• Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.4 - Phân tích kinh tế và cấu trúc tài chính" có nội dung chính trình bày về các công cụ của thị trường tài chính bao gồm: Những vấn đề cơ bản về cấu trúc tài chính; Phí giao dịch và cấu trúc tài chính; Rủi ro và cấu trúc tài chính; Giải pháp loại bỏ rủi ro lựa chọn đối nghịch; Giải pháp giảm...

   12 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt" có nội dung chính trình bày về các công cụ của thị trường tài chính bao gồm: Các công cụ tài chính ngắn hạn và các công cụ tài chính dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   25 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.2 - Ngân sách Nhà nước" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về ngân sách Nhà nước; Thu ngân sách Nhà nước; Chi ngân sách Nhà nước; Cân đối ngân sách Nhà nước và bội chi ngân sách Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   30 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.1 và 4.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.1 và 4.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.1 và 4.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của trung gian tài chính; Các loại trung gian tài chính; Các tổ chức nhận tiền gửi; Các công ty tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   35 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.3 - Quy chế quản lý các trung gian tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Những hạn chế thành lập trung gian tài chính; Minh bạch; Hạn chế về tài sản và các hoạt động; Bảo hiểm tiền gửi; Giới hạn cạnh tranh; Hạn chế về lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   10 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.2 - Vốn và huy đọng vốn của doanh nghiệp" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp; Huy động vốn của doanh nghiệp; Quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   17 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.1 - Khái quát về tài chính công" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm tài chính công; Bản chất của tài chính công; Đặc điểm của tài chính công; Vai trò của tài chính công; Cấu trúc (nội dung) tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   14 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái quát về Ngân hàng trung ương; Quá trình cung ứng tiền; Mục tiêu và công cụ chính sách tiền tệ; Các lý thuyết cầu về tiền; Các quan điểm về chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại...

   56 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 2+3 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu và thiết kế

  Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 2+3 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu và thiết kế

  Bài giảng "Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 2+3 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu và thiết kế" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các công đoạn cơ bản của chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu; Các phương pháp kiểm tra nguyên phụ liệu; Quá trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   18 p hce 27/05/2023 3 0

 • Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 4 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về công nghệ

  Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 4 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về công nghệ

  Bài giảng "Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 4 - Quá trình chuẩn bị sản xuất về công nghệ" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các công đoạn cơ bản của chuẩn bị sản xuất về công nghệ; Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu; Định mức sử dụng nguyên liệu; Tiêu chuẩn kỹ thuật may; Tiêu chuẩn kỹ thuật cắt; Quy trình may;... Mời...

   21 p hce 27/05/2023 2 0

 • Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 1 - Phương pháp tạo trang phục

  Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 1 - Phương pháp tạo trang phục

  Bài giảng "Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 1 - Phương pháp tạo trang phục" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Tổng quan về trang phục; Các nguyên lý cơ bản; Công nghệ sản xuất trang phục;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   14 p hce 27/05/2023 2 0

 • Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 7 - Quá trình hoàn tất

  Bài giảng Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 7 - Quá trình hoàn tất

  Bài giảng "Chuyên đề sản xuất may mặc: Chương 7 - Quá trình hoàn tất" nhằm giúp người học nắm được quá trình hoàn tất sản phẩm may gồm: Công đoạn vệ sinh sản phẩm; Công đoạn ủi sản phẩm; Công đoạn gấp xếp; Công đoạn bao gói; Công đoạn đóng thùng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   12 p hce 27/05/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số