• Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô...

   212 p hce 25/02/2021 10 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Cùng tham khảo Giáo trình Thống kê doanh nghiệp của GS.TS Bùi Xuân Phong có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 11 chương đề cập đến những kiến thức thiết thực về thống kê doanh nghiệp. Phần 1: trình bày về thống kê nguyên lý; phần 2: trình bày về thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   232 p hce 28/01/2021 32 2

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản" trình bày trách nhiệm về quyền con người của doanh nghiệp; doanh nghiệp và quyền con người ở Việt Nam.

   176 p hce 28/01/2021 26 0

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày khái quát về trách nhiệm của doanh nghiệp về quyền con người; các chuẩn mực và sáng kiến quốc tế về doanh nghiệp và quyền con người; nghĩa vụ của nhà nước về quyền con người trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

   81 p hce 28/01/2021 30 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 6: Đánh giá các khuyết tật" với các kiến thức tiêu chí đánh giá; kiểm định dạng hàm sai – kỳ vọng sai số khác 0; kiểm định phương sai sai số thay đổi; kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

   41 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính" trình bày khái niệm biến giả; mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả; mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng.

   39 p hce 25/01/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 4: Suy diễn từ mô hình hồi quy" cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.

   32 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội" gồm 4 nội dung đó là mô hình hồi quy k biến; phương pháp bình phương nhỏ nhất; hệ số xác định bội; một số ví dụ minh họa trong phân tích kinh tế - xã hội.

   25 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 2: Mô hình hồi quy đơn" hỗ trợ cho người học các kiến thức mô hình hồi quy tổng thể; mô hình hồi quy mẫu; phương pháp bình phương nhỏ nhất; độ phù hợp hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu.

   24 p hce 25/01/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 1: Hướng dẫn học" với các nội dung khái niệm, phân biệt được vai trò của các biến được sử dụng trong hồi quy, thiết kế nghiên cứu với các dạng số liệu khác nhau; các bước phân tích 1 vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng...

   44 p hce 25/01/2021 15 0

 • Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Cuốn sách "Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước" được biên dịch từ cuốn "Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO" của hai tác giả Wendy Dobson và Pierre Jacquet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p hce 28/12/2020 43 0

 • Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Cuốn sách tập trung giới thiệu tình hình thực hiện tự do hóa dịch vụ tài chính, các kết quả đạt được, những tồn tại và phạm vi cam kết thực hiện trong khuôn khổ gia nhập WTO của 13 nước: Ấn Độ, Argentina, Brazin, Chile, Đài Loan, Hàn Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   129 p hce 28/12/2020 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số