• Nhận diện kỹ thuật khai thác, chế tác đá qua dấu tích trên tường thành Tây Đô

  Nhận diện kỹ thuật khai thác, chế tác đá qua dấu tích trên tường thành Tây Đô

  Thành Nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam. Di sản thể hiện bước phát triển mới về phong cách kiến trúc và kỹ thuật xây dựng, kết hợp hài hòa giữa nguyên lý phong thủy phương Đông với thiên nhiên, kết hợp các yếu tố Việt Nam với các yếu tố Đông Á trong các công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị...

   8 p hce 25/04/2019 4 0

 • Thể chế và phát triển, phát huy nguồn nhân lực ỏ Việt Nam hiện nay

  Thể chế và phát triển, phát huy nguồn nhân lực ỏ Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích, đánh giá thể chế ở Việt Nam trên phương diện thu hút nguồn nhân lực cho phát triển, bài viết đề xuất cần tiếp cận các bên hữu quan trong đổi mới thể chế như hàm ý chính sách phát triển và phát huy nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hce 25/04/2019 5 0

 • Cội nguồn lịch sử và ý nghĩa văn hóa của âm nhạc, vũ đạo truyền thống Trung Hoa cổ điển

  Cội nguồn lịch sử và ý nghĩa văn hóa của âm nhạc, vũ đạo truyền thống Trung Hoa cổ điển

  Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm nổi bật mối tương quan giữa âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc, từ đó, bài viết chỉ ra những giá trị văn hóa sâu xa, tinh tế hàm chứa trong nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo cổ...

   8 p hce 25/04/2019 3 0

 • Sử dụng sơ đồ để phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Sử dụng sơ đồ để phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Tự học là một trong những kĩ năng góp phần quyết định đến kết quả học tập của học sinh. Xuất phát từ vị trí của hoạt động tự học đối với học sinh, bài viết trình bày vai trò của sơ đồ trong việc phát triển kĩ năng tự học cho các em. Từ đó, đề xuất quy trình, biện pháp sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử ở trường Trung học...

   6 p hce 25/04/2019 4 0

 • Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài

  Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài

  Tết cổ truyền Việt Nam, ban đầu là một sinh hoạt văn hóa của tộc người Việt và một số tộc người khác nhưng hiện nay đã trở thành ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong những năm qua, nhiều du khách nước ngoài có dịp đến Việt Nam du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán đã có những cảm nhận, trải nghiệm Tết thú vị và có thể nói là họ “ăn...

   10 p hce 25/04/2019 7 0

 • Truyền thống gia đình - yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa

  Truyền thống gia đình - yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa

  Gia đình là môi trường quan trọng bậc nhất sản sinh, lưu giữ, truyền bá các giá trị truyền thống gia đình, dân tộc. Một xã hội muốn vững mạnh, một dân tộc muốn trường tồn trước hết phải chăm lo xây dựng gia đình lành mạnh. Hiện nay, những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội cho thấy sự lệch chuẩn của gia đình, sự xuống cấp đạo...

   6 p hce 25/04/2019 5 0

 • Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa

  Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa

  Bài viết thực hiện phân tích, đánh giá dựa trên những dữ liệu đã thu thập, ghi chép trong quá trình điền dã tại các đơn vị hoạt động Cải Lương ở Nam Bộ (từ 2014 đến nay). Kết quả nghiên cứu là câu chuyện phản ánh bức tranh đời thực của sân khấu Cải Lương ở Nam Bộ và những giải pháp.

   10 p hce 25/04/2019 5 0

 • Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị

  Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị

  Tước vị là một tiêu chí để phân biệt đẳng cấp quan lại và người hoàng tộc, nhà Lê Sơ dựa trên tiêu chí “thân - sơ” của huyết thống hay nhiều - ít của công lao để ban phong và đặt ra những định chế nghiêm ngặt trong việc phong tặng. Một trong những chức năng của Lại Bộ là xem xét việc phong tước - điều này được Phan Huy Chú khẳng định...

   9 p hce 25/04/2019 3 0

 • Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

   7 p hce 25/04/2019 2720 0

 • Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình Cận đại hóa

  Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình Cận đại hóa

  Bài viết này nghiên cứu về các cuộc vận động văn hóa - xã hội khi đặt các cuộc vận động đó trong hệ quy chiếu là quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” ở Việt Nam thời cận đại, coi các cuộc vận động này như một yếu tố quan trọng của quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” mà mục tiêu là giải phóng dân tộc và bước...

   7 p hce 25/04/2019 4 0

 • Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến văn hóa là sự thay đổi mô thức văn hóa của một hay các nền văn hóa qua quá trình tiếp xúc lâu dài. Sự biến đổi đó có thể hiểu như một phương thức sáng tạo văn hóa. Bài viết tổng hợp các quan điểm cơ bản về vấn đề này trên thế giới và Việt Nam để có cái nhìn tổng thể về phương thức sáng tạo trong tiếp biến văn hóa.

   8 p hce 25/04/2019 5 0

 • Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị thông qua việc tái tạo không gian thiêng

  Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị thông qua việc tái tạo không gian thiêng

  Bài viết tìm hiểu về sự tương tác giữa nông thôn và thành thị tại khu vực khảo sát là KĐT Đặng Xá, thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông qua sự tái tạo một không gian thiêng. Bài viết xem xét sự tương tác giữa nông thôn và thành thị thể hiện như thế nào thông qua việc tái tạo không gian thiêng; những lợi ích mà cộng đồng...

   5 p hce 25/04/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số