• Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  "Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế" nhằm cung cấp đến người học lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong hoạt động ngoại thương; chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược hướng ra thị trường quốc tế.

   27 p hce 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế

  "Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế" cung cấp kiến thức về nắm và hiểu được những vấn đề chung: khái niệm, tính chất, nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế; cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế.

   23 p hce 26/12/2020 6 0

 • Ebook Technical English vocabulary and grammar

  Ebook Technical English vocabulary and grammar

  "Ebook Technical English vocabulary and grammar" may be used either in class or for self-study.For classroom use, teachers should choose topic areas to supplement the language areas covered by the English course book being followed, either to consolidate the presentation of language forms or to provide additional exercises.For self-study use. students should choose topies according to their own interests or to problems they or their teachers...

   148 p hce 27/11/2020 64 0

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chức năng tài chính, giải quyết nhu cầu vốn, tạo vốn trong kinh doanh, huy động vốn từ nguồn trái phiếu công ty, quản lý chi phí, thanh toán quốc tế. Để có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng...

   85 p hce 27/11/2020 65 2

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân sự, quản trị nhân lực, nghệ thuật quản lý nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   264 p hce 27/11/2020 65 2

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1" với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ.

   113 p hce 27/11/2020 48 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Được nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013" trình bày nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   235 p hce 27/11/2020 44 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hce 27/11/2020 58 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "WTO thường thức" được nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung chính sau: WTO - Quy trình kết nạp thành viên, tư cách thành WTO, gia nhập WTO, WTO - Việt Nam trên con đường hội nhập, WTO - những tác động ảnh hưởng đến chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong những năm sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hce 27/11/2020 52 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "WTO thường thức" trình bày các nội dung về: WTO - Lược sử hình thành và phát triển, khung khổ pháp lý, WTO - Những đặc trưng cơ bản, nguyên tắc hoạt động của WTO, cơ cấu hoạt động của WTO, cơ chế vận hành của WTO. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   91 p hce 27/11/2020 69 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí với các nội dung ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của người bệnh tại trung tâm Y tế thị xã Thuận An; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công an Thành...

   126 p hce 27/11/2020 47 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính

  Giáo trình Đại số tuyến tính

  "Giáo trình Đại số tuyến tính" thông tin đến các bạn với những kiến thức về khái niệm; các dạng biểu diễn của số phức; phép toán trên tập số phức; giải phương trình bậc 2 trong tập số phức; khái niệm về ma trận; các dạng ma trận; phép toán ma trận; phép biến đổi sơ cấp theo hàng của ma trận; phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính...

   184 p hce 27/11/2020 65 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số