• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 3 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình bày thành phần của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nguyên tắc ghi nhận doanh thu Nguyên tắc ghi nhận chi phí, xử lý và phân tích các khoản mục không thường xuyên (nonrecuring items).

   35 p hce 26/12/2014 67191 4

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế

  Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế

  Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Khái niệm, cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế; nội dung quan hệ kinh tế quốc tế; đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế; các nguồn lực cho phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam; những...

   30 p hce 25/03/2016 4622 5

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Xác định mô hình hồi quy" trình bày các nội dung: Khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính, phân phối xác xuất cảu các ước lượng,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   56 p hce 27/08/2015 3467 2

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - ThS. Phan Thị Kim Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - ThS. Phan Thị Kim Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường - ThS. Phan Thị Kim Phương cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung kiến thức về khái quát về thị trường, cấu trúc thị trường, phân loại thị trường, cầu thị trường, các yếu tố làm thay đổi đường cầu, cầu cá nhân và cầu thị trường, cung thị trường, các yếu tố làm...

   31 p hce 27/08/2015 3104 5

 • Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

  Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

  Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư; tầm quan trọng của ROI, tổng tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hce 28/12/2018 2846 1

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

  Nội dung chính của chương 2 "Các lý thuyết quản trị hiện đại" trình bày một số nội dung chính sau: Lý thuyết quản trị Frederich Winslow Taylor (1856 - 1915), lý thuyết quản trị Henry Fayol (1841 - 1925), lý thuyết quản trị theo quá trình, lý thuyết quản trị theo mục tiêu, lý thuyết quản trị tuyệt hảo, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

   31 p hce 28/02/2017 2491 3

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Dưới đây là Bài giảng Vật lý đại cương Chương 4 Công và năng lượng trình bày các nội dung chính: Công, công suất, năng lượng, động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế, va chạm. Chúng ta hãy tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức một cách chặt chẽ hơn.

   10 p hce 21/12/2014 2471 3

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 Đại học - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng Toán cao cấp A1 Đại học - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng Toán cao cấp A1 Đại học gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày về hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số, phép tính tích phân hàm một biến số, lý thuyết chuỗi.

   33 p hce 21/12/2014 2386 2

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Th.S. Hoàng Văn Kình

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Th.S. Hoàng Văn Kình

  Chương 1 Khái quát về kinh tế vĩ mô thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô, trình bày các nội dung kiến thức cần nắm sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, khái niệm cơ bản và hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ của kinh tế vĩ mô, tổng cung và tổng cầu.

   33 p hce 30/03/2017 2357 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: IS-LM - Chính sách tài chính - tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: IS-LM - Chính sách tài chính - tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - IS-LM - Chính sách tài chính - tiền tệ trong mô hình IS-LM khái quát chung về mô hình, cân bằng trên thị trường hàng hóa; cân bằng trên thị trường tiền tệ; chính sách tài chính tiền tệ trong mô hình IS-LM.

   63 p hce 27/06/2017 2351 1

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương III trình bày các nội dung về nhiệt động hóa học như các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động hóa học và hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động hóa học và chiều quá trình hóa học.

   33 p hce 21/12/2014 2339 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 (Chỉ số) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 (Chỉ số) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Trong chương chỉ số, ThS. Nguyễn Minh Thu sẽ giới thiệu đến người học các nội dung sau đây: Khái niệm chung về phương pháp chỉ số, phương pháp xây dựng chỉ số, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   23 p hce 26/12/2014 2240 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số