• Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống gồm có 12 chương vơi những nộ dung cụ thể sau: Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin, khảo sát hiện trạng xác định yêu cầu hệ thống, mô hình nghiệp vụ của hệ thống, mô hình hóa quá trình xử lý, mô hình hóa logic tiến trình, giới thiệu về mô hình hóa dữ liệu, mô hình quan hệ, phân tích dữ liệu...

   161 p hce 28/02/2018 318 2

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý gồm có 6 chương, nội dung chính của từng chương như sau: Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin quản lý, phương pháp phát triển một hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản...

   87 p hce 31/07/2017 323 2

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

  Cuốn sách trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc phân tích, thiết kế hệ thống. Nội dung của cuốn sách chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lý thuyết, chương 1 khái quát về một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 giới thiệu về phân tích hệ thống, chương 4...

   114 p hce 22/10/2016 308 3

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Thạc Bình Cường gồm 11 chương. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - Đại cương về hệ thống thông tin quản lý, Chương 2 - Các công cụ diễn tả xử lý, Chương 3 - Các phương tiện và mô hình dịch tả dữ liệu, Chương 4 - Khảo sát hiện trạng và...

   121 p hce 24/08/2016 456 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Phần 2 Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Thạc Bình Cương trình bày nội dung các chương sau: Chương 8 - Thiết kế các kiểm soát, Chương 9 - Thiết kế các file dữ liệu, Chương 10 - Thiết kế chương trình, Chương 11 - Lập trình - Chạy thử - Bảo trì.

   97 p hce 24/08/2016 294 2

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được tâm lý con người trong quản lý kinh tế; tâm lý khách hàng tâm lý cạnh tranh. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   71 p hce 24/08/2016 375 2

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế: Phần 1

  Quản lý kinh tế về thực chất là việc quản lý và tác động lên con người trong các hệ thống kinh tế; mà con người khác chính là ở chỗ con người có tâm lý (niềm tin, lý tưởng, tình cảm, mong muốn, tính cách, năng lực, sở trường, sở đoản,...). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh...

   79 p hce 24/08/2016 328 2

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 nhằm giúp cho bạn đọc nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ...

   26 p hce 24/08/2016 474 2

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Đến với phần 2 của "Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý" trình bày những hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

   83 p hce 24/08/2016 365 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 với kết cấu gồm 5 chương giới thiệu những nội dung về: Hệ thống thông tin, mô tả hệ thống, thành phần dữ liệu mức quan niệm, thành phần dữ liệu mức logic (Mild), lưu đồ dòng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p hce 14/01/2016 392 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về thiết kế mô hình hệ thống thông tin tổng thể, thiết kế thành phần dữ liệu, thiết kế...

   59 p hce 14/01/2016 317 2

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Nội dung "Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống: Phần 1" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất dẫn nhập về hệ thống thông tin, khảo sát hệ thống. Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn đang học và nghiên cứu về Công nghệ thông tin.

   25 p hce 14/01/2016 342 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số