Ebook Thiết kế để tăng trưởng: Phần 2

"Ebook Thiết kế để tăng trưởng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung thiết kế cho tính linh hoạt, sáng suốt hơn, nhanh nhạy hơn, tinh gọn hơn, bước sóng kế tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung và vận dụng vào học tập và kinh doanh