• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hce 30/04/2020 22 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   17 p hce 30/04/2020 23 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội" cung cấp cho người học cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến, một số dạng hàm, hồi quy tuyến tính K biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p hce 30/04/2020 23 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p hce 30/04/2020 23 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa cộng tuyến là gì, hệ quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 30/04/2020 23 0

 • Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội.

   27 p hce 30/04/2020 22 0

 • Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần, nội dung nghiên cứu của học phần, phương pháp nghiên cứu của học phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hce 30/04/2020 20 0

 • Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội, phân loại chính sách kinh tế - xã hội, yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hce 30/04/2020 17 0

 • Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, ý nghĩa và các điều kiện thực thi chính sách kinh tế - xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế - xã hội, quá trình tổ chức và chỉ đạo thực thi chính sách kinh tế - xã hội.

   23 p hce 30/04/2020 17 0

 • Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của phân tích chính sách kinh tế - xã hội, quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội, đánh giá chính sách kinh tế - xã hội.

   18 p hce 30/04/2020 20 0

 • Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

  Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

  Cùng nắm kiến thức trong "Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hành chính nhà nước, ác nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

   51 p hce 14/02/2020 76 0

 • Bài giảng Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công - Trần Ngọc Hoàng

  Bài giảng Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công - Trần Ngọc Hoàng

  Bài giảng Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công - Trần Ngọc Hoàng trình bài nội dung về quan niệm tài chính công, quản lý tài chính công, công cụ lý thuyết quản lý phúc lợi công, lược sử quan điểm về tài chính công,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p hce 14/02/2020 98 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số