• Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Gửi đến các bạn tài liệu Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tài liệu gồm có 689 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi học phần này. Để hiểu rõ hơn về nội dung câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   57 p hce 31/08/2020 79 1

 • Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin được biên soạn theo dạng hỏi - đáp, tài liệu có tổng cộng hơn 50 câu hỏi sẽ rất bổ ích đối với quá trình ôn tập, chuẩn bị kỳ thi dành cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

   37 p hce 31/08/2020 65 1

 • Đề cương môn học Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

  Đề cương môn học Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

  Nội dung của đề cương bao gồm: tổng quan về môn học; các chuyên đề môn học; khái quát về kinh tế chính trị Mác-Lê nin; học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác & ý nghĩa thời đại; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

   65 p hce 31/08/2020 71 1

 • Nền kinh tế Mở

  Nền kinh tế Mở

  Từ trước đến giờ chúng ta chỉ mới nói đến xuất khẩu và nhập khẩu như là một nguồn của những cú sốc. Chúng ta chưa phân tích yếu tố nước ngoài ở mức độ chi tiết. Chúng ta chưa giải thích điều gì ảnh hưởng đến xuất khẩu ròng ở mức độ chi tiết, ngoại trừ việc nói tóm tắt về thu nhập của thế giới ảnh hưởng đến xuất...

   30 p hce 18/10/2013 360 2

 • Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

  Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị này rất có ích cho các bạn đang chuẩn bị ôn thi cao học các ngành.Bao gồm đầy đủ các câu hỏi và trả lời môn kinh tế chính trị nhất. Như tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra

   85 p hce 18/10/2013 861 5

 • Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

  Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   131 p hce 18/10/2013 384 3

 • Qui luật lượng - chất

  Qui luật lượng - chất

  Kinh tế là ngành không thể thiếu được của mọi quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, nó chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước của mỗi quốc gia. Không chỉ có vậy, lĩnh vực kinh tế còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội như: Chính trị, văn hoá, môi trường... Do có vai trò quan trọng như vậy nên mỗi một thay đổi...

   16 p hce 18/10/2013 281 2

 • TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   93 p hce 18/10/2013 699 2

 • Tài liệu ôn thi môn: Kinh tế chính trị

  Tài liệu ôn thi môn: Kinh tế chính trị

  "Kinh tế chính trị" chỉ nghệ thuật quản lý kinh tế của một quốc gia để phân biệt với "kinh tế” là việc quản lý gia đình (từ tiếng Anh "political" có nguồn gốc từ politike trong tiếng Hy Lạp nghĩa là lo việc nước; còn "economy" có nguồn gốc từ chữ oikonomia trong tiếng Hy Lạp nghĩa là quản lý gia đình; political economy được dịch ra tiếng Việt là...

   52 p hce 18/10/2013 381 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số