Ebook Huấn luyện bóng rổ hiện đại: Phần 2 - NXB Thể dục Thể thao

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách Huấn luyện bóng rổ hiện đại trình bày nội dung các phần: Huấn luyện phòng thủ, phối hợp tấn công, đặc điểm về phương pháp giảng dạy, huấn luyện bóng rổ cho đối tượng thiếu niên. Mời bạn cùng đón đọc 2 phần cuốn sách.