• Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 6: Xây dựng chính sách nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 6: Xây dựng chính sách nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 6: Xây dựng chính sách nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của xây dựng chính sách nguồn nhân lực; nguyên tắc, căn cứ và yêu cầu xây dựng chính sách nguồn nhân lực; nội dung xây dựng chính sách nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 7: Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 7: Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 7: Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực; các loại kế hoạch nguồn nhân lực; nội dung xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 26/06/2022 0 0

 • Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 4: Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 4: Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 4: Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá kết quả đào tạo; đánh giá việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 3: Triển khai đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 3: Triển khai đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 3: Triển khai đào tạo và phát triển nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: triển khai đào tạo và phát triển nhân lực bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp; triển khai đào tạo và phát triển nhân lực bên trong tổ chức, doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực; nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 1: Tổng quan về đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 1: Tổng quan về đào tạo và phát triển nhân lực

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 1: Tổng quan về đào tạo và phát triển nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực; hình thức, phương pháp đào tạo và phát triển nhân lực; nội dung đào tạo và phát triển nhân lực; quy trình đào tạo và phát triển nhân...

   8 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân lực - Chương 0: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; nội dung nghiên cứu của học phần Đào tạo và phát triển nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 26/06/2022 1 0

 • Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 2

  Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 2

  "Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào?" đề cập đến những bí quyết kinh doanh của người Triết Giang Trung Quốc. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách tiếp tục trình bày những nội dung về: khiến người khác kiếm tiền vì mình; phát triển mới là đạo lý vững vàng; từ ưu tú đến siêu việt;... Mời các...

   188 p hce 24/05/2022 56 0

 • Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 1

  Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 1

  "Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào?" đề cập đến những bí quyết kinh doanh của người Triết Giang Trung Quốc. Phần 1 của cuốn sách có nội dung trình bày về: thương nhân Triết Giang làm thế nào để thành công; làm doanh nghiệp là làm người; tự mình làm ông chủ; nhân mạch tức là tài mạch; nắm chắc thị...

   263 p hce 24/05/2022 35 0

 • Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 2

  Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm phần còn lại giới thiệu cho các bạn về: hoạch định chiến lược, xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược, quản lý thay đổi chiến lược liên kết chiến lược và hành động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p hce 24/05/2022 35 0

 • Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 1

  Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm có 2 phần giới thiệu về: chiến lược chiến thắng trên thị trường, các nhân tố đầu vào chiến lược: phân tích môi trường ngoại tại và môi trường nội tại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p hce 24/05/2022 52 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 2

  Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản như là sự đối lập giữa sự nghèo...

   235 p hce 24/05/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số