• Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản trị thông tin, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án, quan hệ công chúng, kĩ thuật soạn thảo văn bản.

   132 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2)

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2) sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quản lí tài sản; bảo trì, bảo hành tài sản thiết bị; quản lí việc sử dụng văn phòng phẩm và một số nội dung khác.

   77 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế; Tổng quan tình hình nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; Phát triển khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích; Nghiên cứu định lượng: phương pháp khảo sát. Mời các bạn cùng tham...

   55 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế nghiên cứu tổng thể; Xử lý và phân tích dữ liệu định lượng cho nghiên cứu; Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p hce 26/06/2022 4 0

 • Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 1

  Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 1

  Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử, thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, giao dịch điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   170 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 2

  Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, luật điều chỉnh thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Logistics - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Logistics - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Logistics do TS. Nguyễn Xuân Quyết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị logistics; Dịch vụ khách hàng; Hệ thống thông tin; Quản trị dự trữ; Quản trị vận chuyển; Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ; Tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp.

   161 p hce 26/06/2022 2 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử (2009): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử (2009): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương cụ thể như sau: Chương 1 tổng quan về thương mại điện tử, chương 2 giao dịch điện tử, chương 3 marketing điện tử, chương 4 rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   352 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử (2009): Phần 2

  Giáo trình Thương mại điện tử (2009): Phần 2

  Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2 cung cấp những kiến thức về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp như: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp, triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi...

   249 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 được chủ biên bởi TS. Nguyễn Tất Thắng, được thiết kế gồm 5 chương, với nội dung cụ thể như sau: Tăng trưởng kinh tế; Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở; Thị trường lao động: thất nghiệp, tiền lương; Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2

  Tiếp tục nội dung phần 1, Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm số nhiều biến trong phân tích kinh tế; Áp dụng đạo hàm riêng và vi phân toàn phần vào phân tích kinh tế và kinh doanh; Mô hình cực trị không có điều kiện ràng buộc (tự do) nhiều biến trong kinh tế; Mô hình cực trị có...

   131 p hce 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số mô hình đại số và tuyến tính áp dụng trong phân tích kinh tế; Áp dụng phép tính vi tích phân hàm một biến và phương trình vi phân vào phân tích kinh tế và kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hce 26/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số