• Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Bài viết nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của phân tích dữ liệu và hệ thống hoạch định nguồn lực đến kế toán quản trị thông qua việc trả lời các câu hỏi bao gồm: điều gì đã xảy ra (phân tích mô tả), điều gì sẽ xảy ra (phân tích dự đoán) và đề xuất (giải pháp tối ưu sau phân tích). Từ đó, làm cơ sở cho các nghiên cứu tương lai...

   10 p hce 28/12/2018 17 0

 • Các nhân tố quyết định độ trễ kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

  Các nhân tố quyết định độ trễ kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến độ trễ kiểm toán của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Dựa trên số liệu của 176 công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2016, kết quả phân tích hồi quy với dữ liệu nhóm cho thấy độ trễ kiểm toán của các công ty niêm yết tại Việt Nam được quyết định bởi bốn...

   17 p hce 28/12/2018 11 0

 • VAS – So sánh với IAS/IFRS

  VAS – So sánh với IAS/IFRS

  Bài viết này nhằm so sánh sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS), liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính. Kết quả phân tích cho thấy mức độ so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bình quân là 60%. Như vậy, tồn tại một khoảng cách đáng...

   10 p hce 28/12/2018 12 0

 • Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

  Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

  Bài viết với mục đích tổng hợp một số mô hình đánh giá năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của việc đánh giá chuỗi cung ứng cho những cải tiến vận hành trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.

   13 p hce 26/11/2018 24 0

 • Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Sự tồn tại, phát triển hay vượt trội của công ty trong môi trường ngành quyết định bởi lợi thế cạnh tranh mà công ty có được so với các đối thủ. Bài viết này lược khảo các lý thuyết nhằm làm rõ định nghĩa lợi thế cạnh tranh và nguồn tạo ra các lợi thế cạnh tranh đó. Trong đó, ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh công ty gồm: (1)...

   18 p hce 26/11/2018 24 0

 • Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển

  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển

  Bài viết Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển trình bày đổi mới từ nhận thức; đổi mới hành đồng; một số kết quả đáng ghi nhận; một số giải pháp chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hce 26/11/2018 23 0

 • Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 9 ngành phân theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark)2 từ cơ sở dữ liệu Datastream sử dụng cùng lúc 3 thước đo phổ biến: tỷ số Sharpe (1994), hệ số alpha theo CAPM (Sharpe, 1964;Lintner, 1965) và Fama và French (1993).

   6 p hce 26/11/2018 23 0

 • Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Bài báo nhằm xem xét ảnh hưởng của tiện lợi dịch vụ (service convenience) đối với sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 265 khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa. Kết quả cho thấy năm thành phần của tiện lợi dịch vụ đều có ảnh hưởng tích cực lên sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, đây cũng là...

   10 p hce 26/11/2018 23 0

 • Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP. HCM

  Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP. HCM

  Bài viết cung cấp một phương pháp ứng dụng kết hợp giữa kỹ thuật ra quyết định và logic mờ để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp giữa phân tích lý thuyết, kỹ thuật định tính Delphi và phương pháp đánh giá đa thuộc tính liên kết mờ (CFMAE - Combined Fuzzy Multiple...

   14 p hce 26/11/2018 25 0

 • Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào “Lý thuyết chi phí giao dịch” của Hennart (1991), nghiên cứu này giả thuyết rằng, khi khoảng cách văn hóa giữa Việt Nam và các nước nhập khẩu càng lớn thì xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sẽ...

   12 p hce 26/11/2018 25 0

 • Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn mài mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 được thẩm thấu với photphat nhôm trong môi trường axit

  Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn mài mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 được thẩm thấu với photphat nhôm trong môi trường axit

  Khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 (NC) được ngâm tẩm bằng nhôm photphat và xử lý nhiệt ở 600 oC (NA6) và 1000 oC (NA10) đã được nghiên cứu trong axit H2SO4 pH = 2 chứa SiO2 3% theo trọng lượng; dòng chảy vận tốc là 4 m / s. Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy, pha tinh thể ổn định trong môi trường axit chẳng hạn như AlPO4 và Al (PO3) 3...

   5 p hce 26/11/2018 25 0

 • Khả năng khử khuẩn và phân hủy các chất bảo vệ thực vật của ozon

  Khả năng khử khuẩn và phân hủy các chất bảo vệ thực vật của ozon

  Trong công trình này, chúng tôi cho thấy loạt các thí nghiệm hình ảnh về khả năng của ozone để làm suy giảm và loại bỏ thuốc trừ sâu trong pha nước cũng như vi sinh vật như tảo và nấm. Dựa trên việc khử trùng luật Chick-Watson thuốc trừ sâu mức độ suy thoái trong nước có và không có ozon hóa được ước tính trong một thử nghiệm động vật bằng...

   6 p hce 26/11/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số