• Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

    Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

    Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thông tin và vai trò thông tin trong đời sống kinh tế ­ xã hội; quy trình xử lý thông tin kinh tế; khái niệm, đặc điểm và các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

     42 p hce 21/09/2016 396 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số