• Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thông tin và vai trò thông tin trong đời sống kinh tế ­ xã hội; quy trình xử lý thông tin kinh tế; khái niệm, đặc điểm và các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   42 p hce 21/09/2016 416 2

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Dưới đây là bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, các thành phần của hệ thống, hệ thống thông tin; ý nghĩa, vai trò và vị trí của hệ thống thông tin trong các tổ chức.

   59 p hce 21/09/2016 425 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Phân tích và thiết kế

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Phân tích và thiết kế

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Phân tích và thiết kế sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về các phương pháp phân tích thiết kế các công cụ diễn tả mô hình hóa, phân tích hệ thống về xử lý, phân tích hệ thống về dữ liệu, thiết kế.

   37 p hce 21/09/2016 414 2

 • Bài giảng Chương 2: Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế và quản lý

  Bài giảng Chương 2: Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế và quản lý

  Bài giảng Chương 2: Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế và quản lý được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quy trình xây dựng hệ thống thông tin; khảo sát sơ bộ và xác lập dự án; phân tích và thiết kế; cài đặt. Mời các bạn tham khảo.

   64 p hce 21/09/2016 388 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số