• Ebook Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Ebook Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh xây dựng và hoàn thiện tài liệu Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh dưới đây. Để tìm hiểu thêm về những tiêu chí đánh giá cho ngành dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo tài...

   188 p hce 14/02/2020 157 1

 • Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Tổng quan thị trường hội đồng hợp tác vùng vịnh, hội nhập nội khối và chính sách kinh tế thương mại, các quốc gia thành viên và hoạt động kinh tế thương mại, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước thành...

   140 p hce 14/02/2020 156 1

 • Ebook Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu

  Ebook Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu

  Nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tài liệu Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu được biên soạn và chia sẻ đến các bạn. Nội dung chủ yếu của tài liệu cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, thực trạng và giải...

   228 p hce 14/02/2020 163 1

 • Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

  Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ tiếp tục chia sẻ về các nội dung như: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh, nhu cầu nhập khẩu của thị trường GCC, một số vấn đề cần lưu ý khi giao dịch với đối tác GCC, các địa chỉ cơ quan đại...

   88 p hce 14/02/2020 164 2

 • Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng: Phần 1

  Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Phòng, chống tham nhũng - Sổ tay công tác cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hành vi tham nhũng, các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đây là cuốn sách có tính chất cẩm nang với giá trị thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản để nhận biết, ngăn chặn và đấu tranh với tham nhũng; đồng thời, nêu rõ vai...

   105 p hce 28/11/2019 178 1

 • Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng: Phần 2

  Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phòng, chống tham nhũng - Sổ tay công tác sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p hce 28/11/2019 183 1

 • Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Quyển 2 cuốn sách "Hiện tình kinh tế Việt Nam" trình bày về giao thông và thương mại của Việt Nam. Quyển 2 được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Kiều lộ, các dự án canh tân kiều lộ, các cơ quan phụ trách làm đường xá Việt Nam, các vấn đề khó khăn của lộ vận, thiêt vận, hàng không... Mời các bạn cùng tham...

   87 p hce 28/05/2019 247 1

 • Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2) - Phần 2 trình bày về thủy vận, nội thương và ngoại thương của Việt Nam. Nội dung chính trong phần này gồm có: Hạ tầng cơ sở hệ thống sông ngòi, bờ biển và thương cảng; đội thương thuyền và gian thuyền; cơ cấu nội thương; hoạt động nội thương; xuất cảng; nhập cảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hce 28/05/2019 259 1

 • Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 1

  "Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô - Tập 1" được viết dựa vào những ghi chú bài giảng của tác giả Chu Văn Thành. Tập sách này giúp trả lời những câu hỏi tranh luận từ sinh viên và đồng nghiệp, đồng thời nhằm tổng hợp và cập nhật kết quả các nghiên cứu hiện hành của các nhà kinh tế. Nhiều vấn đề lý thuyết, bằng chứng thực nghiệm...

   62 p hce 28/05/2019 279 2

 • EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định giá đầu tư" cung cấp cho người đọc các kiến thức về đánh giá các dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay khởi sự, định giá các công ty tư nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   266 p hce 28/05/2019 349 2

 • Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 2

  Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 2

  Tập 1 gồm mười bài viết tập trung vào phân tích tác động của việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, bản chất thâm hụt cán cân vãng lai, xu hướng lựa chọn cơ chế tỷ giá, chính sách tài khóa và tiền tệ, khủng hoảng tài chính, lạm phát và tăng trưởng, cho đến mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và thị trường...

   59 p hce 28/05/2019 240 2

 • EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quyền chọn trì hoãn và những ý nghĩa đối với việc định giá, quyền chọn mở rộng và thu hẹp đầu tư, định giá vốn cổ phần của những công ty kiệt quệ tài chính, định giá trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p hce 28/05/2019 210 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số