Chiến lược cạnh tranh: Những chiến lược phân tích ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh

Tác phẩm tiên phong “Chiến lược cạnh tranh” của Michael E. Porter đã thay đổi cả lý thuyết, thực hành và giảng dạy chiến lược kinh doanh trên toàn thế giới. Hấp dẫn trong sự đơn giản giống như mọi phát minh lớn phân tích của Porter về các ngành công nghiệp đã thâu tóm toàn bộ sự phức tạp của cạnh tranh ngành vào năm yếu tố nền tảng. Porter đã giới thiệu một trong những công cụ cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho tới nay: Ba chiến lược cạnh tranh phổ quát chi phí thấp, khác biệt hóa và trọng tâm, những chiến lược đã biến định vị chiến lược trở thành một hoạt động có cấu trúc.