Bài tập Thống kê kinh tế

Bài tập Thống kê kinh tế do Th.S Nguyễn Thị Phương Hảo biên soạn với 5 chương bài tập và 11 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn tham khảo dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu.