Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 2 của giáo trình gồm 3 chương sau, trình bày về: xã hội hóa; biến đổi xã hội; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!