Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.