Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh

"Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh" biên soạn với mục tiêu giúp người học tìm hiểu về các vấn đề chung về khởi sự kinh doanh; các loại hình khởi sự kinh doanh; tố chất của doanh nhân thành đạt; chuẩn bị trở thành chủ doanh nghiệp.