• Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái quát về vận đơn đường biển và nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển , hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong thương mại trong thương mại và hàng hải quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   176 p hce 31/03/2018 25 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung phần "Một số tranh chấp thường phát sinh và hướng giải quyết trong quá trình sử dụng vận hành đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hce 31/03/2018 23 1

 • Ebook Marketing bệnh viện: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Trí Dũng

  Ebook Marketing bệnh viện: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Trí Dũng

  Cuốn sách "Marketing bệnh viện (sách đào tạo cao học Quản lý bệnh viện)" cung cấp cho người đọc các kiến thức liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ, và làm hài lòng đối tượng sử dụng dịch vụ của bệnh viên. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm và quá trình phát triển marketing, thị trường và dịch vụ y...

   62 p hce 31/03/2018 25 1

 • Ebook Marketing bệnh viện: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Trí Dũng

  Ebook Marketing bệnh viện: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Trí Dũng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Marketing bệnh viện (sách đào tạo cao học Quản lý bệnh viện)", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Marketing dịch vụ chăm sóc sức khỏe" bao gồm: Quy trình nghiên cứu marketing, môi trường marketing bệnh viện, nguyên tắc marketing, marketing hỗn hợp, các nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p hce 31/03/2018 20 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành: Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành", phần 2 trình bày các nội dung: Hoạch định tổng hợp, quản lý tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư sản xuất theo J.I.T và sản xuất tinh gọn, điều độ sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p hce 31/03/2018 22 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về Quản trị vận hành, thiết kế quy trình và công nghệ, bố trí mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p hce 31/03/2018 29 1

 • Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 1

  Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 1

  Phần 1 của ebook Mưu lược điều hành trong công ty gồm có 4 chương: chương 1 ai sẽ là người chủ động trên thương trường; chương 2 nắm bắt thời cơ, phân tích tình hình; chương 3 đường lối kinh doanh; chương 4 công tác quản lý là vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.

   316 p hce 31/03/2018 21 0

 • Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 2

  Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook Mưu lược điều hành trong công ty phần 2 gồm có 3 chương: chương 5 kinh doanh thương hiệu và xây dựng hình ảnh; chương 6 chính sách kinh doanh, bí quyết thành công trong kinh doanh; chương 7 3 kỹ năng lập nghiệp để nhanh chóng gia nhập đội ngũ thương mại. Mời các bạn tham khảo!

   145 p hce 31/03/2018 25 0

 • Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phát triển là gì, so sánh trình độ phát triển, tăng dân số thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng về thu nhập, nghèo và đói, giáo dục, sức khỏe và tuổi thọ, công nghiệp hóa và hậu công...

   87 p hce 28/02/2018 40 0

 • Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân - Tìm ra một sự kết hợp hợp lý, toàn cầu hóa - Đầu tư nước ngoài và viện trợ nước ngoài, nguy cơ của thay đổi khí hậu toàn cầu,... Mời...

   130 p hce 28/02/2018 32 0

 • Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 1

  Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tiến hành cải cách, môi trường thay đổi, những ảnh hưởng chính đến quá trình chuyển đổi. Mời các bạn tham khảo.

   163 p hce 28/02/2018 29 0

 • Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 2

  Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết)", phần 2 trình bày các nội dung: Những đáp ứng về chiến lược và tổ chức; văn hóa, những thái độ và những niềm tin về tổ chức; hiệu năng; những suy nghĩ về quản lý sự thay đổi; tiến tới tư...

   221 p hce 28/02/2018 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số