• Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 1

  Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Trade and green economy: A handbook (Third edition)" provide readers with content about: global trends; international environmental governance; international trade law; multilateral trade negotiations – WTO & Doha round;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   83 p hce 26/11/2022 1 0

 • Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 2

  Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Trade and green economy: A handbook (Third edition)" provide readers with content about: legal and policy linkages; regional and bilateral trade agreements; support and capacity building for trade in a green economy; trade facilitation;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   81 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kinh tế học quản lý" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan kinh tế học quản lý; nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học quản lý; ước lượng và dự báo cầu; ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p hce 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Kinh tế học quản lý" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lựa chọn trong điều kiện rủi ro và bất định; quyết định của nhà quản lý trong các cấu trúc thị trường; phương pháp và kỹ thuật ra quyết định tối đa hóa lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   198 p hce 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị bán lẻ điện tử; thị trường và phối thức bán lẻ điện tử; quản trị website bán lẻ điện tử; kỹ thuật trưng bày hàng hóa trên website bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" cung cấp cho học viên những nội dung về: thư từ thường dùng trong giao dịch ngoại thương như thư mời, thư cảm ơn, thư giới thiệu, thư xin lỗi, thư chúc mừng; tuyên truyền sản phẩm; quảng cáo bằng lời nói; bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm; đọc lời phát biểu, lời chào mừng, lời đưa tiễn;......

   127 p hce 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thư tín nghiệp vụ ngoại thương; cách viết thư nghiệp vụ ngoại thương; điều tra tín dụng; thiết lập quan hệ nghiệp vụ; phúc đáp báo giá và chấp nhận; thúc giục mở tín dụng thư; góp vốn kinh doanh (liên doanh); mậu dịch hoàn trả; mậu dịch hàng...

   313 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" là một cuốn cẩm nang nhỏ nhằm giúp các bạn giải quyết một số các khó khăn mà học viên cũng như sinh viên học tiếng ANh thường gặp khi xử lý các loại văn bản khác nhau bằng ngôn ngữ kinh doanh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   93 p hce 24/10/2022 15 0

 • Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" cung cấp cho người đọc hầu hết các loại văn bản thường gặp trong thương mại như: Thư tín, memo, bảng biểu, biểu bản, báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   92 p hce 24/10/2022 11 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Phần 1 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" cung cấp cho học viên những nội dung về: Microsoft Word nâng cao; Microsoft Excel nâng cao; chia sẻ và bảo quản dữ liệu; định dạng dữ liệu; trình diễn dữ liệu; làm việc với macros và forms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p hce 24/10/2022 5 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: sử dụng Internet; các dịch vụ thông dụng trên Internet; tìm kiếm thông tin trên Internet; dịch vụ Office Online; dịch vụ Online Calendar; an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hce 24/10/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số