Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

Nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng dịch Anh - Việt, chúng tôi xin giới thiệu cuốn Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt. Cuốn sách gồm 2 phần và có rất nhiều bài tập và trích dẫn giúp ta học dịch. Phần 1 nghiên cứu luyện dịch Anh - Việt. Trao đổi từ vựng tiếng Anh là nội dung được đề cập đến trong phần 2.