Ebook Bộ sách xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo - Tập 3: Thực hiện và đánh giá kế hoạch Marketing

"Ebook Bộ sách xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo - Tập 3: Thực hiện và đánh giá kế hoạch Marketing" ngay sau khi doanh nghiệp của bạn đã có kế hoạch marketing hoàn hảo, phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tập 3 của cuốn sách sẽ là tập sách hữu ích giúp hướng dẫn bạn cụ thể hóa các bước trong kế hoạch vào thực tiễn kinh doanh. Mời các bạn đón đọc.