• Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2

  "Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" cung cấp một số những nội dung có tính tác nghiệp và thực hành về các chuẩn mực kế toán về hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con và một số chuẩn mực kế toán khác chứa đựng những nội dung hoàn...

   243 p hce 27/05/2023 10 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" đưa ra những tình huống cơ bản và điển hình của hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính và một số lời giải đề nghị theo các hệ thống kế toán phổ biến trên thế giới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1,...

   264 p hce 27/05/2023 8 0

 • Ebook Bài tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Ebook Bài tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập bài tập Quản trị chiến lược" giới thiệu 60 bài tập hình huống dùng cho các buổi thảo luận trên lớp và làm bài tập theo nhóm, câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc ôn tập thi cử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p hce 27/05/2023 9 0

 • Ebook Bài tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Bài tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Tuyển tập bài tập Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên và học viên khối quản trị kinh doanh. Cuốn sách cung cấp thêm những kỹ thuật phân tích chiến lược cơ bản nhất và những ma trận thường dùng trong các doanh nghiệp khi hoạch định chiến lược. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1...

   71 p hce 27/05/2023 9 0

 • Ebook Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng: Phần 2

  Ebook Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng" trình bày các nội dung: CRM trong kinh doanh điện tử, CRM phân tích, hoạch định chương trình CRM của bạn, lựa chọn công vụ CRM, quản lý dự án CRM, viễn cảnh CRM của bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   241 p hce 27/05/2023 10 0

 • Ebook Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng: Phần 1

  Ebook Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng" trình bày các nội dung: Định nghĩa về CRM; xin chào và tạm biệt - Cơn lốc về lòng trung thành của khách hàng, CRM trong marketing, CRM và dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hce 27/05/2023 9 0

 • Ebook 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay: Phần 1

  Ebook 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay được trình bày với những nội dung chính như sau: tặng sản phẩm, tạo hứng thú, tập hợp những người ra quyết định lại, khiêu khích khách hàng, gửi thư "tiền thật" bỏ sản phẩm, tìm khách hàng trọng điểm, bổ sung giá trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p hce 27/05/2023 9 0

 • Ebook 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay: Phần 2

  Ebook 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay trình bày nội dung còn lại như sau: cung cấp thứ nhất chuyển tải thương hiệu của bạn đến mọi người, trợ giúp đồng minh để họ giúp bạn, bỏ trứng vào cùng một rổ, kích thích ham muốn của khách hàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p hce 27/05/2023 6 0

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2 (2011)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2 (2011)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 10: tổ chức thực hiện chiến lược; chương 11: hệ thống kiểm soát chiến lược; chương 12: đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chương 13: thực hiện thay đổi chiến lược chính trị, quyền lực và các mâu thuẫn; chương 14: chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp; chương...

   180 p hce 27/05/2023 9 0

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 (2011)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 (2011)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: tổng quan về quản trị chiến lược; chương 2: nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; chương 3: phân tích môi trường kinh doanh: xác định các cơ hội và nguy cơ; chương 4: phân tích đánh giá nội bộ doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh và yếu; chương 5:...

   282 p hce 27/05/2023 9 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp: Phần 2

  Tài liệu "Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp" phần 2 trình bày những công trình nghiên cứu thực tiễn của tác giả trong 10 năm gần đây đối với lĩnh vực kinh tế phát triển và kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam với những cách tiếp cận đa chiều.

   271 p hce 27/05/2023 8 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp" phần 1 trình bày việc ứng dụng các mô hình định lượng trong phân tích kinh tế phát triển và nông nghiệp. Nội dung chính của phần này bao gồm bốn mô hình định lượng thường sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên...

   176 p hce 27/05/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số