• Bài giảng Bài 4: Nhận thức về vũ trụ - Triết lý âm dương

  Bài giảng Bài 4: Nhận thức về vũ trụ - Triết lý âm dương

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 4: Nhận thức về vũ trụ - Triết lý âm dương sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về bản chất và khái niệm của triết lý âm dương, hai quy luật của triết lý âm dương, triết lý âm dương và tính cách người Việt.

   19 p hce 25/04/2019 4 0

 • Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam

  Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam

  Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam giới thiệu tới các bạn về việc tổ chức đời sống của nông thôn nước ta theo huyết thống, theo địa bàn cư trú, theo nghề nghiệp và sở thích, theo hành chính.

   24 p hce 25/04/2019 5 0

 • Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Dưới đây là bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam; bài giảng trình bày về lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu Việt - Ấn, lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây, văn hóa thời kỳ đổi mới.

   42 p hce 25/04/2019 6 0

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài 1 - Nhập môn Đại cương văn hóa Việt Nam có cấu trúc gồm 5 phần: Văn hóa và văn hóa học; Văn hóa và môi trường tự nhiên; Văn hóa và môi trường xã hội; Tiếp xúc và giao lưu văn hóa; Đại cương văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   38 p hce 25/04/2019 6 0

 • Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên cung cấp cho các bạn những kiến thức về môi trường tự nhiên, tự nhiên ngoài ta, tự nhiên trong ta, thích nghi và biến đổi với môi trường tự nhiên, môi trường tự nhiên và văn hóa Việt Nam.

   20 p hce 25/04/2019 3 0

 • Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam trang bị cho các bạn những loại không gian văn hóa như (KGVH người Bách Việt, Đông Nam Á, văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở VN,...); chủ thể và thời gian văn hóa Việt Nam.

   29 p hce 25/04/2019 4 0

 • Bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng

  Bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng sau đây để hiểu rõ hơn về tín ngưỡng của người dân Việt Nam bao gồm tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái con người.

   22 p hce 25/04/2019 5 0

 • Bài giảng Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam

  Bài giảng Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam

  Bài giảng gồm các nội dung chính: Đặc điểm và vai trò của hệ thống di tích, danh thắng Việt Nam, hệ biểu tượng trong hệ thống di tích danh thắng Việt Nam, một số di tích danh thắng tiêu biểu Bắc bộ, một số di tích danh thắng tiêu biểu Trung bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   114 p hce 25/04/2019 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư", cụ thể như: Giả thuyết tiêu dùng của J. M. Keynes, fisher và sự lựa chọn tiêu dùng liên thời gian, thu nhập kỳ vọng và chi tiêu tiêu dùng, lãi suất thực và chi tiêu tiêu dùng, đầu tư cố định kinh doanh

   22 p hce 29/03/2019 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng này tập trung vào 2 vấn đề chính như: Cầu tiền được quyết định như thế nào, cần tiền có ổn định theo thời gian không. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng giảng.

   15 p hce 29/03/2019 11 0

 • Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM do Trương Quang Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cơ cấu của mô hình IS-LM, thị trường hàng hóa và đường IS, đường tổng cầu, cân bằng thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ và đường LM,...

   47 p hce 29/03/2019 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, sự co dãn của cầu, co dãn điểm và co dãn khoảng, phương pháp đánh giá độ co dãn cầu, các trường hợp cụ thể về co dãn,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hce 29/03/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số