• Ebook Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tại sao kinh tế Nhật Bản lại suy thoái kéo dài đến như vậy, cải tổ cơ cấu kinh tế định hướng - Tiến trình và trở ngại, hệ thống ngân hàng Nhật Bản - Vấn đề và giải pháp cải cách,... Mời các bạn cùng...

   256 p hce 31/07/2017 1 0

 • Ebook Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời - Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tài chính doanh nghiệp - Đặc điểm, thực tế và cải cách; những biến đổi trong hệ thống quản lý lao động truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p hce 31/07/2017 0 0

 • Ebook Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cải cách hệ thống kinh tế ở Việt Nam và Lào, Đông Dương sau chiến tranh lạnh - Làn gió rét từ Đông Âu, nền kinh tế thị trường dưới các chế độ cộng sản - Cải cách ở Việt Nam và Lào, Lào - Phi tập trung hóa và kiểm...

   308 p hce 31/07/2017 0 0

 • Ebook Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính sách lương thực và cải cách kinh tế ở Việt Nam; Việt Nam - Thành công và thất bại của việc ổn định hóa nền kinh tế vĩ mô; dân số, y tế và giới ở Việt Nam - Các chính sách xã hội trong cải...

   347 p hce 31/07/2017 0 0

 • Ebook Điều cốt lõi trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Điều cốt lõi trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Điều cốt lõi trong kinh doanh" này gồm có 24 chương do nhiều tác giả có kinh nghiệm biên soạn. Cuốn sách được chia thành 2 phần, trong phần 1 sau đây trình bày đến bạn đọc một số nội dung như: Đổi mới sáng tạo và hướng đến kinh tế xanh là điều cốt lõi để doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, điều cốt lõi trong kinh doanh,...

   76 p hce 31/07/2017 1 0

 • Ebook Điều cốt lõi trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Điều cốt lõi trong kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Điều cốt lõi trong kinh doanh" cung cấp đến bạn đọc các nội dung như: Nguồn nhân lực - yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng nhân lực; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh "dĩ bất biến ứng vạn biến" trong quan hệ đối tác của doanh nghiệp; một số ý...

   72 p hce 31/07/2017 2 0

 • Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của ngoại thương và chính sách ngoại thương trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển, sự chuyển hướng chính sách ngoại thương của Ấn Độ thời kỳ cải cách. Mời các...

   131 p hce 27/06/2017 7 0

 • Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - ý nghĩa của cải cách chính sách ngoại thương Ấn Độ - Thực tiến và bài học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p hce 27/06/2017 4 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 1

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Buổi đầu của công cuộc cân bằng lại, bước ngoặc của công cuộc cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p hce 27/06/2017 2 0

 • Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 2

  Ebook Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Về tư nhân hóa, tác động của tư nhân hóa, tương lai của công luật cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p hce 27/06/2017 5 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 - Thị trường cao su tự nhiên thế giới bao gồm: Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới; thị trường các nước nhập khẩu cao sụ tự nhiên chủ yếu, kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị...

   82 p hce 27/06/2017 3 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, Mộ số giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p hce 27/06/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số