• Xây dựng Kế hoạch Truyền thông

    Xây dựng Kế hoạch Truyền thông

    Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.

     41 p hce 18/04/2012 354 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số