Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010", phần 2 trình bày các nội dung: Mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình; các giải pháp chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.