Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

Giáo trình Kinh tế quốc tế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các trường đại học, cao đẳng, các lớp chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. Nội dung giáo trình như sau: Giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, về quan hệ thương mại quốc tế, một số vấn đề liên quan đến đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, cuối cùng là làm thế nào để liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.