• Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment trình bày và giới thiệu về thẻ thanh toán, tiền điện tử, ví tiền điện tử, thẻ lưu giá trị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   31 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Chuyên đề thương mại điện tử: Chuyên đề Thương mại điện tử: giới thiệu, tính năng cơ bản của phần mềm EC, tính năng nâng cao của phần mềm EC, bộ phần mềm EC. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   42 p hce 23/01/2018 10 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market giới giới thiệu các nội dung: định nghĩa – chức năng, các thành phần của thị trường, phân loại thị trường, môi giới điện tử, cơ chế hoạt động. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   50 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC trình bày các nội dung: giới thiệu, các vấn đề bảo mật trong EC, các loại hình tấn công, một số mối đe dọa đến hệ thống EC, chính sách bảo vệ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   39 p hce 23/01/2018 6 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C trình bày các nội dung: mô hình kinh doanh, mô hình doanh thu, các mô hình kinh doanh B2C, mô hình bán lẻ, mô hình phí định kỳ, mô hình phí định kỳ cho đại lý du lịch, mô hình phí giao dịch, mô hình phí giao dịch cho môi giới cổ phiếu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   40 p hce 23/01/2018 7 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Chuyên đề thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN trình bày các nội dung chính: giới thiệu Internet với EC, mạng Internet, dịch vụ World Wide Web, mạng Internet 2, semantic Web. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   66 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử trình bày các nội dung: Case-Study, một số định nghĩa, khung hoạt động, phân loại, hệ thống EC trong doanh nghiệp, lịch sử phát triển của EC, thuận lợi & hạn chế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing trình bày các nội dung chính: hành vi mua hàng của người tiêu dùng, tiếp thị điện tử, quảng cáo điện tử. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p hce 23/01/2018 15 0

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương mở đầu - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương mở đầu - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương mở đầu bài giảng hậu cần thương mại điện tử sẽ giới thiệu khái quát về các chương học trong bài giảng này, các kiến thức tổng quan về hậu cần thương mại điện tử.

   10 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương 4 Hậu cần đầu vào trong thương mại điện tử thuộc bài giảng hậu cần thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quản trị mua hàng trong HC truyền thống, mua hàng trong thương mại điện tử, quản trị dự trữ hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa.

   51 p hce 23/01/2018 7 0

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương 5 Chiến lược hậu cần thương mại điện tử thuộc bài giảng hậu cần thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: xây dựng chiến lược hậu cần thương mại điện tử, thuê ngoài dịch vụ hậu cần, hậu cần ngược, tổ chức và kiểm soát hoạt đồng hậu cần.

   34 p hce 23/01/2018 5 0

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương 1 Tổng quan hậu cần thương mại điện tử thuộc bài giảng hậu cần thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu hậu cần thương mại điện tử, thương mại điện tử và hậu cần kinh doanh, quá trình hậu cần thương mại điện tử, mục tiêu hậu cần thương mại điện tử.

   41 p hce 23/01/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số