• Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên, lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo, mô hình của K.Marx, mô hình Rostow, lý thuyết tăng trưởng cân bằng, mô hình Harrod – Domar, mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp, mô hình Solow.

   43 p hce 28/08/2019 219 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển, khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển,...

   18 p hce 28/08/2019 229 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Chương 4 trình bày về "Cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Một số khái niệm, xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, một số mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

   37 p hce 28/08/2019 204 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phúc lợi con người và phát triển", cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người, bất bình đẳng thu nhập, bất bình đẳng giới và phát triển, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   37 p hce 28/08/2019 228 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Chương 3 trình bày về "Tổng chi tiêu và mô hình số nhân". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu dùng và tiết kiệm cá nhân, đầu tư (I), chi tiêu chính phủ (G), xuất khẩu ròng (NX), cân bằng chi tiêu, thay đổi của khuynh hướng chi tiêu biên, mô hình số nhân,...

   41 p hce 28/08/2019 221 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu, ba phương pháp tính GDP và các thành phần, một số chỉ tiêu khác, đo lường mức giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hce 28/08/2019 225 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Những vấn đề kinh tế vĩ mô, sản lượng quốc gia, chu kỳ kinh tế,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   13 p hce 28/08/2019 237 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thị trường ngoại hối, cân bằng trên thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán.

   27 p hce 28/08/2019 239 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường tiền tệ", cụ thể như: Các chức năng, hình thái, thành phần của tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, cầu tiền tệ, các nhân tố xác định lãi suất, tiền tệ, GDP thực và mức giá,...

   44 p hce 28/08/2019 232 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng cầu (AD), tổng cung (AS), cân bằng kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hce 28/08/2019 210 1

 • Ebook Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" gồm 57 câu hỏi – đáp về các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những câu hỏi cung cấp kiến thức đơn giản đến những câu hỏi cần sự phân tích, lý giải phức tạp hơn, đều trở thành cẩm nang cho các doanh nhân và nhà quản lý doanh...

   59 p hce 28/05/2019 271 1

 • Ebook Tính tích cực nghề nghiệp của công chức - Một số nhân tố ảnh hưởng: Phần 2

  Ebook Tính tích cực nghề nghiệp của công chức - Một số nhân tố ảnh hưởng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tính tích cực nghề nghiệp của công chức - Một số nhân tố ảnh hưởng" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Tác động của một số đặc điểm văn hóa lối sống đến tính tích cực nghề nghiệp, ứng xử trong giải quyết quan hệ giữa hoạt động nghề nghiệp và việc chăm lo cuộc sống gia đình, môi trường làm việc như...

   61 p hce 28/05/2019 223 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số