụ minh họa trong phân tích kinh tế - xã hội.

   25 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 2: Mô hình hồi quy đơn" hỗ trợ cho người học các kiến thức mô hình hồi quy tổng thể; mô hình hồi quy mẫu; phương pháp bình phương nhỏ nhất; độ phù hợp hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu.

   24 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 1: Hướng dẫn học" với các nội dung khái niệm, phân biệt được vai trò của các biến được sử dụng trong hồi quy, thiết kế nghiên cứu với các dạng số liệu khác nhau; các bước phân tích 1 vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng...

   44 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để nắm chi tiết nội dung về khái niệm nhà nước pháp quyền; những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   16 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam" khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp luật chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ để phân định ngành luật và các ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật hành chính Việt Nam; Luật dân sự Việt Nam, Luật hình sự Việt Nam, ngành...

   91 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" với các nội dung khái quát được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; trình bày được các hình thức thực hiện pháp luật; nhận biết được các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, yếu tố cấu...

   30 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" thông tin đến người học khái niệm hình thức pháp luật; các loại hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.

   43 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và những đặc trưng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ...

   21 p hce 25/01/2021 2 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, bản chất và chức năng của nhà nước; kiểu nhà nước; hình thức nhà nước; quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   31 p hce 25/01/2021 1 0

 • Lựa chọn một số biện pháp nâng cao mật độ vận động trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện Tài chính

  Lựa chọn một số biện pháp nâng cao mật độ vận động trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện Tài chính

  Mật độ vận động (MĐVĐ) trong giờ học GDTC là tỷ lệ thời gian dành cho việc thực hiện bài tập trên tổng số thời gian bài tập, đây là một yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả GDTC cho sinh viên (SV). Hiện nay, do điều kiện cơ sở vật chất và một số yếu tố chuyên môn, nên mật độ vận động của SV trong giờ học còn nhiều hạn chế.

   3 p hce 25/01/2021 1 0

 • Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Điền kinh trong chương đào tạo ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học Tây Bắc

  Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Điền kinh trong chương đào tạo ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học Tây Bắc

  Phân tích điều kiện đánh giá kết quả học tập đối với sinh viên (SV) học môn Điền kinh tại trường ĐHTB còn chưa phản ánh thực sự được năng lực người học, do đó xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mới nhằm khích lệ người học và mang lại những hiệu quả thiết thực đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của Nhà...

   4 p hce 25/01/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số