• Bài tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2)

    Bài tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2)

    Bài tập "Kinh tế chính trị Mác-Lênin" gồm 27 câu hỏi bài tập ôn thi về kinh tế chính trị phần thặng dư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ôn thi.

     9 p hce 31/08/2020 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số