• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 "Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức như: Các giả thiết cơ bản của mô hình, mô hình hồi quy 3 biến, ước lượng các tham số, cách diễn giải hệ số hồi qui riêng, độ chính xác của các ước lượng OLS,...

   47 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2, trình bày các nội dung sau: Giới thiệu mô hình hồi qui, Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Chương 4 trình bày về "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đơn biến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về phương sai của nhiễu, kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, các tổng bình phương độ lệch,...

   35 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - ThS. Trần Thị Kiều Minh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - ThS. Trần Thị Kiều Minh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 do ThS. Trần Thị Kiều Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng, ước lượng và dự đoán cầu,..

   73 p hce 31/07/2020 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, trình bày dữ liệu thống kê, điều tra chọn mẫu.

   131 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đa biến", cụ thể như: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định đa ràng buộc tuyến tính, kiểm định F cho toàn bộ hệ số hồi quy, kiểm định tổ hợp tuyến tính về hệ số hồi quy,...

   22 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế", cụ thể như: Con người ra quyết định như thế nào, con người tương tác với nhau ra sao, cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế.

   19 p hce 31/07/2020 6 0

 • Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu về "Tiền và Ngân hàng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tiền là gì, chức năng của tiền, đo lường tiền, các tác nhân chính trong quá trình cung tiền, ngân hàng thương mại, bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại,...

   50 p hce 31/07/2020 7 0

 • Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế trình bày các nội dung sau: Chu kỳ kinh tế là gì, lý thuyết về chu kỳ, lý thuyết phái cổ điển, cân bằng tổng quát cổ điển, lý thuyết của keynes, pha thu hẹp của phái cổ điển mới, chu kỳ kinh doanh thực,...

   54 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Chương 1 trình bày về "Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất, thuế và trợ cấp, hạn ngạch và thuế nhập khẩu, hạn ngạch và thuế xuất khẩu.

   30 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tác động thay thế và tác động thu nhập, đường cầu thông thường và đường cầu đền bù, phân tích các chương trình trợ cấp, phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải thích bản chất đường cung về lao động, mô...

   36 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn trong điều kiện rủi ro", cụ thể như: Mô tả rủi ro, sở thích về mức độ rủi ro, giảm nhẹ rủi ro, cầu về tài sản có rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hce 31/07/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số