• Cung, cầu và chính sách của chính phủ

    Cung, cầu và chính sách của chính phủ

    Bài thuyết trình chương 6 trong Cung, cầu và chính sách của chính phủ trình bày những nội dung chính: Các biện pháp kiểm soát giá cả, phạm vi ảnh hưởng của thuế, thị trường sát lập giá cân bằng, lượng hàng hóa trao đổi cũng như tầm quan trọng trong vai trò của nhà kinh doanh sử dụng lý thuyết để xây dựng chính sách... Mời bạn đọc tham khảo.

     37 p hce 18/10/2013 1022 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số