Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp

Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, thống kê gái trị sản xuất của doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.