Bài thuyết trình: Strategic Brand Planning

Job description cho tất cả các cá nhân liên quan: kế họach huấn luyện
Đáo tạo tư duy cá nhân. Hoàn thiện ISO cho tất cả các khâu liên quan, từ sản xuất đến phân phối chuyên nghiệp hóa các quy trình Marketing. Chính sách motivation; tuyên truyền chính sách công ty: Chia sẻ tầm
Nhìn và mục tiêu kinh doanh: lắng nghe ý kiến, Internal PR.