Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 - Lê Văn Hiếu

Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 - Lê Văn Hiếu giúp các bạn học làm quen với Excel 2007, cách tạo biểu đồ, cách tạo báo cáo với Pivotable, chia sẻ thông tin và các kỹ năng Office cơ bản. Nội dung trong giáo trình sẽ phần nào giúp các bạn làm quen và tìm hiểu nhanh về Excel 2007, biết cách sử dụng các thủ thuật về Excel, cách tạo bảng tính Excel, hiểu và sử dụng các hàm Exccel một cách thật chính xác và hợp lý. Người học sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho mình qua giáo trình này.